LauriHeimonen

Ilmastokamppailun yksinkertaistaminen

Noin viikko sitten Yle Radio 1:ssä ymmärsin Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalaksen mm. toteavan, että

  • viimeaikaiset hellejaksot liittyvät ilmastonmuutokseen

  • Pariisin sopimukseen liittyvät toimet ovat olleet vaatimattomia

  • ollaan lähellä 2 C-asteen tavoitetta, missä pysyminen edellyttää fossiilisista polttoaineista luopumista vuoteen 2050 mennessä.

 

Ymmärrän Petteri Taalaksen näkemyksen ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen vaikutuksesta ilmaston lämpötilaan perustuvan IPCC:n omaksumiin ilmastomallituloksiin. Kun IPCC perustaa toimintansa näiden ilmastomallitulosten avulla arvioituun, hypoteettisena pidettävään ns. ilmastoherkkyyteen eli ilmaston lämpenemiseen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa, ilman asianmukaista näyttöä todellisuudesta, kyseenalaistuu sekä IPCC:n arvio että Taalaksen arvio ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen. Miksi näin on?

 

Siinä vastauksenani riittää jo äskeinen kommenttini http://jalikarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259099-lunkka-maapallon-ilmastohistoria#comment-3922998 :

 

'Vaikka Lunkka ei itse näyttänyt lopullista kantaa ilmaston lämpenemisen syihin ottavankaan, hän kuitenkin piti mahdollisena, että hiilidioksidipitoisuuden lisääntyminen ilmakehässä voi johtaa ilmaston nopeisiin muutoksiin:

"Voi vain toivoa, että ilmasto lämpenesi vähitellen, jolloin ihmiskunnalla olisi aikaa sopeutua muutoksiin."

 

Olen useasti viitannut Lunkan kirjan sivulla 147 olevaan toteamukseen:

 

"100 miljoonan vuoden ajalta kerätty geologinen aineisto ilmakekehän hiilidioksidipitoisuudesta osoittaa, että kymmenien miljoonien vuosien aikavälillä ilmakehän hiiliioksidipitoisuus on seurannut ilmaston vaihteluja."

 

Olen myös jo aikaisemminkin todennut, miten viimeisen 800 000 vuoden aikana jääkausiin ja niiden välisiin lämpimiin kausiin liittyen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit ovat seuranneet ilmaston lämpötilojen muutostrendejä eikä päinvastoin.

 

Kun myöhemminkin, esim. aivan viimeaikoina, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehitystrendit ovat seuranneet ilmaston lämpötilojen kehitystrendejä eikä päinvastoin, olen tullut siihen tulokseen, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutokset eivät ilmaston lämpötilamuutoksia hallitse. Tämähän nähdään mm. viimeisen parin vuosikymmenen ajalta, jolloin ilmaston lämpötila ei ole noussut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun myötä. Sama näkyy myös viimeisen noin neljän vuosikymmenen ajalta, kun David Wojick sateliitimittauksiin liittyen toteaa, että se mitä ilmaston lämpötila on sinä aikana muuttunut, johtuu luonnollisista El Niño -ilmiöistä eikä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noususta.'

 

IPCC on täysin väärässä myös siinä, kun sen edustajat, uskonvaraisesti kehäpäätelmiin luottaen, olettavat, että teollisena aikana tapahtunut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on kokonaan ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä johtuva. Luonnonlakien mukaan ilmakehän viimeaikaisessa hiilidioksidipitoisuuden nousussa ihmismisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus on ollut kuitenkin korkeintaan vain luokkaa 5 %. Tämä on seuraus siitä, kun luonnonlakien mukaan kaikki CO2-päästöt lähteistä ilmakehään ja kaikki CO2- absorptiot ilmakehästä hiilidioksidinieluihin, dynaamiseen tasapainoon hakeutuessaan, yhdessä määräävät, mille tasolle ilmakehän hiilidioksidipitoisuus asettuu. Silloin kun nuo päästöt ovat suurempia kui nuo absorptiot, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee. Kun viimeaikaisissa hiilidioksidin kokonaispäästöissä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus on ollut korkeintaan luokkaa 5 %, viimeaikaisessa ilmakehän hiilididioksidipitoisuuden noussakin ihmisperäisen hiilidioksidin osuus on ollut korkeintaan tuo sama 5 %.

 

Nähdään, että on olemassa yksinkertainen osoitus siitä, että ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmaston lämpenemistä havaittavasti aiheuta:

 

  • Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousunkaan ei voida havaita ilmaston lämpenemistä aiheuttavan.

  • Vaikka esim. hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousu ilmakehän lämpenemistä hallitsisikin, siinä lämpenemisessä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuutta ei voitaisi pitää merkityksellisenä lämpenemisen aiheuttajana.

 

Kun kaikessa yksinkertaisuudessaan tulos ihmisperäisen lämpenemisen osalta on näin, tämä osoittaa mm. sen, että Pariisin sopimukseen liittyvät ihmisperäisten hiilidiksidipäästöjen leikkaukset ovat täysin perusteettomia. Jo Kioto-protokollan mukaisten hiilidioksidipäästöjen leikkausten on todettu aiheuttavan vain menetyksiä.

 

Olen useaan kertaan jo todennut, että Pariisin sopimus on korvattava pyrkimyksillä sopeutua luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (52 kommenttia)

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Suuri yleisö ei tiedä ja tuskin monet sopimuksen allekirjoittaneista valtioiden päämiehistäkään tiesivät, mikä on ns. perusskenaario. Pariisin sopimuksessa puhutaan perusskenaariosta (Baseline scenario), jolla tarkoitetaan skenaariota, kun mitään toimenpiteitä ei tehdä kasvihuonepäästöjen rajoittamiseksi.

Perusskenaarioksi on valittu pelottavin ja itse asiassa mahdoton IPCC:n skenaario RCP8.5, jossa lämpötila nousee keskimäärin 4,25 ⁰C vuoteen 2100 mennessä. Tämä lämpötilan nousu 4-6 astetta tulee esiin joka paikassa, jos Ilmatieteen laitoksen edustajat pääsevät asiasta puhumaan: aina hieman Lapin lisää mukaan.

Jotta tämä toteutuisi hiilidioksidin (CO2) pitoisuus pitäisi nousta jatkossa 6,4 ppm vuodessa, kun 2000-luvulla nousuvauhti on ollut vain 2,2...2,3 ppm vuodessa. Tämä skenaario tarkoittaa, että vuonna 2100 CO2-pitoisuus olisi 960 ppm ja muut kasvihuonekaasujen pitoisuudet nousisivat yhtä jyrkästi niin, että CO2-ekvivalentti pitoisuus olisi 1370 ppm. Siis aivan posketon luku.

CO2-emissiot ovat olleet lähes samalla tasolla kuusi vuotta peräjälkeen, joten tämä nykytilanne eli ”Business as usual” (BAU) olisi paljon perustellumpi vertailutaso. Se johtaisi maksimissaan CO2-tasoon n. 580-590 ppm ja siinäkin on yksi iso este. Tuo este on, että useiden lähteiden mukaan (mm. BP) tiedossa olevat konventionaaliset öljy- ja kaasuvarat loppuvat nykykulutuksellakin jo 2060-luvulla. Siis nykykulutuksella.

Mietipä ihan ite, kuinka todennäköinen skenaario tämä perusskenaario oikein on. Se on ollut kuitenkin sopimuksen tieteellinen perusta. Että se siitä tieteellisyydestä. Se on ollut alusta pitäen poliittinen valinta, jonka toteutumismahdiollisuudet on tiukasti piilotettu valtioiden päämiehiltä. Heitä kohdeltiin kuin herkkutatteja: pidetiin pimeässä ja syötettiin kakkaa.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Mitä roskaa: ”näkemyksen ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen vaikutuksesta ilmaston lämpötilaan perustuvan IPCC:n omaksumiin ilmastomallituloksiin. ”

Kertaapaa peruskoulun luonnonopista KASVIHUONEILMIÖ.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Oman näkemykseni mukaan avainhenkilö Pariisin ilmastosopimuksen aikaansaamisessa oli presidentti Obama. Kun Obama lähti ajamaan sopimusta, niin kukaan ei uskaltanut jäädä sopimuksesta pois. Kuinka paljon arvelette, että Obama on perehtynyt ilmastonmuutoksen tieteellisiin perusteisiin? Arvelen, että varsin vähän. USA:n presidentin ympärillä pyörii suuri joukko eri alojen asiantuntijoita, ja perinteisesti presidentti on näiden henkilöiden varassa, kun päätöksiä tehdään. Trump voi olla poikkeus säännöstä.

Obamalla oli henkilöstössä mies nimeltä John Paul Holdren, josta voi käyttää nimitystä presidentin tieteen ja teknologian avustaja ja hänen nimikkeensä oli virallisesti Valkoisen talon tiede- ja teknologiapolitiikan johtaja, ym. Obama itse totesi Holdrenista, että hän on yksi intohimoisimmista ja peräänantamattomimmista aikamme äänistä, mitä tulee ilmatonmuutoksen jatkuvaan uhkaan. Hän oli ja on siis alan sanaston mukaan ilmastoalarmisti: ilmastonmuutos tulee ja jyrää meitin.

Obama osti Holdrenin näkemykset ja niin syntyi Pariisin ilmastosopimus. Miltä tilanne nyt näyttää? Siltähän se näyttää, että Pariisin sopimus koki kehtokuoleman. Vihreä ilmastorahasto lakkasi toimimasta välittömästi, kun Trump ilmoitti vetäytyvänsä sopimukssta. Mies Ameriikasta tuli ja sai aikaan sopimuksen ja tuli toinen mies Ameriikasta ja torppasi sen. Enpä sure sitä.

Säästyy satoja miljardeja dollareita rahaa, jolla ei olisi saatu mitään aikaan. Mitä teollisuusmailla on tarjota kehitysmaille fosiilisten polttoaineiden tilalle? Kysykää Saksalta. Vihreä energia saadaan toimimaan, kun rakennetaan yhtä paljon kivihiili ja ruskohiilivoimaa ja lopputulos päästöjen suhteen on plus-miinus nolla, mutta sähkön hinta on saatu pilviin.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

5. Ollila ja Heimonen, olkaapa ystävälliset ja tutustukaa oheiseen blogiin ja miettikää ilmastojaksoja ja ajallisia suhteita ja jättäkää politiikka hieman vähemmälle.

http://hannusinivirta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259...

Olisipa se sangen yksinkertaista, kun ensin energia hajottaisi aineen atomeiksi ja lopulta atomit ja sen jälkeen voisimme kasata atomin rippeet takaisin tismalleen samoiksi atomeiksi ja aineeksi ja ottaa energian talteen, niin meillähän ei olisi mitään hätää ilmastonmuutoksen suhteen.

Ja sillä ei edelleenkään ole mitään merkitystä, kumpi tuli ensin "muna vai kana", ks. yhtälö:

dCO2 / dT

Tässä myös pätee konvektio (2-suuntainen), kun CO2 vapautuu meristä. Toisaalta prof. Keelingin tutkimukset ovat osoittaneet, mistä CO2 isotoopit ovat peräisin.

Ohessa video. Katsokaa ja kuunnelkaa, mitä prof. Keeling videon lopussa toteaa. "Kasvit, meret, liikenne, fossiiliset polttoaineet jne".

https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&ur...

Ilmastokamppailun yksinkertaistaminen on sitä, että otetaan "lusikka kauniiseen käteen" ja ryhdytään tekemään konkretiaa.

Oikeistopopulismi ja vasemmistoradikalismi ovat sivuseikkoja.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Hannu. Sinun kommenttisi ei mielestäni kosketa ilmastonmuutoksen konkretiaa millään tavalla. Olisi mielnkiintoista kuulla, ilmoittautuuko joku, joka on sitä mieltä, että Hannun kommenttien perusteella asiaan tuli lopulta konkretiaa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

7. Antero, kyllä se koskettaa ja kertoo siitä, missä vastuussa me olemme luonnon suhteen. Konkretia alkaa silloin, kun me todella ymmärrämme, mistä on kysymys.

On ihan turhaa sysää syyt luonnon hoidettavaksi, se on niin tavattoman helppoa, kun sen sijaan tulisi katsoa peiliin ja tunnustaa erehtyneensä.

Eli ei tarvitse ilmoittautua ja ne jotka ovat jo niin tehneet, eivät tarvitse minun kehoituksiani. Heillä on tarpeeksi ymmärrystä ilman minuakin.

Kuten edellä, nyt olisi järkevintä jättää oikeistopopulismi ja vasemmistoradikalismi omaan arvoonsa.

Käyttäjän jannepohjala kuva
Janne Pohjala Vastaus kommenttiin #8

Ks edeltä. Näyttää ilmeiseltä että IPCC:n hypoteesi hiilidioksidin yhteydestä lämpötilaan on moninkertaisesti liian suuri.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan WMO ja sitte IPCC toimivat näin:

Kun oli edellinen luiäonnollinen jäähtyvä jakso 1940-1975 niin nämä ottivat sen trendiviivan ja jatkoivat sitä 100 vuotta eteen päin. Tieteellinen totuus oli että uusi jääkausi tulee! Ja se on ihmisen päästöjen syytä.

Ks 20 min elokuva tästä tieteellisestä totuudesta vuodelta 1978:

https://youtu.be/eq6fDa9JrzQ

Kun alkoi luonnollinen lämpenevä jakso 1975-2005 tehtiin samoin, otettiin lämpenevä trendi ja jatkettiin viivaa vuoteen 2100.

Paistunme kaikki!

Paitsi että emme koska olemme nyt laella ja 2040 on jälleen viileämpää, jakson pohjan ollessa noin 2050.

Lisäksi mukaan otettiin auringon osuus ja kaikki esitettiin olevan hiilidioksidin vaikutusta vailla 75+% oli luonnollista vaihtelua.

Siksi CO2 rooli on ainakin 3-4 kertaa liian suuri.

Tämä tietenkin selittää myös tauon lämpenemisestä. Kun 20 vuoteen ei ole enää tilastollisesti merkittävällä tavalla lämmennyt, niin se johtuu siitä että tulimme luonnollisen jakson laelle.

Kun CO2 ei ollutkaan niin merkittävä tekijä, niin CO2 on noussut, mutta lämpötila ei, koska CO2:llä ei koskaan ole ollut niin suurta korrelaatiota lämpötilaan.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #15

15. Jospa Sinä vuorostasi tutustuisit niihin fundamentteihin, joista kirjoitan oheisessa blogissa, eli ”ilmastojaksot ja ajallinen suhteellisuus - ihminen”:

http://hannusinivirta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259...

IPCC:n arvioihin en sinänsä ota kantaa. Mutta sen verran kuitenkin, että IPCC tekee vain työtään tuhansista ja taas tuhansista julkaisuista, joista on välttämätöntä tehdä skenaarioiden variantteja. Se onko skenaarioiden variantit liian leveitä tai kapeita, sehän riippuu tutkimusten määrästä ja laadusta.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

On valitettavaa, että tämän tärkeän asian ympärille on kerääntynyt ilmastouskovaisia (ilmastokiihkoilijoita), jotka käyttävät ilmaston luonnollisia muutoksia ”keppihevosena” omien tarkoitusperiensä läpiviemiseksi. Siitä on pyritty luomaan välikappaletta poliittisen vallan saamiseksi. Tämän tärkeän asian ympärillä pyörii liikaa ”Delfoin oraakkeleja” höynäyttämässä hyväuskoisia ihmisiä.

Aurinko, elämän tuoja, on se, joka määrää ilmaston maapallolla niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Me olemme mitä ilmeisemmin matkalla kohti seuraavaa minimiä ja sille me emme voi yhtään mitään.

Uutta todella mielenkiintoista tietoa on tulossa, kun Parker saadaan radalleen. Toimittaja Timo Paukun juttu siitä julkaistiin Hesarissa 1.8.2018. Hän kirjoittaa ”Jos maasta Aurinkoon olisi metri, kävisi Parker neljän sentin päässä Auringosta.”

https://sohowww.nascom.nasa.gov/

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Jos olisi enemmän ymmärrystä siitä, että planetaariset ja antropogeeniset syklit poikkeavat ajallisesti hyvin ratkaisevasti toisistaan, niitä mainitsemiasi ”Delfoin oraakkeleita” olisi huomattavasti vähemmän.

Tommi Lehto

Valtamerien CO2 luovutus tapahtuu viiveellä lämpötilan nousuun nähden ja tämä viive sattuu olemaan noin 700 vuotta. Oliko 700 vuotta sitten kylmää?

Miettikää sitä.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

21. Tarkoitat siis sitä, että maapallon tulisi kiertää aurinko 700 kertaa (vuotuinen lämpötila-anomalia tällä välillä keskimäärin vakio), ennen kuin hiilidioksidi vapautuu valtameristä? Ei nyt oikein vaikuta uskottavalta.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Tämä pätee näköjään pysyvästi ja näin yksinkertaisena:

"Nähdään, että on olemassa yksinkertainen osoitus siitä, että ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmaston lämpenemistä havaittavasti aiheuta:

- Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousunkaan ei voida havaita ilmaston lämpenemistä aiheuttavan.

- Vaikka esim. hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousu ilmakehän lämpenemistä hallitsisikin, siinä lämpenemisessä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuutta ei voitaisi pitää merkityksellisenä lämpenemisen aiheuttajana."

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

23. Lauri. Ainoa pysyvä tässä maailmassa on muutos ja on myös erittäin oleellista ymmärtää, mitä tarkoitetaan ilmakehällä, -kasvihuoneilmiöllä ja kasvihuonekaasuilla.

En haluaisi tästä enää tehdä sen suurempaa numeroa, koska ilmakehä ja kasvihuoneilmiö takaavat sen keskimääräisen lämpötilan maapallolla, josta sinäkin olet voinut nauttia, eli n. +14°C.

Jos ilmakehää ja kasvihuoneilmiötä ei olisi lainkaan, maan keskilämpötila olisi n. -18°C pakkasta, eli joutuisit elämään pakastimessa.

Kun globaali kasvihuoneilmiö muuttuu, silloin muuttuu myös globaali lämpötila.

Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu muiden joukossa, joka on jatkuvalla nousu-kulmalla. Tämä ei ole luonnollista. Luonnollista ovat anomaliat, jotka ovat luonnossa tapahtuvia korjaus-liikkeitä, niitä ei ole havaittu, Huom! Ei havaittu!

On myös hyvä muistaa, että tällä hetkellä hiilinielut ovat yhä n. 2 kertaa pienemmät kuin hiililähteet.

On monta koulukuntaa, minä edustan tätä.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Täällä on puhuttu myös auringon aktiivisuudesta.

On sanomattakin selvää, että jos auringon aktiivisuudessa tapahtuu muutoksia, tottakai se näkyy maassa lämpötila-muutoksina. Mutta on edelleen otettava huomioon kasvihuone-vaikutus. Sekä aurinko että kasvihuone-efekti vaikuttavat yhdessä globaaleihin lämpö-tiloihin.

Jos auringon säteily-energian muutos nostaa maapallon pinta-lämpötilaa esim. ∆T = 1°C, siinä on mukana myös kasvihuone-vaikutus. Jos auringon säteily-energian muutos jää pysyväksi, eli maapallon pinta-lämpötila T = 1°C ja jos kasvihuoneen vaikutus muuttuu, silloin:

T = ∆Tkh + T

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No jos otetaan tähän kasvihuone , niin aurinko lämmittää sitä kasvihuonetta sisältäkin, fotoni menee läpi lasin, mutta lasi pidättä sitten sitä lämpö ja osa vain palaa fotonista takasi ulos, se fotoni mutkittelee siinä lasissa tai kasvihuonelasissa, niin Feynman on kertonut. Hiili co2 ei kuitankaan kasvihuoneen sisässä nosta sitä lämpöä, vaan aurinko sen nostaa.Eli siis lasi oli se joka pidätti eikä hiili co2, jos vaikka pumpattaisiin hiiltä co2 kasvihuoneeseen sen 1000 ppm. Joidenkin mielestä aurinko paisuu ja siksi lämmöt voi nousta.Hiili co2 tarkottaa sitä että se on lannoite eikä lämmittäjä. Kasvihuoneen lasia ei tehä hiilestä.Maapallon hiili co2 kiertää ja sillai sen vaihtelu voi olla muutoksissa, mutta kiertämisen tarkoitus on pitää elämää yllä. Ihminen käyttää varastoja, hiilen varastoja ja pistää niitä ilmaan. Talvella voi yrittää lämmittää taloa sisältä jos pukkaa sinne vain hiiltä co2 niin talo ei lämpiä. Jos menee varjoon, huomaa että siellä ei ole niin lämmintä kuin jos on auringonpaisteessa eli silloin aurinko ei lämmitä sitä varjoa sillai kuin jos ei oo varjoa. Lämpö kulkee kylmään suuntaan. Uunissa lämpö kulkee kylmään pizzataikinaan.Auringosta lämpö menee sinne missä on kylmää

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

The Dunning-Kruger Effect means that the dumber you are, the more confident you are that you’re not actually dumb.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #28

28. En haluaisi mennä henkilökohtaisuuksiin, mutta näin se valitettavasti on. Välillä tuntuu siltä, että joutuu vetämään "päässejä narusta”, -humoristisesti sanottuna ja sen enempää loukkaamatta ketään erityisesti..:) Pässi sitä on joskus itsekin, mutta myönnän sen..:)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #31

Pässi on innokas menemään, eli pässi vie vaikka se on narun varressa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #32

32. Totta tämäkin, mutta suunnasta ei voi olla aina niin varma ja jos päässejä on liikaa, on varmempi löysätä ja irroittaa narusta ja antaa pässien mennä omia menojaan..:)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #33

Pässit keskittyvät pökkimään, sillä välin matriarkka johtaa laumaansa. Näin se menee.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #34

34. Siksi juuri en haluaisi olla se ”matriarkka”, joten vapautan liakan..:)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #36

Pässeillä ei laumassa ole kuin yksi virka, matriarkka taasen johtaa laumaansa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #38

38. Ihan kuinka vaan Jouni tätä pässittelyä haluaa..:)

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Limukkapullossa on hiiltä co2 ja kun se pullo pannaan jääkaappiin, limukat jäähtyy . Samoin taloa ei voi lämmittä hiili co2 avulla

Auringon säteteily on neliölle 12 wattia tammikuussa ja heinäkuussa sitä on jo 230 wattia Suomen etelärannikolla ja samoin korkeuskulma muuttuu, helsingissä helmikuu 17 astetta horisontin yläpuolella ja tammikuussa se on 10 astetta. Me ihmiset keväällä sanomme että aurinko alko lämmittää

Me ihmiset emme sano että hiili co2 alko lämmittää keväällä, kukaan ei niin sano, vaan sanomme, että aurinko alko lämmittää

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Minulla on sanonta ”Tieto on pääomaa, jota ei voi ulosmitata.” Mielenkiintoista lukuhetkeä!

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/05/17/jaakausih...

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

35. Kiitos. Jääkautta odotellessa. Mutta ennen sitä, voi joutua tovin odottelemaan n. seuraavat 50 000 - 60 000 vuotta. Paitsi että, kasvihuoneilmiö pitää huolen siitä, että seuraavaa jääkautta joutuu ehkä odottelemaan n. 100 000 vuotta.

"Abdussamatov: ”… arvioidemme mukaan vuonna 2014 me odotamme pienen jääkauden tulevan. Tai alkaa pienen jääkauden aikakausi”...?

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola
Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #39

39. Yle ja sen toimittajat eivät tee tiedettä.

Jos tietäisimme mikä on lopullinen totuus, meistä kukaan ei olisi väittelemässä siitä. Me voimme vain pyrkiä kohti totuutta.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola Vastaus kommenttiin #43

Tässä ollaan pyrkimässä kohti totuutta. Parker-luotain lähti matkaan.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/parker-s...

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #44

44. Tämä on tuttua asiaa. Olen (el. ava. tut.). Kasvihuoneilmiö on silti olemassa. Eli auringon aktiivisuus (jos pitkä-aikainen asettumassa vakioksi) ja kasvihuoneilmiö (jos muuttuva, eli jatkuva), vaikuttavat yhdessä.

T = dTkh + T

T = maapallon pinta-lämpötila

dTkh = kasvihuoneilmiön muutos maapallon pinta-lämpötilaan

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #39

Kiitos, Jukka Mikkola!

MOT-ohjelmia aikoinani seuranneena ja omiin näkemyksiini nojautuen olen tullut juuri noihin linkissäsi esittämiisi käsityksiin.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Jos co2 pitoisuuden nousu lämmittää ilmastoa niin miksi pohjoinen pallonpuolisko alkoi kuitenkin viilenemään -40 luvun jälkeen? Co2 pitoisuus kuitenkin oli noususuunnassa.

Yksinkertainen selitys riittää.

http://landscapesandcycles.net/image/100125763.png

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

40. Yksinkertainen vastaus:

Planetaariset vaikutukset eli Suomeksi, auringossakin on "vuodenajat" (Milankovic'in jaksot) ja ilmakehän kasvihuonevaikutus.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Eli CO2 ei vaikuta lämpöön juuri mitenkään?

Veikko Pitkäkari

Auringon aktiivisuuden huippu oli vuonna 2014 ja nyt ollaan jakson lopussa tai seuraavan jakson alussa. Kuinka Habibullo Abdussamatovin ennustama ja vielä edessä oleva ja mahdollisesti toteutuva Auringon aktivisuuden lasku voisi vaikuttaa tämän päivän lämpötiloihin?

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

46. Ei, vaan CO2-vaikutus näkyy kokonaislämpötilan-osasummana (aurinko + kasvihuoneilmiö).

Kun auringonsäteily-energia asettuu vakioksi ja kasvihuone-efekti muuttuu, maa-pallon pinta-lämpötila on silloin:

T = dTkh + T

T = maapallon pinta-lämpötila

dTkh = kasvihuoneilmiön muutos maapallon pinta-lämpötilaan

Ks. vielä kommenttini 45.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Kasvihuoneilmiö tarkottaa sitä, että pitää pysyä lämmöt ilmassa sillä tasolla, että elämä voi jatkua, keskilämpö on nyt alle +15 ja se on joskus ollut jopa +17. Nyt on ilmassa vain hiiltä co2 vain 412ppm ja se ei ole paljoa, varastot ovat sentään 60 000GtC eikä hiili co2 voi olla sama määrä jokapaikassa palloa. Ei ne lämmötkään ole samalla tasolla jossain kaupungissa. Keskustat ovat yleensä lämpimiä kaupungeissa.Taloa ei pysty lämmittämään talvella hiilidioksidilla eikä puutarhayrittäjät laita hiiltä co2 kasvihuoneeseen siksi, että se lämpenesi, vaan siksi, että sadot nousisi

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta
Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Iloisiin, onnellisiin kuulumisiin ja näkemiin...

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

CO2 muutoksen aikana 1800 luvun ~280ppm tasosta 1940 luvun 300ppm tasoon pallukan lämpötila saavutti tämän lämpökauden huipun pohjoisella pallukanpuoliskolla.

CO2 tason muutos 300ppm--> 400ppm lämpötila ei ole juurikaan muuttunut. En nyt ihan helpolla osta väitettä että CO2 varsinkaan se ihmisperäinen olematon määrä ilmastoa säätelee.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

52. Kun seuraat reaaliaikaista Keeling-käyrää huomaat, kuinka CO2-pitoisuus lisääntyy ilmakehässä lähes lineaarisesti, vuodesta 1960 vuoteen 2018. Sitä ennen prof. Keelingit eivät vielä olleet mitanneet ilmakehän CO2-pitoisuutta.

Kun mittaukset alkoivat, he pystyivät määrittelemään CO2 -isotoopit ja niiden perusteella he pääsivät selville niiden alkuperästä. Kasvit, -meret, -liikenne, fossiiliset polttoaineet jne.

Kuinka helppoa on siis "ostaa" väite, ettei tämä nousukulma olisi ihmisen aikaan-saamaa, joka on noussut n. 60:n vuoden aikana n.30% (318ppmv -> 412ppmv)???

Kuten jo aiemmin olen moneen kertaan yrittänyt selittää, Keeling-käyrässä ei ole ainuttakaan luonnollista anomaliaa, joka selittäisi luonnolliset korjausliikkeet. Ainoa luonnollinen anomalia on vuotuiset CO2-pitoisuuksien vaihtelut. Tämä näkyy sekä pohj. että etel. pallon puoliskolla, eli globaalisti. Mitä tästä voi päätellä?

Minun laskelmieni mukaan lämpötila-muutos oheisen kaavan mukaan 60:n vuoden ajalta on:

∆T=1,66 ln (412ppmv / 318ppmv) ≈ 0,43°C

Jos sinulla on korvaava laskelma, ole hyvä ja esitä?

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Sinulla vaan en ole nähnyt olevan minkäänlaista näyttöä laskelmillesi todellisuudesta.

Vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua Mauna Loa'n mittaukset osoittavatkin, ne eivät vielä kerro mitään ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun vaikutuksesta ilmaston lämpötilaan.

Esimerkiksi viimeisen parin vuosikymmenen aikana ilmasto ei havaittavasti lämmennyt, vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nousuaan jatkanut.

Toinen esimerkki koskee viimeistä noin neljää vuosikymmentä, kun David Wojick on sateliittimittausten perusteella todennut, ettei sinä aikana sellaista ilmaston lämpenemistä ole tapahtunut, mikä voisi olla ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun aiheuttamaa. Se ilmaston vähäinen lämpeneminen, mitä ajoittain on tapahtunut, johtuu luonnollisista El Niño- ilmiöistä.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #56

56. Todellisuutta löytyy laboratorio-olo-suhteissa, eli ns. olosuhde-sääputkessa. Siitä olen johtanut yhtälöni. Mutta ei siitä sen enempää, koe oli henkilökohtainen.

Varmistin tämän eräästä toisesta lähteestä, johon liittyy matematiikkaa. Mutta se on niin pitkä, etten tässä yhteydessä lähde sitä erittelemään.

Selvitin myös ns. CO2-peilauksen eli IR-bloggauksen.

Jos seuraat luotettavia lähteitä, globaali lämpötila on noussut. Siinä en kyllä näe mitään epäselvää.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #57

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on aina seurannut lämpenemistä eikä päinvastoin!

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #59

59. Konvektiossa se on aina kaksi-suuntaista (esim. meristä), eli lämpötilaero dT toimii "välittäjänä" dCO2:lle.

Lämmin ilma ylös, viileä alas ja näin syntyy myös kaksi-suuntaista CO2-virtausta, riippuen pitoisuuksien erosta merenpinnan ja ilmakehän välillä.

Eli ei voida sinänsä sanoa, kumpi tuli ensin dT vai dCO2, koska ne ovat tässä mielessä ekvivalentteja.

Konvektio toistuu myös ilmakehän sisällä, eli kaksi-suuntaisuus.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #59

Tarkoitan, että

ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun trendit ovat aina seuranneet lämpenemistä eikä päinvastoin!

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen Vastaus kommenttiin #61

Näin on ensin lämpenee ja sitten hiili co2, näin se näyttäisi

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #61

Jospa tarkastellaan vähän isompaa kuvaa, eli ilmakehän sirkulaatiota ja coriolisvoimia.

Sirkulaatio lyhykäisyydessän tarkoittaa auringosta saatavan energian ylläpitämää ilman laajamittaista liikettä ilmakehässä. Päiväntasaajalla sijaitsevat alueet ottavat huomattavasti enemmän auringonsäteilyä vastaan, kuin napa-alueet.

Päiväntasaajalla oleva ilma lämpiää ja lähtee kevyempänä nousemaan ylöspäin. Se virtaa kohti napa-alueita ja jäähtyy niiden yläpuolella. Jäähtynyt ilma painuu alas ja lähtee jälleen kohti päiväntasaaja lämmetäkseen siellä uudestaan. Näin prosessi jatkuu.

Edellä kuvattu yksinkertainen kiertoliike kuitenkin monimutkaistuu, maapallon pyörimisen vaikutuksesta. Pyörimisliike vaikuttaa siten, että ilma ei virtaa suoraan päiväntasaajalta kohti napoja, vaan muuttaa liikesuuntaansa pohjoisella pallon-puoliskolla oikealle. Tämä voima on coriolisvoima. Vastaavasti coriolisvoima vaikuttaa myös kylmään ilmaan, joka matkaa navoilta kohti päiväntasaajaa, muuttamalla myös sen suuntaa.

Tässä kokonaisuudessa liikkuu myös hiilidioksidi konvektionaalisesti => kaksi-suuntaisesti.

Eli emme voi sanoa kumpi tuli ensin, lämpötila vai hiilidioksidi.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Entäs jos pikkasen pidennetään aikaa vaikkapa 20v vuoteen 1938? Ai niin eihän se käy koska silloin oli yhtä lämmintä.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Näitä ilmastonmuutoksia ihminen tarkastelee nyt melko lyhyissä ajoissa siksi koska ei ole tulevaisuuden kokemusta käytettävissä ja sillai sitten yriteään mennä tulevaisuuteen kun on aikaisempaa kokemusta

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset