LauriHeimonen

Pariisin sopimuksen kyseenalaistuminen

Kommentissani https://judithcurry.com/2018/12/28/week-in-review-science-edition-92/#co... olen todennut, miten Roy Spencer kyseenalaistaa ihmisperäiseksi uskotun, uhkaavana pidetyn ilmaston lämpenemisen. Hän esittää viisi kysymystä, mihin yhteenkään ei omankaan näkemykseni mukaan todellisuudesta ole sellaista näyttöä olemassa, mikä Pariisin sopimusta tukisi:

1)Onko lämpeneminen ja siihen yhteydessä oleva ilmastonmuutos pääasiassa ihmisen aiheuttama?

2)Onko ihmisen osuus lämpenemisestä ja siihen yhteydessä olevasta ilmastonmuutoksesta kylliksi suuri ollakseen vahingoittava?

3)Ennustavatko ilmastomallit, joita käytetään suunnitellussa ilmastopolitiikassa, oikeasti ilmastonmuutoksen?

4)Vähentäisivätkö ehdotetut politiikkamuutokset todella ilmastonmuutosta ja sen aiheuttavaa vahinkoa?

5)Aiheuttaisivatko politiikkamuutokset enemmän hyvää kuin haittaa ihmisyydelle?

 

Yhteenvetona tämä tarkoittaa sitä, että näytön puuttuessa ihmisperäisten, IPCC:n raportin mukaisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksista on luovuttava ja korvattava ne vaihtoehtoisella strategialla. Olen aikaisemmin jo todennut, että siinä ensisijalla on luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin sopeutumiseen liittyvien toimenpiteiden hakeminen. Mitä nopeammin tämän poliitikotkin ymmärtävät, sitä parempi se on. Kun ymmärrykseni mukaan omien, ilmastomuutokseen liittyvien pakotteittensa edessä poliitikot näyttävät olevan täysin hukassa, näkemykseni mukaan he tarvitsevat sen kaltaista asiantuntijaa, millaiseksi mielestäni esim. historian professori Markku Kuisma Maarit Tastulan haastattelussa eilen Yle TV1:ssä klo 17.10 osoittautui, vaikka siinä ei vielä ilmastonmuutosta käsiteltykään.


 

Mikä omissa näkemyksissäni on keskeistä, selvitän sitä seuraavasti:


 

Monitieteellisten metallurgisten käytännön ongelmien ratkaisuissa olen oppinut, että niitä ei pystytä ratkaisemaan pelkällä fysiikalla, kemialla tai matematiikalla jne. Myös ilmasto-ongelmien käytännön ratkaisut vaativat samalla tavalla monitieteellistä käytännön osaamista. Ongelmaan sinänsä on käytännössä jo perusteellisesti tutustuttava niin, että oppii näkemään sen todellisen luonteen ja sen, millaisilla edellytyksillä asiassa päästään etenemään. Kun tavoitteena on toimivan ratkaisun löytäminen, pelkän teoreettisen ratkaisun hakeminen johtaa vasta hypoteesiin, jolle on saatava näyttö todellisuudesta. Näin on vielä tilanne esimerkiksi IPCC:n omaksuman, ilmastomallilaskelmiin perustuvan ilmastoherkkyyden (so.ilmaston lämpötilan nousu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa) osalta. Kuten esim. Judit Curry ja kumppanit ovat jo osoittaneet, IPCC:n omaksuma ilmastoherkkyys on epätarkka ja liioiteltu. Kun IPCC:n omaksuma arvio ilmaston herkkyydestä on luokkaa 3 C-astetta, monet muutkin asiaan tarkoin paneutuneet tutkijat pitävät sitä epätarkkana ja liioiteltuna jopa siinä määrin, että todellisuudessa ilmaston herkkyys on niin vähäinen, ettei sitä voi erottaa nollasta. Tähän nolla-arvioon itsekin yhdyn jo sen perusteella, että missään ei ole todettavissa ilmaston lämpötilan muutostrendien seuraavan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendejä.


 

Aurinko on avaintekijä ilmaston lämpenemisessä. Se, miten aurinko kulloinkin ilmaston lämpötilaa hallitsee, riippuu muistakin tekijöistä. Vaikka auringon aktiivisuus on lievästi noussut esim. liitukaudesta tähän päivään noin 100 miljoonan vuoden aikana, ilmaston lämpötila on päiväntasaajalla laskenut luokkaa 2 C-astetta, laskun ollessa pohjoisella napa-alueella luokkaa 20 C-astetta ja eteläisellä napa-alueella luokkaa 40 C-astetta. Avaintekijänä tämän lämpötilan alenemisessa ovat olleet mannerliikunnot, jotka ovat muuttaneet valtamerien muotoa niin, että päiväntasaajan lämpimän veden kulkeutuminen napa-alueille on olennaisesti vaikeutunut, mistä sitten on seurannut hiilidioksidinieluina toimivien valtamerien ylimpin leveysasteiden pintavesien jäähtyminen ja niihin liityvien hiilidioksidinielujen vahvistuminen. Viimeisen 800 000 vuodenaikana jääkaudet ja niiden väliset lämpimät kaudet ovat seurausta siitä, millä etäisyydellä maapallo lievästi elliptisellä radallaan aurinkoa kiertäessään on. Valtamerien pintavesien jäähtyminen ylemmillä leveysasteilla on myös jääkausien aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden alenemisen seuraus. Nykyisellä Holoseeni-nimisellä lämpimällä kaudella ilmaston lämpötilan muutostrendit ovat seurausta auringon aktiivisuuden muutostrendeistä. Tällaisesta esimerkkeinä ovat keskiajan lämmin kausi, pieni jääkausi 1600 ja 1700 lukujen vaihteessa sekä nykyinen lämpimämpi kausi, mitä näyttävät hallinneen aurigon aktiivisuusvaihtelusta riippuvat El Niño-ilmiöt. Myös näinä aikoina ilmakehän hiildioksidipitoisuuden muutostrendt ovat seurausta lähinnä valtamerien pintavesien vesien muutostrendeistä.


 

Jo myös se, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikainen nousu oletetaan perusteettomasti kokonaan ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi, yksinkin osoittaa IPCC:n raportin epäasianmukaisuuden. IPCC:n omaksumissa ilmastomallilaskelmissa on kehäpäätelmiin perustuen oletettu, että viimeaikainen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on kokonaan ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä aiheutuva. Kun taas luonnonlakien mukaan kaikki hiilidioksidipäästöt lähteistä ilmakehään ja kaikki hiilidioksidiabsorptiot ilmakehästä hiilidioksidinieluihin yhdessä, luonnonlakien mukaiseen dynaamiseen tasapainoon hakeutuessaan määräävät, mille tasolle ilmakehän hiilidioksidipitoisuus asettuu. Jos tällöin nuo päästöt ovat suurempia kuin nuo absorptiot, kuten viimeaikoina on ollut, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee. Kun viimeaikoina hiilidioksidin kokonaispäästöissä ihmisperäisen hiilidioksidin osuus on ollut korkeintaan luokkaa 5 %, ei ihmisperäisen hiilidioksidin osuus tuossa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussakaan ole ollut kuin korkeintaan luokkaa 5 %. Tähän minimaaliseen arvioon ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuudesta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussa itsekin yhdyn jo pelkästään sen perusteella, että vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuden kokonaisnousu oletettua lämpenemistä aiheuttaisikin, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen 5 %:n osuus viimeaikaisessa hiilidioksidipäästöjen kokonaisnousussa on niin vähäinen, että sen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen olisi vaikea todellisuudessa havaita.

 

Missään ei kuitenkaan ole ilmaston lämpenemistrendien todettu todellisuudessa seuraavan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousutrendejä. Sen sijaan ilmakehän hiilididioksidipitoisuuden nousutrendien on aina todettu seuraavan ilmaston lämpenemistrendejä. Esimerkiksi viimeisen parin vuosikymmenen aikana ilmaston lämpötilan ei ole todettu nousseen, vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nousuaan ilmaston lämpenemisen jälkeen viiveellä jatkanutkin. Niinikään vuodesta 1970-luvun lopulta alkaen tehdyin sateliittimittauksin on todettu, että ilmaston lämpötila ei ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun aiheuttamana ole noussut, vaan se, mitä ajoittaista lämpenemistä on tapahtunut, johtuu auringon aktiivisuuteen liittyvistä El Niño-ilmiöistä

 

On vielä syytä todeta, että IPCC:n omaksumilla ilmastomallilaskelmilla ei ole pystytty ilmaston tulevia lämpötiloja asianmukaisesti ennustamaan eikä menneitä lämpötiloja kunnolla arvioimaan.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Judith Curry ja Roy Spencer ovat junk sciencen johtavia ’tähtiä’. Ei heillä ole mitään uskottavuutta.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Miksi ei oisi uskottavuutta?Näinhän juuri tiede kehittyy, toinen näkee toista ja toinen toista. Ei kait oisi ihan varmaa, jos kaikki oisi samaa mieltä tosiasioistaMiksi oisi pakko olla samaa mieltä tosiasioista kun ihmisellä on aina virhe mukana aivotutkijan mukaan

Eli teet auton tai lentokoneen ja tulee oikosulku

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Kahden viimeisen kysymyksen vastauksiani:
4) EU:n ilmastopolitiikan kärkiteemana on ollut CO2-päästöjen vähentäminen ja lopputuloksena on ollut globaalien päästöjen lisääminen. Eli vastaus on selvsästi: eivät vähennä.

5) Tässä olisi otettava huomioon joka tapauksessa ne ihmiset ja alueet, jotka kärsivät tehdyistä muutoksista, vaikka toimien vaikutus jäisi yllättäen kokonaisuutena plussalle. Nyt on jopa vihreät kiinnittäneet Suomessa näin vaalien alla huomiotaan ilmastokurjistamiseen. Sehän tarkoittaa, että ilmastonvakiointi vahingoittaa eniten vaikeimmassa asemassa olevia, koska rangaistukset tulevat tasaverotyyppisesti mm. välttämättömien kulkuneuvojen omistajille. Varakkailla on varaa aneisiin.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Lisään vielä, että tuosta 5% osuudesta itselläni on enempi korkolaskennan tapainen käsitys. Jos korko on 5%, pääoma tuplaantuu jossakin ajassa.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Niin. Miehillä hyviä kertomuksia. Palaisin kuitenkin Veikselin jääkauden kertomukseen:Veiksel oli kolmivaiheinen.Meni alussa jotain 6000 vuootta ja sitten vasta varsinainen jääkausi alko. No sitten eka kylmänkauden päästä tuli lämminkausi ja sitten taas kylmäkausi ja jälleen sitten lämminkausi ja lopussa kylmäkausi ja nyt elämme sitä lämmintäkautta. Koko Veikselin kolmivaiheinen jääkausi kesti jotain yli 100 000 vuootta, jossa oli kylmäkausia ja välissä lämmintäkautta. Arvelen, että näin tullaan elämään Luojan armosta myös seuraavat yli 100 000 vuootta, jota jo on alettu elää aloittamalla nyt lämmintäkautta. Vai?

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

3) Ilmastomallinnuksissa ei ilmeisesti ole huomioitu mitenkään luonnollisia ilmastosykleja, AMO, NAO, El Nino jne. Eikä edes auringon "teho"vaihtelua, miten ne silloin voisivat osata ennustaa yhtään mitään.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

1) Kun tietoa on vasta lyhyeltä ajalta esim. auringon aktiivisuuden vaikutuksesta ilmastoomme, on siitä syystä matemaattisen mallin antaminen ilmastonmuutoksesta vaikeutunut.

"Mathematical modeling problems are often classified into black box or white box models, according to how much a priori information on the system is available. A black-box model is a system of which there is no a priori information available. A white-box model (also called glass box or clear box) is a system where all necessary information is available. Practically all systems are somewhere between the black-box and white-box models, so this concept is useful only as an intuitive guide for deciding which approach to take."

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mathematical_model

No tätä ongelmaa on kierretty ns. aurinkovakiolla tai laskemalla auringon säteilyn keskimääräinen muuttuminen, joka ei ole huomioinut säteilyspektrin sisällä tapahtuvia muutoksia esim. ultraviolettisäteilyn osalta, joka vaikuttaa stratosfäärin kemialliseen koostumukseen.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

7. Jokainen taustaltaan omaava fyysikko ymmärtää sähkömagneettisen säteilyn spektriä ja kuinka se käyttäytyy eri kaasuissa. Ei siinä mitään ihmeellistä ole. Ehkä joillekin maallikoille se voi olla täyttä hepreaa.

Toinen asia mikä fyysikkoa ihmetyttää, on nämä vakioidut % -luvut, kun niillä ei oikein saada aikaiseksi todellisia absorbtioita ja emissioita ajan funktiona.

Ja kolmanneksi blogistille. Hiilijuna meni jo aikoja sitten, olemme siirtymässä 2020-luvulle. Aika ja kehitys on siitä ihmeellinen, että se vähitellen romuttaa luutuneita käsityksiä, -toisin kuin esim. fysiikka ja matematiikka, jotka ovat periaattessa ikuisia niin kauan, kunnes seuraava Einstein pistää ne uusiksi. Some-uskottavuus ei valitettavasti tule koskaan sitä tekemään.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

9. Ei mitään ihmeellistä näissäkään tutkimuksissa. Avaruusfysiikka on käynyt tutuksi jo vuosikymmenien ajalta.

(ks.SpaceRes./ObsServ.(el. vanh. tut.)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #10

Lähinnä mittausdatan suhteen uutta tutkimusta.

"As this graph shows, once the flare hit, all of the measurements shift upwards from the green line to the black line: The overall irradiance of the X-rays increased by a factor of 200.  You can also see there are significant spikes at wavelengths/energies corresponding to Iron (Fe XXV), Silicon (Si) and Calcium (Ca), indicating that these chemicals played a large role in the solar flare, and the coronal heating it produced."

https://blogs.nasa.gov/sunspot/2018/12/21/solar-x-...

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No minusta nyt olemme menossa lämpenevään kauteen ihan sillai kuin Veksel kertomus kertoo eri kolmesta viheesta. Tulee siis nyt lämmintäkautta ja sitten taas kylmää kautta ja siten lämminŧäkautta. Nämä kaudet vievät aikaa yli 100 000 vuotta, jos katomme Veiksel-kertomusta eli ei pidä luulla, että lämpeneminen oisi ikuisuutta.

Jo varhaisella Veikselin kaudella alko säät kylmenemää jo pikkuhiljaa 120 000-luvulla eKr. ja sitten jo 118 000---116 000 se jääkausi alko. Mutta sitten tuli muutama lämminkausi ja säät kylmeni kovasti joskus 74 000 vuonna sitten ja sitten taas tuli lämmintä kautta joskus 59 000 vuotta sitten ja jo kylmempää oli tullut 41500---40 000 vuotta sitten js säät lauhtui 39 000--37 000eKr. Näin tultiin sitten lämpimään kauteen 30 000 eKr. Ja näin suunnilleen elettiin Veikselin varhaiskaudesta Keskivaiheeseen ja sitte tuli Veikselin viimeinen vaihe, joka päätty 11 500 eKr.Tästä näemme, että aikaa eri vaiheessa meni hyvin paljon tässä koko Veikselin ajassa yli 100 000vuoden aikana

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset