LauriHeimonen

Ihmisperäisen ilmastonmuutoksen epäuskottavuus

Viittaan kommenttiini https://judithcurry.com/2017/03/20/discussion-thread-improving-the-inter... . Olen siellä mm. todennut Judith Curry'n sanoneen: ”I’m looking for ideas and discussion on ways to improve what I regard to be a broken interface between climate science and policy.” Eli suomennettuna tämä tarkoittaa sitä, että hän tarkastelee ideoita ja keskustelua tieteen ja politiikan välisen epäselvän tilan parantamiseksi.

 

Edelleen olen jatkanut: ” As I see, earlier or later, the present institutional, blind belief in threatening anthropogenic warming will be replaced by the truth according to which the emissions from fossile fuels have so minimal influence on climate warming that it can not be distinguished from zero.The sooner even majorities of institutional scientists and politicians can be made understand this, the better it is. Judith Curry, the activity of yours on 'a broken interface between climate science and policy' shall be regarded as one of key measures.” Eli suomeksi tulkittuna tarkoitan, että ennemmin tai myöhemmin nykyinen institutionaalinen usko uhkaavaan ihmisperäiseen lämpenemiseen tullaan korvaamaan totuudella, minkä mukaan fossiilisista polttoaineista aiheutuvilla hiilidioksidipäästöillä on niin vähäinen vaikutus ilmaston lämpötilaan, ettei sitä pystytä erottamaan nollasta. Mitä pikemmin myös enemmistö institutionaalisista tieteellisistä tukijoista ja poliitikoista voidaan saada tämä ymmärtämään, sitä parempi se on. Judith Curry'n aktiivisuutta tieteen ja politiikan välisessä selvittelyssä pidän yhtenä avainasioista.

 

Judith Curry, you say that ”we don’t know how much of recent warming can be attributed to humans”. JC:n toteamus suomennettuna: ”emme tiedä, paljonko viimeaikaisesta lämpenemisestä voidaan lukea ihmisten aiheuttamaksi”.

 

Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ja sen myötä ministerimme Kimmo Tiilikainen näyttävät uskonvaraisesti pitävän ihmisperäisiä hiilidiksidipäästöjä katastrofaalisena ilmaston lämpenemisuhkana:

- Ollikainen: Politiikkaradio https://areena.yle.fi/1-4457373 :

”Johtaako Pariisin ilmastosopimus jopa sadan prosentin päästövähennyksiin Suomessa?”

- Tiilikainen: "Toimitaan siis yhdessä ja pidetään ilmaston lämpeneminen alle 2 asteessa, …" http://kimmotiilikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257378-saimaannorppa-on... .

Näkemykseni mukaan uskonvaraisuus Ollikaisen ja Tiililikaisen osalta johtuu siitä, että he ovat 'institutionaalisesti' eli 'laitosmaisesti' omaksuneet ne perusteet, millä Pariisin sopimus on tehty, eli ovat hyväksyneet hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n omaksuman, hypoteettisen käsityksen ilmaston herkkyydestä, millä tarkoitetaan ilmaston lämpötilan nousua ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa. Hypoteettisuus tässä merkitsee sitä, että ihmisperäiseksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle ei todellisuudestä ole näyttöä. Sensijaan meillä on lisääntyvää näyttöä siitä, että ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitse, ja että luonnollisten ja ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen yhteisvaikutuskin ilmaston lämpötilaan on niin vähäinen, ettei sitä ole todellisuudessa voitu edes todeta:

 - Viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana, geologisten havaintojen mukaan, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit ovat seuranneet ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin. Asia selittyy mannerliikuntojen perusteella, kun ne ovat muuttaneet valtamerien virtauksia niin, että maapallon ilmasto on jäähtynyt, nykyisen päiväntasaajaseudun ilmaston lämpötilan ollessa muutaman asteen silloista viileämpi, vastaavasti tapahtuneen polaaristen alueiden ilmaston jäähtymisen ollessa jopa luokkkaa 20-40 astetta.Tämä on sitten saanut aikaan sen, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on silloisesta Liitukaudesta tähän päivään pudonnut luokkaa 1600 ppm olevasta arvosta luokkaa 400 ppm olevaan arvoon. Asia selittyy sillä, että valtameret jäähtyessään liuottavat enemmän hiilidioksidia, toimien siten tehostuneina hiilidioksidinieluina.

 - Viimeisen 800 000 vuoden aikana todetut jääkaudet ja niiden väliset lämpimät kaudet myös osoittavat, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit seuraavat ilmaston lämpötilatrendejä eikä päinvastoin.

 - Viimeaikainenkaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousutrendi ei osoita, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousulla olisi näkyvää vaikutusta ilmaston lämpenemisessä. Esimerkiksi, vaikka viimeisen noin parinkymmenen vuoden aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nousuaan jatkanut, sen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen ei todellisuudesta ole asianmukaisesti havaittavissa.

 - IPCC:n edustajat ovat täysin väärässä, kun he olettavat teollisena aikana tapahtuneen ilmakehän hiilidioksipitoisuuden nousun kokonaan ihmisperäiseksi. He sivuuttavat sen, että luonnonlakien mukaan kaikki hiilidioksidipäästöt lähteistä ilmakehään ja kaikki hiilidioksidiabsorptiot ilmakehästä nieluihin yhdessä, dynaamiseen tasapainoon hakeutuessaan määräävät, mille tasolle ilmakehän hiilidioksidipitoisuus asettuu. Jos nuo kokonaispäästöt ilmakehään ovat suuremmat kuin nuo kokonaisabsorptiot ilmakehästä nieluihin, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee. Tuossa hiilidioksidipitoisuuden nousussa ihmisperäisen hiilidioksidipitoisuuden osuus hakeutuu prosentuaalisesti samalle tasolle, mitä se prosentuaalisesti oli hiilidioksidin kokonaispäästöissäkin. Todellisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että kun viimeaikoina hiilidioksidin kokonaispäästöissä fossiilisista polttoaineista peräisin olevan hiilidioksidin osuus on ollut luokkaa 4 %, viimeaikaisessa ilmakehän hiiildioksidipitoisuuden kokonaisnousussakin tuo fossiilisista polttoaineista peräisin olevan hiilidioksidin osuus on korkeintaan luokkaa 4% oleva osuus. Tämä myös tarkoittaa sitä että vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousu ilmastoa uhkaavasti lämmittäisikin, siinä ihmisperäisistä, fossiilisista polttoaneista johtuva osuus olisi mitättömän pieni.

 - Kun IPCC on ilmaston herkkyydelle varsin epätarkasti omaksunut luokkaa 3 C-astetta olevan arvon, asiaan perusteellisesti paneutuneet tutkijat pitävät tätä harhaanjohtavana. Esim. Judith Curry ja kumppanit, mukaan luettuna vielä Nir Shaviv, pitävät tätä epätarkkana ja liioiteltuna. David Wojick vuodesta 1979 alkaen olevia sateliittimittauksia tutkiessaan on todennut, että tältä ajalta ei ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun aiheuttamaksi osoitettavaa ilmaston lämpenemistä ole todettavissa, vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nousuaan jatkanutkin. Samalta ajalta todettujen ilmaston ajoittaisten lämpenemisten on todettu olevan seurauksia voimistuneista El Niño-ilmiöistä. Lisäksi on lukuisa joukko tutkijoita, jotka omin laskelmin ovat tulleet tulokseen, jonka mukaan IPCC:n omaksuma ilmaston herkkyys on niin liioiteltu - ollen jopa nollaa lähestyvä - ettei siihen perustuva Pariisin sopimus ole asianmukainen.

 - Todellisuuden sääilmiöistä on myös todettavissa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousulla on huomaamaton vaikutus ilmaston lämpötilaan. Esim. viimeisen yli 40 vuoden aikana kesäkuiset hallanvaaravaroitukset ova säilyneet samoina, vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on huomattavasti noussut. Esim. kun kesäkurpitsoja on sinä aikana varoitettu hallanvaaran takia istuttamasta avoimelle maalle ennen kesäkuun 10. päivää, tänä kesänä samoilla alueilla hallanvaara oli vielä kesäkuun 15. päivänä.

 

Yhteenvetona olen alussa viittaamassani kommentissa kirjoittanut:

”You see that already influence of the CO2 emissions from fossile fuels on the recent increase of CO2 content in atmosphere is minimal. Even though the total increase of CO2 content in atmosphere would dominate the present climate warming, the share of CO2 content from fossile fuels would there be too minimal in order to cause any threat of climate warming. In addition, according to geological and recent observations, trends of CO2 content in atmosphere follow trends of climate temperature and not vice versa. There are no observations in reality, according to which cutting of anthropogenic CO2 emissions could have prevented or lessened climate warming. As, for instance, CO2 cuttings according to the Kyoto protocol have caused only losses, the same kind of failures can be expected concerning cuttings based on the Paris agreement.” Sama suomeksi tulkattuna: Nähdään, että jo fossiilisista polttoaineista peräisin olevien CO2-päästöjen vaikutus nykyisessä ilmakehän hiilidioksididipitoisuuden lisäyksessä merkityksettömän pieni. Vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaislisäys nykyistä ilmaston lämpenemistä hallitsisikin, CO2-pitoisuuden osuus fossiilisista polttoaineista olisi siinä liian pieni aiheuttaakseen mitään ilmaston lämpenemisuhkaa. Lisäksi, geologisten ja viimeaikaisten havaintojen mukaan CO2-pitoisuuden trendit ilmakehässä seuraavat ilmaston lämpötilatrendejä eikä päinvastoin. Ei ole mitään havaintoja todellisuudesta, joiden mukaan ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaus olisi voinut estää tai vähentää ilmaston lämpenemistä. Kun esim. Kioto-protokollan mukaiset leikkaukset ovat aiheuttaneet vain menetyksiä, samanlaisia epäonnistumisia voidaan odottaa koskien myös CO2-leikkauksia, joihin Pariisin sopimus perustuu.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (43 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Ihmisen vaikutus ilmastoon ei edellytä mitään tutkimusta. Vaikutuksemme on kaikissa optioissa negatiivinen. Negatiivinen se on ilman poikkeusta, koska muutos tulee liian nopeasti ja esimerkiksi eri alueiden väestö ei ehdi sopeutumaan muutoksiin.

Meitä on tasoa 7.500.000.000 yksilöä sontimassa maat, meret ja ilmakehän sekä vaikuttamassa ilmastoon.

Jos joku tulee tohtorinhattu päässään tai kaksi päällekkäin selittämään, ettei ihmismassa vaikuta tuohon kaikkeen niin hänen on jatkettava opintojaan. Logiikassa.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Olet näköjään sokean ihastunut paitsi itseesi (jatkuvat viittaukset omiin blogeihin), myös Judith Curryyn.

https://www.skepticalscience.com/Judith_Curry_quot...

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Pyrin viittailemaan vain havaittavina oleviin asioihin, jos oikein ymmärrän.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Jäätikkökairauksista voidaan päätellä, että maapallon pitäisi olla noin tuhannen vuoden ajan siirrynyt kohti uutta jääkautta, mutta viimeeksi oli kylmää 1800-luvulla ja maapallon keskilämpötilan pitäisi olla nyt pari astetta viileämpi.

Mistä löytyy syy sille, että nyt on pari astetta lämpimämpää kuin mitä pitäisi olla?

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Saanko tiedustella, onko kommentoija Mäkisellä lainkaan akateemista sivistystä eksakteista luonnontieteistä?

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Tarvitaanko tutkintoja luonnontieteestä, jotta voi olla riittävän varma siitä, että joku äärioikeiston ja öljybisneksen rahoittama thinktank tai vaikkapa lohjalainen eläkeläisinsinööri ei ole se tietolähde, johon ilmastoasioissa kannattaa luottaa? Ei tarvita.

Denialistiset valetieteilijät aina koettavat vänistä siitä, että heidän kanssaan pitäisi keskustella asioista heidän määrittelemällään tavalla. Ja sitten uhriudutaan, kun tiedeyhteisö tai yleisö ei niin teekään. Samaa temppua koettavat kreationistit, ääriuskovaiset, rokotevastustajat ja litteän maan kannattajatkin. Valistuneiden ihmisten ei pidä haaskata aikaansa mokomaan.

Eli riittää ihan hyvin, kun todetaan, että joku helluntailainen Porvoosta tai eläkeläinen Lohjalta tai rahakas järjestö USAn äärioikeistosta eivät tietenkään voi tietää mitään paremmin kuin vaikkapa NASA tai NOAA.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #7

Jos tulkitsen vastauksen oikein, niin hävettävän huonoltahan tuo sivistys vaikuttaa.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi Vastaus kommenttiin #7

Ei Esa Mäkisen kanssa kannata alkaa keskustelemaan. Ei hän osaa asiallisesti keskustella mistään asiasta.

En ole koskaan nähnyt Esa Mäkiseltä yhtään asiallista kommenttia näillä palstoilla, en koskaan. Hän ei vastaa varsinaiseen asiaan eikä perustele väittämiään, vaan hyökkää voimakkaasti nimitellen kirjoittajaa vastaan. Hänen kommenttinsa lähentelevät vihapuheita nimittelyineen.

Ihmettelen millä kompetenssilla Steinerkoulun käsityön opettaja nimittelee toisia ihmisiä ja halveksii toisten tietopohjaa?

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Ei Mäkinen nähdäkseni kommentoinut mitään, mihin moista tarvittaisiin. Puhumattakaan siitä, että esitetyn arvon sitominen sen esittäjän auktoriteettiin on vähän kyseenalaista. Jonkinlainen argumentointivirhe käsittääkseni jopa.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Esa Mäkisen linkki Scepticalscience.

Tätä alarmistien uskontoa eli skepticalscience blogia pitää australialainen journalisti John Cook, joka itsekin myöntää, että ei ole mikään ilmastotieteilijä vaan tietokonenörtti, joka kirjoittelee blogejaan. Ja tätä aussipoikaa alarmistit siteeraavat joka ainoassa mahdollisessa paikassa.

John Cook about skeptical science:”This site was created by John Cook. I'm not a climatologist or a scientist but a self employed cartoonist and web programmer by trade. I did a Physics degree at the University of Queensland and while I achieved First Class Honours and could've continued onto a PhD, I instead quit academia and became a professional scrawler. Too much doodling in lectures, I think. Nevertheless, I've pursued a keen interest in science and if anything, found my curiosity about how the world works increased once I wasn't forced to study for impending exams.”

Sen sijaan Wikipedia Ph.D. Judith Currysta:"Judith A. Curry is an American climatologist and former chair of the School of Earth and Atmospheric Sciences at the Georgia Institute of Technology. Her research interests include hurricanes, remote sensing, atmospheric modeling, polar climates, air-sea interactions, and the use of unmanned aerial vehicles for atmospheric research. She is a member of the National Research Council's Climate Research Committee."

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Ojaniemen puutteelliseen ymmärrykseen hiukan valaistusta: Skepticalscience on nettisivusto, johon on koottu hörhöväitteitä ja tieteen vastauksia niihin. Lähteet on merkitty selvästi. Cook ei keksi kumpiakaan itse.

Sinun on turha nillittää toisten linkeistä, ja niiden tasosta, kun itse siteeraat Wikipediaa. Jo peruskoulussa opetetaan, että siihen ei ole luottamista.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Ilmasto muuttuu pitkällä ajalla. Me emme kaikkia muutoksia kerkiä nähdä,se on turha inttää . Kun me emme nää kaikkia muutoksia, niin silloin emme voi sanoa lopullista ilmaston muutoksista. Emme tiedä, miten tulee ukkosia tai sateita ja kylmiä talvia vuonna 2050 tai helteitä.Nyt oli toukokuu lämmin ja sitä emme vielä tienneet viime vuonna, että toukokuu oisi näin lämmin ollut. Jaksot voivat muuttua. Eli siis on turha kuvitella,että ilmastomuutos tuhoaa maapallon.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Yö vaihtuu päiväksi ja päivä yöksi. Talvi muuttuu kesäksi ja kesä talveksi. On vuorovettä.

Näille on syklit mitkä tulee maan ja kuun liikkeistä. Samoin löytyy sykli ilmastolle joka vuorottelee jääkauden ja lämpökauden välillä.

Maapallo on tuhannen vuoden ajan siirtynyt jääkauden suuntaan mutta jostain syystä maan keskilämpötila on nyt pari astetta kuumempi kuin mitä pitäisi olla, ja lisäksi se on noussut hyvin nopeasti. Edellisen kerran viileätä oli 1800-luvulla.

Maailmanhistorian viidestä isoimmasta massasukupuutosta neljä johtui ilmaston nopeasta muuttumisesta, ja massasukupuutot luonteentaan sellaisia, että rottaa isommat eläimet pääasiassa kuolevat sukupuuttoon.

Tiedetään myös, että nyt on käynnissä maailmanhistoriassa uusi sukupuuttotapahtuma, edellinen silloin jotain 65 miljoonaa vuotta sitten kun asteroidi tärähti ja mm. dinosaurukset katosi. Nykyisestä sukupuuttoaallosta on todisteena se että hyvin suuri osa faunasta on jo kuollut sukupuuttoon.

Tästä muuten on vahvaa näyttöä, että syy on ihmisessä. Tietoa on taltioitunut jopa perimätietoon: https://www.youtube.com/watch?v=koxp_q46z0Q

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Blogistin kanssa useista asioista samaa mieltä ja joistakin eri mieltä. Joka tapauksessa uskon, että Judith Curry on lukewarmer ja ihan oikeasti halukas suhteuttamaan asiat kohdilleen.

Mitä nyt sitten ministereihimme tulee, niin ymmärrän heidän strategiavalintansa. Jos ministeri olisi jonkin ilmastotieteellisen toisinajattelijan kannalla, hänellä itsellään pitäisi olla hyvin laaja ja syvällinen käsitys asioiden tilasta. Kun on enemmistötieteeseen uskova, voi jälkikäteen väärässä olleenakin todeta, että "se oli silloin tieteen valtavirtakäsitys".

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Kerrankin YLE on oikealla asialla, tosin vinksahtanein perustein. Öljyn kulutus se vain jatkaa kasvuaan kuluttavan ihmiskunnan ja talouden kasvaessa. YLE on huolissaan oletetusta fossiilisten polttamisesta johtuvasta ilmastonmuutoksesta(lämpenemisestä), kun pitäisi olla huolissaan kaikkeen talouteemme vaikuttavasta halvan ja helpon öljyn hupenemisesta. Se on ainoa syy saastumisen lisäksi, miksi pitää kehitellä vaihtoehtoja etenkin öljyn tilalle. Hiilidioksidi ei ole saaste.

Lisäksi YLE väittää EU:n kasvihuonekaasupäästöistä neljänneksen tulevan liikenteestä . Tämä on hiukan ristiriidassa Heimosen 4% ihmisperäisten(fossiilisten polttaminen) osuudesta pallomme kaikista hiilidioksidipäästöistä.

https://yle.fi/uutiset/3-10228738

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Jälleen kerran minun on siteerattava geokemian professorini Sahaman useaan kertaan toistamaa varoitusta luennoillaan: "Varokaa insinöörejä ja insinööriajattelua. Heillä ei ole koulutusta luonnon kokonaisuuden ymmärtämiseen ja ylipäätään tieteelliseen ajatteluun".

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Minä taas olen varoittanut näitä mukamas ilmastontutkijoita (ei ole edelleenkään tieteenala) luottamasta liikaa mittavälineisiinsä. Valitettava totuus on, että kalibrointi tuntuu olevan heille aivan vieras käsite ja luottavat laitteiden absoluuttisiin mitta-arvoihin sokeasti ilman minkäänlaista virhearviointia.

Näillä perusteilla sitten tehdään sitä tietellistä ajattelua. Ilmastomallinnuksen suhteen sama asia.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Mutta Judit Currylla on koulutus, professori sentään heh

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Mitä mieltä DI Heimonen on Beer-Lambert laista:

Id / Io = e^acl

Eli absorboiko CO2 IR-säteilyä vai ei?

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Vastaan puolesta, kyllä. MUTTA, myös emittoi.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

16. Kysymys oli kuitenkin suunnattu DI Heimoselle.

Mutta kyllä. Emittoi juuri saman määrän auringosta tulevaa spektristä säteilyä mitä fotonin tuoma energia CO2- molekyyliin absorboituu ts. lämmittävä efekti säteilyn edetessä.

On hyvä muistaa, mitä tarkoitetaan CO2 -absorbtiolla ja kuinka se väli-ainetta eli tässä tapauksessa ilmakehää lämmittää varsinkin silloin, kun maan pinnalta pidempi-aaltoinen IR -säteily pyrkii palautumaan takaisin avaruuteen.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No jännäkertomus on jos googlaa sanalla: Hiilidioksidi on maailman tutkituin kaasu. ( Kertomuksen mukaan hiili co2 sitten absorboi infrapunaa)
Jos kuvaa koiran infrapunakameralla, niin silmien lämpö on jotain +35 C kuvassa ja suu alue jotain +30--35 C ja turkki +20---25 C. Kertomuksessa kyllä kerrotaan että mitä siinä taphtuu kun jos hiili co2 absorboi infrapunaa jne
Tiede-lehden mukaan kaasun hiili co2 molekyyli pitäisi ensin virittyä tietyissä tarkoissa aallonpituukissa ensin.Hiili co2 myös törmää naapureihin, typpi ja happi n.5 miljardia sekunnissa näitä törmäyksiä oisi ja hiili co2 sitten vaihtaisi naapureide kanssa energiaakin.Aurinkohan sitten säteilee

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Mutta ekologian kannalta ei näyttäisi siltä, että hiili co2 ensin lämmittäisi ja on mädännäiskasveja, jotka eivät edes välitä hiili co2 tarpeesta. Hiili co2 sensijaan antaisi kasvuvoimaa kasveille ja se oisi lannoite ja eihän lannoite lämmitä eli jos kasveilla ei oisi puutarhassakaan ensin lämpöä, niin ei siitä hiili co2 ole mitään hyötyy .Hiilidioksidista ei siis oisi mitään hyötyy kasveille, jos ei oisi ensin lämmintä. Asia näkee siitä, että alhaisissa lämpötiloissa kasvi kasvaa hitaasti ja lämmöt pitää mennä ensin ainaki +5. Kasvukausihan lasketaan jos lämmöt on +5 ja siitä sitten yli ja lukemat vähenee kun mennään Suomessa Helsingistä Utsjoelle.Eli Terminen kasvukausi oisi Etelä-Suomessa 185 päivää eli lämmöt oli menneet yli +5 ja taas Utsjoella vain 121 päivää ja silti ilmassa voi olla hiili co2 nyt 412 ppm Vai?

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Voit tehdä kokeen, pidät alhaiset lämmöt kasvihuoneessa ja lisäät hurjasti hiiltä co2 vaikka jopa 800 ppm, niin sitten näät tuloksen ja sitten paat toisen kasvihuoneen jossa lämmöt korkeammat ja sama määrä hiiltä co2 eli 800ppm ja sitten näät tuloksen heh heh

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

22. Jalille

Yritä ymmärtää, mitä tarkoitetaan "CO2 -absorbtiolla".

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No oohan niitä co2 absorbitio kertomuksia maailmalla vaikka kuinka paljon. JOs kasvinuoneessa sitten lämmöt nousi hirmukorkeaksi ei silloin kasvit enää kasva heh heh, hiili co2 ei auttaisi mitään, heh heh, siinä ei auttaisi hiilen co2 absorbitiot edes eli siis me tiedämme ja minä mitä tarkoitetaan absorbitiolla, Lämmöt pitää olla ensin kasvihuoneessa jotta kasvua alakaisi syntymään, jos olisi vain kasvihuoneessa hiiltä co2, eikä lämpö, ei kasvua syntyisi edes Eli siis absorboida on imee itseensä, pidättää. Mutta eihän se vaikuta kasvihuoneessa vaikka kuinka hiili co2 imisi itseensä niin se ei nostaisi kasvin kasvu, jos lämmöt oisi alle +5 heh heh

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

24. Jali

Tule ulos sieltä kasvihuoneesta ja mieti, mitä tarkoitetaan ”CO2 -bloggaamisella”?

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No se on tosiasia että kasvihuoneissa ei hiili co2 ole nostanut lämpöjä, ei tässä ole mistään muusta kyse, pitää olla rehellinen. Kasvit eivät kasva jos on lämpö alle +5 ja silti ilmassa hiiltä nyt 412ppm. Jos siis kasvihuoneessa oisi lämpö vain alle +5 ja sitten sinne pukattaisiin hiiltä co2 800ppm , niin kasvit eivät kasvaisi ja sitten jos lämpö oisi yli +26 niin kasvu pysähtyisi kasveilla ja sitten jos tehään koe, että kasvihuoneessa on lämpö vain +5 ja sinne pannaan hiiltä co2 800ppm, niin kasvihuoneen lämpö ei nousisi kuin korkeintaan vähäsen.Hiili co2 on lannoite, ei lämpöjen nostaja kasvihuoneissa

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

26. En lähde näistä perusasioista väittelemään. Mutta pyydän Sinua tutustumaan CO2-molekyylien ja fotonien vuorovaikutus-fysiikkaan ilmakehässä, sitten ymmärrät mitä tarkoittaa "IR- bloggin".

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Hiilidioksidi toimii vastaavalla tavalla kuin kasvihuoneen lasi, tai vaikka vesi.

Jännästä syystä autossa on paljon lämpimämpää ikkunat kinni kuin ikkunat auki mutta näinhän ei pitäisi olla jos se lämpö vaan säteilee pois lasin läpi.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No prof , astrofyysikko Henrik Svensmark on kertonut, että vain puolet havaitusta lämpenemisestä aiheutuu hiili co2-lisäyksestä ja toinen puoli avaruussään muutoksista eli siis ihminen ei muuttele avauussäätä, jos kerran universumin ikä on 13.8 miljardia valovuotta, niin tuskin sitä avaruussäätä muuttelee ihminen. Svensmark:The Chilling Stars- En minä ole tässä kenellekään esittänyt mitään väittelyä, vaan olen vain kertonut ekologian ja puutarhatuotannon näkökulmasta asioista. Ei pidä kääntää mihinkään ir-bloggiin asioita minun kertomusta. Ei minun tarkoitus ole esittää mitään bloggaamista.

En minä esitä mitään väittelyä ja bloggaamista

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

28. Kuten haluat. Olemme täysin "eri planeetoilla".

Mutta sen verran avitan, ettei CO2-molekyyli itsessään lämpiä (absorbtio/emissio), se vain estää IR-säteilyn etenemistä. Tästä sana "blogging".

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

eipä estä aavikolla heh heh, eipä pidä paikkansa aavikolla heh heh eli sama kertomus on netin otakkeessa Hiilidioksidi on maailman tutktuin kaasu( seilläkin kerrotaan että pidättää, estää jne) Eli olin jo tietoinen asiasta eli ei tartte avittaa mutta saa esittää asiaa

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Onhan näistä fotoneista vaikka kuinka paljon erilaisia kertomuksia maailmalla kuten kertomus netissä otsakkella;Hiilidioksidi on maailman tutkituin kaasu( oohan tässäkin kertomusta hiili co2 molekyylistä ja typpi ja happi jne. Kertomuksessa hiili co2 kaasumolekyyli törmää naapureihin, joita on n 5 miljardia näitä naapureita ja nopeus on sekuntti. Jne. Eihän minun tartte täällä kertoa kaikkea mitä tietoja on olemassa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

30. Tässä ihan käytännön esimerkki mittauksesta, Beer-Lambert säteilylakia noudattaen:

http://www.edaphic.com.au/knowledge-base/articles/...

Kaupallinen NDIR (Non-Dispersive Infra-Red) detektori, myös aavikoille. IR-säteily ei katso aikaa eikä paikkaa.

Eli ei tästä nyt sen enempää.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Erinomainen esimerkki anturista ,jota käytetään tieteelliseen tutkimukseen.
Valmistaja ilmoittaa rehellisesti anturin tarkkuuden.

Accuracy: ± 30 ppm ± 3 % of measured value within specifications

Toisinsanoen ilmaston nykyhetken co2 pitoisuudella (410ppm) tarkkuus on 368-452 ppm välillä. Epätarkkuus on siis vaatimattomasti yli puolet mitä CO2 pitoisuus on noussut esiteolliselta ajalta.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #38

Kyllähän se nyt onkin selvää, että niitä antureita pitäisi olla paljon enemmän että saisi parempaa dataa.

Siihen ei kuitenkaan tarvitse CO2 pitoisuusantureita havaitakseen, että nyt on pari astetta lämpimämpää mitä pitäisi olla.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Katsoopas.Hiili co2 ei ole sama määri kaikkialla. No väitetään, että vesihöyry ja hiili co2 ovat kaasuja jotka absorboivat lämpösäteilyä ja estävät maapalloa jäähtymästä. Kuitenkin molekyylin virittyminen on kvanttifysiikan ilmiö. Virittävän säteilyn pitää olla tarkalleen sopivaa aallonpituutta jotta se virittäisi molekyylin ja siksi vesimolekyyli ja hiili co2 molekyyli sirottavat vain muutamia tarkoin määrättyjä aallonpituuksia ja muuta aallonpituutta oleva säteily kulkee vapaasti ohi molekyylin ja molemmat kaasut, vesimolekyyli ja hiili co2 molekyyli sirottavat vain pienen osuuden lämpösäteilystä- Näin Tiede-lehden mukaan kertoja kertoo ja kertoja kertoo, että Sininen taivas ja sen väri on happiatomien absorboimaa samaa sinistä auringon säteilyä joka viritysten purkautuessa siroaa kaikkiin suuntiin ja siksi maapallo avaruudesta näyttää siniseltä( Suunnilleen ylläolevan teksti on noin suunnilleen Tiede-lehden mukaa)

No aavikoilla on C4 kasvit ja ne tarvitsee hiiltä co2 eri tavalla eli aavikoilla sitten on eri tilanne hiile co2 suhtee kuin muualla , aavikot ja autiomaat kuten Sahara ja vesihöyritilanne noissa aavikoissa ja hiili co2 määrä ei ole maapallolla kaikkialla sama, se vaihtelee, koska tundralla on kylmää ja kasvu heikkoa eli siellä määrää lämpötila eikä hiili co2. Lämpöä täytyy olla ensi, jotta kasvua alkaisi syntymään ja hiili co2 on vain lannoite.Kasvihuoneisiin pannaan hiiltä co2 siksi että saadaan kasvua eikä siksi että saadaan lämmöt nousemaan

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Testasivat myytinmurtajissa varashälyttimiä ja vähemmän yllättäen lämpökamera ohitettiin ihan vain laittamalla lasi eteen.

Katsos kun ihminen ei silmin havaitse lämpösäteilyä, että vaikka lasi on läpinäkyvä (tai vaikka vesi, tai hiilidioksidi) niin lämpösäteilyllä tilanne on eri.

Hiilidioksidi ilmakessä tekee samaa kuin kasvihuoneessa lasit. Sinun pellelogiikalla kasvihuoneen ikknoiden poistaminen ei muuta sitä lämpötilaa vaikka ihan varmasti siellä lasikoppissa on lämpimämpää.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

33. Siinä tuli luentoa avaruustutkijalle (el. vanh. tut). Kiitoksia. Eiköhän tämä nyt ollut tässä.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No sitten on netissä kirjotus: Hiilidioksidi on maailman tutkituin kaasu. Tässä kertomuksessa pidetään höpönä sitä että hiili co2 pidättäisi että ei lämpöä menis avaruuteen ja kertomuksessa kerrotaan, että aavikoilla ei ole vesihöyryä ja siksi siellä hiili co2 ei pidätä lämmön karkaamista avaruuteen ja siellä on kohde josta voi seurata lämpöjen kehitystä kun katsoo kohtaa :urly piste fi kautta ZDg

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Lauri Heimonen on ihan oikeilla jäljillä. Ir-spektrissä pitää olla sopiva elektroni ensin.Fotoni ensin virittää oman energiansa sopivalle elektronille ylös orbitaaliin ja sitten Fotonin energia muuttuu elektronin potentiaalienergiaksi ja fotoni häviää itsenäisenä oliona. Tottakai ir-spektrissä on fotonikin. No sitten elektroni palaa perustilaansa ja syntyy uusi fotoni , joka ei välttämättä ole ihan saman energian(aallonpituuden) omaava ,koska monia juttuja on väliaikana ja puoliintumiskin aikakin on. Eli Heimonen ja Tiedelehti ovat oikeilla jäljillä Me olemma Setä Jääskeläisen kanssa täällä puhuneet fotonistakin ja Feynmankin on kertonut valon kulusta lasin läpi jne

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

36. Jali

En nyt lähde tähän väittelyyn mukaan, nämä ovat perusasioita. Minulla on hyvin kattavat tiedot fysiikasta (el. vanh. tut.) ja tiedän, miten fotonit kvantittuvat ja luovuttavat energiansa.

Mutta kuitenkin sen verran, että elektroneja on jokaisessa atomissa n. kpl, joista valenssi-elektronit määrittelevät sidos-energiat, myös kasvihuone-kaasuissa. Vaikka ilma ja ilmakehä olisi kuinka kuivaa ja kuumaa, sielläkin vilisee atomeja, jotka reagoivat jatkuvasti keskenään. Ilmakehässä on joka puolella CO2-molekyylejä, jossakin enemmän jossakin vähemmän, riippuen ilma-massan liikkeistä ja CO2-molekyylien konsentraatiosta.

Meren pinnan tasolla ilmanpaine on keskimäärin 1013 mBar, eli n. 5,5km korkeudessa paine on suunnilleen 500 mBar. Toisin sanoen, puolet ilmakehän massasta sijaitsee 5,5km:sta alaspäin. Ylöspäin mentäessä, ilmanpaine ja siten myös tiheys vähenevät logaritmisesti, sekä asymptoottisesti (ei ole ylärajaa).

Ilmakehää ja ekologiaa tulee tarkastella koko maapallon mittakaavassa, paikalliset ilmiöt poikkeavat toisistaan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset