LauriHeimonen

CO2-päästöjen leikkaukset toimimaton ratkaisu

Viime maanantain aamupäivällä Kultarannan keskustelua seuranneena panin merkille, miten poliitikot kokonaisuudessaan uskovat hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC - vailla näyttöä todellisuudesta olevaan - julistukseen, minkä mukaan ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt aiheuttavat uhkaavaa ilmaston lämpenemistä. Tämän vailla näyttöä olevan lämpenemisen estämiseksi hiilidioksidipäästöjen leikkauksia poliitikkomme näyttävät pitävän välttämättöminä. Jo yli kolme vuosikymmentä maapallon ilmastonmuutoksen kehittymistä ja siihen liittyviä keskusteluja seuranneena olen todennut, että YK:n poliitkkojen omaksuma käsitys ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotun, uhkaavan ilmaston lämpenemisen osalta on täysin väärä.

 

Kun 1980-luvun lopulla ei tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle ollut olemassa, YK:n poliitikot perustivat hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC, jonka tehtävänä oli sille tieteellisen näytön hakeminen. Kun sille todellisuudesta ei näyttöä ollut löydettävissä, IPCC turvautui omaksumiinsa, teoreettisiin, vasta hypoteettisina pidettäviin ilmastomallilaskelmiin. Lähinnä poliittisena konsensuksena se omaksui niihin perustuvan ns. ilmastoherkkyyden - so. ilmaston lämpötilan nousu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa - kuvaamaan sitä omaksumaansa uhkaa, millä ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmaston hallitsemattoman lämpenemisen saavat aikaan.

 

Nyt uutisten perusteella on pääteltävissä, että EU:n puitteissa on vaikea päästä yksimielisyyteen IPCC:n edellyttämien CO2-päästöjen vähentämisestä. EU:lle tulee vielä mahdottomampi ongelma siitä, kun koko maailma olisi saatava samanlaisten, toimiviksi uskottujen CO2-päästöleikkausten tasolle. Ja vaikka koko maailma saataisiinkin IPCC:n esittämien ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkausten tasolle, sillä ei havaittavaa vaikutusta ilmaston lämpötilaan olisi odotettavissa. Perusteena on se, että kun ihmisperäisillä hiilidioksidipäästöillä ei tälläkään hetkellä ole todettavissa olevaa vaikutusta ilmaston lämpenemisessä, ei siinä ilmaston lämpötilassa ole mitään olennaista, ihmisperäistä vähennettävääkään. Kaikki nuo ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaukset tultaisiin kokemaan lähinnä vain menetyksiä tuottavina.

 

Kuten olen jo aikaisemminkin todennut, uuden hallituksen on omaehtoisesti syytä selvittää, ovatko suunnitellut ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaukset todella asianmukaisia vai ovatko ne uskonvaraisina epäasianmukaisia. Sama asia on otettava esille myös EU:n ja YK:n puitteissa. Siinä hallituksellamme EU:n puheenjohtajakautenamme on avainasema. Viittaan esim. puheenvuorooni http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275639-hallitus-ja-ilmastonmuutos , missä yhteenvetona totean:

 

”Yhteenvetona haluan todeta, että näytön jatkuvan puutteen vuoksi vastaisuudessa on joka tapauksessa ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksista - vain menetyksiä tuottavina - luovuttava. Poliitikkojen on ymmärrettävä, millaisen vastuun he tästä ottavat, jos Pariisin sopimusta ei ajoissa peruta.” Viittaan esimerkiksi puheenvuorooni Pariisin sopimuksen kyseenalaistuminen http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268109-pariisin-sopimuksen-kyseenalaistuminen .

 

IPCC:n näkemyksiä edustavat sekä paneelin omaksumat 'tieteentekijät', ideologit ja poliitikot näyttävät olevan niin vahvasti sitoutuneina vailla tieteellisiä perusteita olevaan uskoon ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen katastrofaalisesta vaikutuksesta ilmaston lämpenemisessä, että heitä on mahdoton saada edes keskustelemaan asiaan epäilevästi suhtautuvien osapuolten kanssa, siitä pumattakaan, että asia voitaisiin yhdessä selvittää. Tästä mm. esimerkkejä seuraavassa.

 

Viittaan esim. kirjoitukseen https://sierrafoothillcommentary.com/2019/06/07/white-house-might-make-federal-scientists-debate-skeptics/ :

 

White House Might Make Federal Scientists Debate Skeptics

Posted on 06/07/2019

 

Siitä yhteenvetona totean:

 

A White House plan to debate the accuracy of climate science has hit a snag: Mainstream scientists are unlikely to participate. ”

 

If the global warmers will not debate skeptics and they will not participate in a highly transparent assessment of the core science, why should anyone listen to them at all?”

 

Käännökseni tulkittuna muotoiltuna:

 

Yhdysvaltain hallitusvallan suunnitelma keskustella ilmastotieteen paikkansapitävyydestä on joutunut kiperän pulman eteen: Tieteentekijöiden valtavirta on siihen epätodennäköinen osallistuja.

 

Jos maailman laajuiseen lämpenemiseen uskovat osapuolet eivät halua keskustella skeptikkojen kanssa, eivätkä osallistu avoimeen arviointiin tieteen ydinperusteista, miksi kenenkään pitäisi heitä kuunnella ollenkaan.

 

Viittaan myös kirjoitukseen https://hifast.wordpress.com/2019/06/12/can-climate-modelers-be-serious/ :

 

By Dr. Jay Lehr ~ :

 

Fear-mongers daily prophesy the end of the world as we know it if we do not convert our planet to wind and solar energy. Sensible folks realize that we would then be living again the life of the 19th century. The man-caused global warming scare may well be the best false fear-mongering ever conceived. It has half the world clamoring to be lead to safety from climate change without a shred of physical evidence. What they do have are mathematical equations considered to be models of the Earth’s climate.”

 

Käännökseni omana tulkintanani:

 

Kuten tiedämme, pelonlietsojat päivittäin ennustavat maailmanloppua, jos emme saa maapalloa ottamaan käyttöön tuuli- ja aurinkoenergiaa. Järkevät ihmiset käsittävät, että me silloin eläisimme taas 19. vuosisadan elämää. Ihmisperäisen, maailmanlaajuisen lämpenemisen paniikki saattaa hyvin olla petollisin kuviteltavissa oleva pelonlietsonta. Siihen liittyen puolet maailman väestöstä äänekkäästi ilmaisevat tullakseen johdetuksi turvaan ilmastonmuutokselta, ilman hiventäkään fysikaalisesta näytöstä. Se, mitä heillä vain on, ovat matemaattisia yhtälöitä, joita pidetään malleina maapallon ilmastosta.

 

Oman näkemykseni mukaan hallituksellamme ei tässä ole muuta mahdollisuutta asianmukaiseen etenemiseen kuin lähteä ennakkoluulottomasti ja asianmukaisesti selvittämään, mikä se tieteellinen totuus tässä ihmisperäiseksi uskotussa, uhkaavana pidetyssä ilmaston lämpenemisessä on, ja auttaa omin mahdollisuksin ryhtymistä sen mukaisiin toimenpiteisiin sekä omissa toimenpiteissämme että sen laajentamismahdollisuuksissa koko EU:n sitä tietä YK:n koko alueella.

 

Viittaan vielä linkkiin https://hifast.wordpress.com/2019/06/22/experts-say-there-is-no-climate-emergency/ ja https://www.rossmckitrick.com/ :

 

TESTING THE MAJOR HYPOTHESIS IN CLIMATE MODELS

John Christy and I published a paper in Earth and Space Science, a publication of the American Geophysical Union:


There has been a lot of discussion about the relative lack of observed warming in the tropical troposphere compared to model projections. We confirm the mismatch using three 60-year weather balloon records. We also outline four criteria for a valid test of the major component of interest in climate models, namely the moist thermodynamics in the troposphere that generates amplified global warming in response to rising greenhouse gases. The criteria are measurability, specificity, independence and uniqueness. The 200-300mb layer in the tropics satisfies all four, pretty much uniquely in the climate system, making it very suitable as a test target. The results clearly show that models misrepresent a process fundamental to their usability for studying the climate impacts of greenhouse gases.

Viimeisen, lihavoimani lauseen käännökseni kertoo totuuden IPCC:n omaksumista ilmastomallituloksista: ”Tulokset selvästi osoittavat, että mallit vääristelevät prosessia, mikä on olennainen niiden käytettävyydelle tutkittaessa kasvihuonekaasujen ilmastovaikutuksia”.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Asiaa selventämiseksi vielä viittaus linkkiin https://papundits.wordpress.com/2019/06/25/a-red-t... :

By Paul Driessen ~
Various scientists, politicians and activists have long insisted that the United States and world must end fossil fuel use to prevent dangerous manmade global warming, climate change and extreme weather disasters. They say “the science is settled” and the time to act is now.

Many other experts have pointed out that these dire threats are the product of hypotheses and computer models that are largely contradicted by actual observations and historic records for temperatures, tornadoes, hurricanes, floods, droughts, Arctic and Antarctic ice fluctuations, and rates of sea level rise.

Suomennokseni:

Useat eri tiedemiehet, poliitikot ja aktivistit ovat kauan itsepintaisesti väittäneet, että US:n ja maailman pitää lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö estääkseen vaarallisen, ihmisperäisen, maailmanlaajuisen lämpenemisen, ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden tuhot. He sanovat, että ”tiede on vakiintunut” ja että nyt on aika toimia.

Monet muut asiantuntijat ovat osoittaneet, että nämä äärimmäiset uhat ovat tulosta hypoteeseista ja tietokonemalleista, mitkä ovat suuresti ristiriidassa ajankohtaisten havaintojen ja historiallisten merkintöjen kanssa lämpötiloista, tornaadoista, hurrikaaneista, tulvista, kuivuudesta, arktisen ja antarktisen jään vaihtelusta, ja merenpinnan nousun nopeuksista.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset