LauriHeimonen

Totuus ihmisen aiheuttamaksi uskotusta ilmastonmuutoksesta

Totuus ihmisen aiheuttamaksi uskotusta ilmastonmuutoksesta

 

Onko totuus valintakysymys ja voiko mediaan luottaa? Tähän haettiin vastausta median toimittajien keskustelussa Porin Suomi Areenassa 12.07.2017. Jos oikein ymmärsin, toimittajat pitävät luottamuksellisena totuutena omakohtaisen selvittelyn perusteella saamaansa mielipidettä asiasta. Tämä omakohtaisuus näkyy esimerkiksi siinä, että valtamedian toimittajat näyttävät omaksuneensa uskon ihmisen aiheuttamaksi pidettyyn, ilmaston viimeaikaiseen lämpenemiseen, vaikka siitä asian monimutkaisuuden vuoksi asianmukaista näyttöä ei ole olemassa. Kun kysytään, voiko mediaan ilmastonmuutosasiassa luottaa, vastaus on EI – ei ainakaan siltä osalta kun media väittää Pariisin sopimuksen perustuvan tieteelliseen näyttöön.

 

Kun olen ilmastonmuutoskeskusteluita seurannut ja ollut niissä itsekin tavalla tai toisella myös mukana jo 1980-luvulta lähtien, olen saanut tietyn kuvan siitä, miten media on asiaan suhtautunut.

 

YK:n poliitikkojen mukana, 1980-luvulla alettiin yleisesti uskoa ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen – ns. kasvihuonekaasuna – aiheuttavan ilmaston lämpenemistä, kun jäätiköitymiskausien ja niiden välisten lämpenemiskausien aikana jääkairasnäytteiden perusteella ilmaston lämpötilatrendien ja ilmakehän hiilidioksipitoisuuden trendien todettiin korreloivan keskenään. Itsekin pidin vuonna 1990 esitelmän siitä, miten LVI- teollisuuden on syytä varautua mahdolliseen, ihmisperäiseen ilmaston lämpenemiseen. Jälkeenpäin näkemykseni ihmisperäisen lämpenemisen suhteen heikkeni, kun todettiin, että viimeisen 800.000 vuoden aikana tapahtuneiden jäätiköitymisten ja niiden välisten lämpimien kausien aikana ilmakehän CO2-trendit ovatkin seuranneet ilmaston lämpötilatrendejä eikä päinvastoin. Lisäksi myöhemmin (2008) Juha Pekka Lunkka kirjassaan Maapallon ilmastohistoria s. 147 on kirjoittanut: ”100 miljoonan vuoden ajalta kerätty geologinen aineisto ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta osoittaa, että kymmenien miljoonien vuosien aikavälillä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on seurannut ilmastonvaihteluja”. Viimeaikaisten parin vuosikymmenen ajalta voidaan myös todeta, että ilmaston lämpötila ei seuraa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua. Tämä kaikki osoittaa, että vaikka ilmakehässä oleva hiilidioksidi ns. kasvihuonekaasu onkin, sen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on niin vähäinen, että sitä ei todellisuudesta ole pystytty toteamaan.

 

Kun vielä otetaan huomioon, että fossiilisista polttoaineista aiheutuva hiilidioksidipitoisuuden osuus hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärästä on viimeaikoina ollut vain noin 4 %, luonnonlakien mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikojen nousussa on ollut korkeintaan noin 4 % fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia; https://judithcurry.com/2011/08/04/carbon-cycle-questions/#comment-198992. Kun hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousunkaan ei ole voitu todeta lämpenemiseen vaikuttavan, sitä suuremmalla syyllä fossiilisista polttoaineista aiheutuvaa ilmaston lämpenemistä on mahdotonta erottaa nollasta.

 

Omien havaintojeni mukaan mediassa on ruvettu välttämään esityksiä – katsauksia tutkimuksista, haastteluja, kirjoituksia, puheenvuoroja, kommentteja jne, jotka ovat ihmisperäiseksi väitetyn lämpenemisen vastaisia. Tämän olen pannut merkille esim. TV-ojelmissa, joissa aikaisemmin esiteltiin myös tutkimuksia, joiden tulokset eivät tukeneet ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi väitettyä lämpenemistä. Keskustelupalstatkin olen oppinut valitsemaan niin, että niissä voi asiallisesti tuoda oman näkemyksensä esille. Siitä kiitos esim. US:n puheenvuorosivuille.

 

Seuraavassa pyrin luomaan kuvan siitä, miltä ilmakehän hiilidoksidipitoisuuden vaikutus ilmastonmuutokseen oman käsitykseni mukaan todellisuudessa näyttää.

 

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ruvettiin mittaamaan jo 1800-luvun alkupuolella, kun sen oli todettu edistän kasvillisuutta. Samalla vuosisadalla alettiin tutkia, onko sillä ns. kasvihuonekaasuna ilmastoa lämmittävä vaikutus. Nobel-palkinnonkin saanut fysikokemisti Svante Arrhenius 1890-luvulla selvitti kokeellisesti, että hiilidioksidilla eli CO2-kaasulla on kasvihuonekaasun ominaisuudet. CO2-kaasun lisääntymistä ilmakehässä hän ei kuitenkaan näyttänyt pitävän liiallisen lämpenemisen uhkana. Sen sijaan hän piti ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden lisääntymistä ilmakehässä hyödyllisenä kasvillisuudelle.

 

Liittyen korrelaatioon ilmaston lämpenemisen ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden välillä, 1980-luvulla YK:n poliitikot alkoivat uskoa ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi väitettyyn ilmaston lämpenemiseen. Kun varsinaista näyttöä asiasta ei ollut, perustettiin hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC tieteellisesti selvittämään viimeaikaisen, ihmisperäiseksi uskotun lämpenemisen syy. Kun YK:n Rion konferenssiin 1992 mennessä varsinaista näyttöä tälle ihmisperäisten CO2-päästojen aiheuttamaksi uskotulle lämpenemiselle ei ollut olemassa, pidettiin kuitenkin tarpeellisena varovaisuusperiaatten mukaisesti ryhtyä kustannustehokkaasti leikkaamaan hiilidioksidipäästöjä, ensisijaisesti fossiilisista polttoaineista. Näitä päästöjen leikkauksia lähdettiin toteuttamaan ns. Kioto-protokollan mukaan. Kun näistä leikkauksista todettiin aiheutuvan vain menetyksiä, varovaisuustoimenpiteinä ja kustannustehokkaina niitä on pidettävä epäonnistuneina. Kyse ei ole vain siitä, että tavoitteet kohdistuivat erilaisina eri maiden hallitusten osalle, vaan ennenkaikkea siitä, että CO2-päästöjen vaikutusta ilmaston lämpenemiseeno ei kunnolla tunnettu.

 

Kun ihmisen aiheuttamaksi uskotulle lämpenemiselle ei todellisuudesta näyttöä ollut olemassa, asiaa lähdettiin ratkaisemaan omaksumalla hypoteettisina pidettäviä ilmastomallituloksia. Ongelmana oli kuitenkin itse mallien lisäksi myös asianmukaisten, tarvittavien parametrien eli muuttujien löytäminen. Kun sellaisiakaan ei saatavilla tarpeeksi ollut, puuttuvat parametrit haettiin kehäpäätelmin. Siinä mm. virheellisesti oletettiin, että koko CO2-pitoisuuden viimeaikainen nousu

ilmakehässä on ihmisperäisten CO2-päästöjen aiheuttamaa. Kun niiden perusteella sitten on arvioitu ilmaston herkyyttä – so. lämpötilan nousu kun CO2- päästöt kaksinkertaistuvat – on tulos erittäin epätarkka ja liioitteleva. Esim. Judith Curry ja kumppanit ovat ilmaston herkkyydeksi todellisuudesta havaittujen lämpötilojen perusteella saaneet vain noin puolet tuosta IPCC:n omaksumasta arvosta. Nir Shaviv, joka pitää tärkeänä omakohtaista tarkkaa tutkimusta asiasta, on tullut samaan tulokseen kuin Judith Curry: IPCC:n omaksumiin ilmastomallituloksiin perustuvat tulokset ilmaston herkkyydestä ovat epätarkkoja ja liioiteltuja. Kun IPCC:n omaksuma ilmastoherkkyys on keskimäärin noin 3 Celsius-astetta, Judith Curry'n ja kumppaneiden arvot ovat vain noin puolet siitä. Edelleen Scafetta on arvioinut sen pienemmäksi kuin 1 aste, Lindzenin arvio on pienempi kuin 0,5 astetta ja Wojick, Arrak etc arvioivat, että sitä ei pysty erottamaan nollasta. Edellä esittämani perusteella minä itsekin kuulun tuohon Wojick'in ja Arrak'in joukkoon.

 

Kun Pariisin sopimus on syntynyt IPCC:n omaksumien, hypoteettisten ilmastomallitulosten pohjalta, huomataan, että sillä ei ole asianmukaista tieteellistä pohjaa. On odotettavissa, että sekin Kioto-protokollan mukaisten CO2-päästöjen leikkausten tapaan tulee aiheuttamaan vain menetyksiä.

 

Johtopäätöksenä on todettava se, mitä jo aikaisemminkin olen näillä puheenvuorosivuilla esittäyt:

 

”Kun ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät lämpenemistä hallitse, ainoaksi, toimivaksi ratkaisuksi sen suhteen, mitä ihminen voi tehdä, jää luonnollisiin ilmastonmuutoksiin varautuminen ja niihin sopeutuminen. Hiilidioksidipäästöjen toimimattomaksi osoittautuneen vähentämisen sijasta nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen varautumiseen ja siihen sopeutumiseen pitää poliitikkojenkin päätöksissään ensisijaisesti huomionsa kohdistaa.

 

Mitä energiapolitiikkaan tulee, siinä ei ole sijaa hiilidioksidipäästöjen toimimattomiksi osoittautuneille rajoitustoimenpiteille. Etusijalle on pantava riittävän puhtaasti tuotetun, kilpailukykyisen energian saannin turvaaminen.”

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (83 kommenttia)

Käyttäjän JuhaniVehmaskangas kuva
Juhani Vehmaskangas

Ehkä toistan itseäni, mutta sittenhän toistan. En täysin enää nykyään itsekään usko tuohon ns. laatumedioiden väitteeseen siitä, että ilmastonmuutoksen suurin syy olisivat hiilidioksidipäästöt.

Yksi syy lämpenemiseen on, että maapallo ajoittain lämpenee ja ajoittain jäähtyy koska maapallon kiertorata ei pysy samana vaan maapallo kiertää aurinkoa aika ajoin lähempänä ja toisinaan kauempana.

Eräs syy lämpenemiseen lienee myös fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, ja savukaasujen puhdistaminen - eikö tämä ajoittuisi hyvin lämpenemisen "alkamiseen"? Kun ilmassa on nykyisin vähemmän auringon säteilyn maahan tunkeutumista estäviä pienhiukkasia niin tottakai ilmasto lämpenee.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Ainakin ilmastonmuutoksen torjunta on täysin korruptoitunutta ja muutenkin hyödytöntä. Pariisin ilmastosopimus on täysi vitsi joka vain antaa vapaat kädet kehitysmaille tuprutella savut taivaalle vapaasti ja rankaisee tästä EU maita.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Suurin osa tiedemiehistä on yhtä mieltä ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Vaikka he vastoin kaikkea todennäköisyyttää olisivatkin väärässä ja kaiken maailman ilmastonkyrät oikeassa, on varovaisuus sittenkin viisautta. Ei kannata painaa kaasu pohjassa kohti kuilua siinä uskossa, että onhan teoriassa mahdollista, että kuilun yli on meidän sitä huomaamatta rakennettu silta.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ilmastoskeptikot käyttävät tiededenialistien "hyväksi havaitsemia" kikkoja valheiden ja vääristelyjen edistämiseen. Kuusi yleisintä kikkaa ovat:

1. Salaliitoteoriat: Väitetään esimerkiksi, että lämpömittausdataa on vääristelty.

2. Valeasiantuntijat: Käytetään tiedemiehiä, joilla ei ole asiantuntemusta ilmastotieteestä.

3. Kirsikanpoiminta: Keskitytään yhteen tieteelliseen artikkeliin tai osa-alueeseen ja unohdetaan muut.
3b (LG) Edellinen (3) kääntäen: Vaaditaan, että jokin tietty asia pitää ensin/vielä todistaa.

4. Tieteen luonteen väärinkäsittäminen: Tieteeseen kuuluva epävarmuus ja sen esilletuonti nähdään tieteen heikkoutena, "ei ole sitovasti todistettu".

5. Loogiset harhat: Todetaan esimekiksi, että ilmasto on muuttunut ennenkin ja siksi nykyinen muutos johtuu luonnollisista syistä.

6. Faktat vs. politiikka: Ei pystytä erottamaan ilmastoon liittyviä faktoja ja sitä mitä pitäisi tehdä. Tutkijat tutkivat, politiikot päättävät mitä mahdollisesti tehdään katastrofin välttämiseksi. IPCC toimii tutkijoiden ja poliitikkojen välimaastossa.
http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/30545-denial...

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Tähän liittyy usein vielä seuraava kehityskulku perusteluissa

- ilmastonmuutos ei ole totta
- okei, ilmastonmuutos on totta mutta se ei ole ihmisen aiheuttamaa
- okei ilmastonmuutos on totta ja se on ihmisen aiheuttamaa mutta se on oikeastaan hyödyllinen ilmiö

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"ilmastonmuutos ei ole totta"

En ole tavannut yhtäkään ihmistä joka kieltäisi ilmastonmuutoksen, siis aiemmat jääkaudet ja lämpimämmät jaksot. Aivan loogista on ettei ilmastonmuutos ole pysähtynyt eilispäivään.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #13

Epäloogista ja hathaista. Näin jyrkkää muutosta ei ole aiemmin koettu. https://www.skepticalscience.com/translation.php?a...

Kimmo Keijonen

kerroppa nyt tyhmälle onko ihmisen aiheuttama muutos 1:1 vai 2:1 tai jotain muuta , kun mua hämää tuo hiilidioksidi ylitse kaiken

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn
Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala

Eli auringolla ei ole mitään tekemistä maapallon lämpötilan tai sen muutosten kanssa ?
Miksi toistaiseksi viimeisin jääkausi päättyi n. 11.000 vuotta sitten ? Oliko jo silloin liikaa ihmisten aiheuttamia päästöjä ?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Suurin osa tiedemiehistä on yhtä mieltä ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta."

Näin tietenkin jos muita ei oteta lukuun ja heille ei anneta suunvuoroa. Et ole nähtävästi tutustunut kuinka järjettömiä ovat ilmastonmuutoksen torjujien menetelmät jotka vain lisäävät fossiilisia päästöjä. Massiivinen ydinvoiman lisäys olisi merkittävä ekoteko mutta siinäkin ilmastovouhottajat ampuvat omaan nilkkaansa perusteettomalla pelottelulla.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Pitäisikö esimerkiksi geologeille antaa "suunvuoro" ilmastoasioissa?

Käyttäjän JyrkiParkkinen kuva
Jyrki Parkkinen

Ehdottomasti! Samoin astrofyysikoille.

Käyttäjän JuhaniVehmaskangas kuva
Juhani Vehmaskangas

"Massiivinen ydinvoiman lisäys olisi merkittävä ekoteko mutta siinäkin ilmastovouhottajat ampuvat omaan nilkkaansa perusteettomalla pelottelulla."

Täysin totta - vakavia ydinturmia sattuu vain muutaman vuosikymmenen välein. Läheltäpiti tilanteita hivenen useammin. Totta: miten määritellään vakava?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn
Käyttäjän Savolax kuva
Jukka Heikkinen

Mitenkäs se "otsonikato" voi nykypäivänä?
Siitä meuhkasivat aikoinaan ennen tätä "ilmaston lämpenemistä/muutosta". Austraalian asukkaat piti palaa karrelle ja muutenkin ikävä olla...

Ja mikä on kymmenen vuoden päästä pelottelun aiheena ?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Toimenpiteet auttoivat ja ongelma poistui.

Käyttäjän Savolax kuva
Jukka Heikkinen

Noinkohan...

Taisi vain poistua "muodista"...

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää Vastaus kommenttiin #34

Ei vaan freonit poistuivat käytöstä. Koska tämäkin ongelma kyettiin ratkaisemaan, pitäisi ilmastonmuutoksen suhteen ottaa sama asenne: ongelma on, miten se ratkaistaan?

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Otsonipitoisuudet tai -aukot eivät ole olennaisesti erilaisia nyt kuin ongelman aikaan. Mikä siis poistui?

Käyttäjän SeppoKoski kuva
Seppo Koski

Mitähän näistä pitäisi sanoa, kait huuhaata ;)

https://www.dropbox.com/s/kbbl0e2903h3r3g/Kilpisj%...

https://www.nature.com/articles/sdata201788/figures/7

Minusta täyttä tieteellistä ja todenmukaista.

Käyttäjän SeppoKoski kuva
Seppo Koski

Jäi sanomatta että on mediassa tapahtunut muutos, ei enää puhuta ilmaston lämpenemisestä vaan muutoksesta. ;)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Maapallo lämpenee joka sekunti ottaessan auringosta energiaa neljän Hiroshiman pommin tuottaman energian verran.

Käyttäjän SeppoKoski kuva
Seppo Koski

Voitko kommentoida noita linkkaamiani juttuja vai sotiiko liikaa missiotasi vastaan?

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson Vastaus kommenttiin #20
Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

#16
Samaa ne tarkoittavat, vaihtoivat vain yhden sanan jotta hysteriaa pystyttiin jatkamaan.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Denialistit ovat hysteerisiä. Katso nuo 6 kohtaa yllä.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

"Jäi sanomatta että on mediassa tapahtunut muutos, ei enää puhuta ilmaston lämpenemisestä vaan muutoksesta"

Minä voin selittää.

Ilmaston lämpeneminen tarkoittaa sitä, että planeettamme kaasukehän kyky pidättää lämpöä kasvaa, mistä seuraa keskimääräisen lämpötilan nousu.

Paikallisesti tämä sitten johtaa siihen, että ilmasto muuttuu. Jossain enemmän, toisaalla vähemmän.

Molemmat ovat siis oikein.

Käyttäjän SeppoKoski kuva
Seppo Koski

Kyllä, mutta olisin halunnut kommentin linkkaamieni juttujen (15.) sisällöstä jotka ovat aika uusia ja mielenkiintoisia.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #28

No Naturen linkissä näkyy ns. lätkämaila.

Kilpisjärven jorinat sinänsä kiinnostavia mutta Kilpisjärven ilmasto ei ole globaali ilmasto eikä Antero Järvinen ole ilmastotieteilijä.

Mitä ne linkkaamasi artikkelit sinun mielestäsi tarkoittavat?

Käyttäjän SeppoKoski kuva
Seppo Koski Vastaus kommenttiin #30

Lätkämaila on aika minimaalinen kun katsotaan pidempää aikajaksoa. Mielestäni olemme samoissa läpötiloissa kuin n. 1000 vuotta sitten jolloin alkoi viileneminen. Nyt on ollut jo pidempi tasainen jakso, joten jää nähtäväksi kuin nopeasti tuo lätkämailan varsi käänntyy alaspäin.
Kilpisjärven jorinat ovat sikäli kiinnostavia, että koskevat koko pohjoista aluetta. Pitihän jääpeitteen olla jo kokonaan sula. Ja sieltä löytyy aika vanhaakin dokumenttia, ei siis mitään mallilaskelmia ja oletuksia.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #35

Nämä perusasiat on käsitely alan kirjallisuudessa ('Muutamme ilmastoa', suosittelen lukemaan), josta lainaukset:

Lätkämaila: "Luonnollisen järjestyksen mukaan nykyisen interglasiaalikauden huippu olisi jo ohitettu 5 000–7 000 vuotta sitten ja ilmaston pitäisi olla hitaasti viilenemässä kohti seuraavaa jäätiköitymistä."

Lämpeneminen ei ole pysähtynyt.
http://www.noaa.gov/stories/2016-marks-three-conse...

Kilpisjärvi: "...paleoklimatologisissa tutkimuksissa on päädytty siihen, että
pohjoisen pallonpuoliskon keskilämpötila oli 1900-luvun jälkipuolella
todennäköisesti korkeampi kuin kertaakaan vähintäänkään 1 300
vuoteen (kuva 5.6). Suhteellisen lämmintä oli myös sydänkeskiajalla
noin 1 000 vuotta sitten, mutta tämäkin lämpöhuippu on siis nyt jo ylitetty."

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #37

Miten on Kalevi, pidätkö jäätiköitymistä etuna vai haitana? Ja kääntäen tämän kehityksen hidastusta, onko se haitta vai etu?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #63

Tässähän kyse ei ole 'kehityksen hidastamisesta' vaan siitä, että hidas viilentyminen (pari asteen kymmenystä vuosituhannessa) on vaihdettu nopeaan lämpenemiseen.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #66

Kieltäydyit kokonaan vastaamasta haitta-hyöty-akselilla. Mutta kun oletan, että mainitsemasi nopea lämpeneminen on mielestäsi haitta, niin se hidas jäätiköitymiskehitys oli sitten etu tai hyöty?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #68

Muistaakseni olet samaa kysellyt aikaisemminkin. En ymmärrä, miksi. Tai sitten muistan väärin.

Ilmastonmuutos on uhka joka vaatii välittömiä toimenpiteitä. Jäähtymisen osalta puhutaan aivan eri aikaskaalan ilmiöistä. Hyöty/haittakysymyksesi on absurdi.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #69

Minusta on absurdia, että jos haitallisen kehitysilmiön etumerkkiä vaihdetaan, niin ollaan edelleen haitallisessa kehityksessä.

Oikeampaa olisi laskea edut ja haitat erikseen. Lämpeneminen aihettaa haittaa jossain päin, etua jossain toisaalla. Jäähtyminen vaikuttaa päinvastoin.

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

Näinhän se jotenkin meni, Lauri. Ilmastonmuutoshysteria kehitettiin ja sitä jatkettiin, koska suuri yleisö uskoi siihen ja oli valmis hellittämään kukkaronnyörejä. Kukapa ei maailman pelastamiseksi pieniä uhrauksia tekisi? Tai joskus jopa suuriakin.

Koska huijaus onnistui niin hyvin ja tuotti hyvät rahat medialle, IPCC:n poliitikoille ja joillekin tiedemiehille sitä jatkettiin niin pitkälle kuin mahdollista. Taitaa jatkua vieläkin koska jotkut vielä uskovat siihen, sellaiset jotka eivät siitä itse hyödy taloudellisesti. Toivottavasti järki voittaa pian.

Mutta tietenkin, uutta uhkakuvaa varmaankin jotkut jo kehittävät seuraavaa massahysterian kierrosta varten. Hohhoijaa.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Tutkin tätä linkkiä Judith Curryyn. Hän ei ole itse tutkinut antropogeenisen CO2:n osuutta ilmakehässä, vaan tukeutuu norjalaisen Segalstadin tutkimuksiin, joita ei ole julkaistu tieteellisissä lehdissä. Koska olen julkaissut kaksi tutkimusta CO2:n kierrosta ilmakehän, valtamerten ja kasvillisuuden kesken, olen tutustunut tarkkaan Segalstadin laskentaan, että ilmakehässä on nykyisin vain 4 % ihmisperäistä eli antropogeenista CO2:ta. Hän käyttää laskelmassaan viipymäaikaa 5 vuotta, joka on noin kolmasosa antropogeenisesta viipymäajasta. Se tiedetään varmuudella, koska ydinpommikokeet loivat merkkiainekokeen ilmakehään ja se osoittaa kiistantonta arvoa 16 vuotta.

Segalstadin laskelma on siis väärin laskettu. Minun mallini antaa antropogeeniselle CO2:lle viipymäajan 16 vuotta ja kokonais-CO2:lle 55 vuotta. Vain jälkimmäisellä on merkitystä. IPCC:n arvo on tuhansia vuosia ja täysin pielessä. IPCC myös laskee, että koko CO2:n lisäys ilmakehässä arvosta 600 GtC nykyarvoon 850 GtC on pelkästään antropogeenista. Silloin mitattu isotoopin 13C arvo olisi -12,9 permilleä, kun se mitattuna on -8.4 permilleä. Mallini antaa myös tämän tuloksen aivan oikein. Ilmakehässä on nyt n. 8 % antropogeenista CO2:ta.

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Miksi Ollilla ei ole juhlittu ja ylistetty henkilö tiedemiespiireissä?

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Minä olen tietenkin jäävi vastaamaan tuohon kysymykseen, mutta joskus juhlinnan aloitus voi viedä aikaa. Esimerkkinä hyppivät geenit löytänyt Barbara McClintock.

Lainaus Yle-tiede-sivustolta: Geenitkö muka hyppivät? Ei voi olla mahdollista, monet tutkijat tuolloin ajattelivat. Barbara McClintock oli amerikkalainen sytogeneetikko, joka tutkiessaan maissia löysi hyppivät geenit 1940-luvun loppupuolella. Tieteellinen artikkeli julkaistiin arvostetussa Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) -tiedejulkaisussa vuonna 1950. Joidenkin tutkijoiden oli vaikea sulattaa merkillistä uutta löytöä. McClintock oli kuitenkin oikeassa ja palkittiin Nobel-palkinnolla vuonna 1983.

Olen selvittänyt tätä asiaa, että osaavatko ilmastonmuutostutkijat selvittää kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutuksia spektrianalyysin avulla. Arvioni on, että asiasta on tehnyt julkaisuja ehkä 20-30 henkilöä. Ilmastonmuutostutkijoista valtaosa - ehkä jopa 99 % - joutuu "ostamaan" sen tutkimuksen, jonka hän uskoo olevan tieteellisesti totta. Eivät siis juurikaan paremmassa asemassa kuin maallikot. Esimerkiksi alan tutkijat edelleen referoivat Kiehl & Trenberthin tutkimusta, jossa he tulivat tulokseen, että CO2:n osuus kasvihuoneilmiössä on 26 %. He eivät näe mitään outoa siinä, että kyseiset tutkijat käyttivät laskelmissaan ilmakehää, joss 50 % liian vähän vettä. Se tarkoittaa, että he eivät tunne näitä asioita lainkaan.

En usko, että tässä tarvitsee odottaa yli 30 vuotta. Aurinko on pääpeluri maapallon ilmastossa, koska 99,97 % maapallon energiasta tulee taivaalta. Vuoksi kääntyy, vasta kun lämpötila lähtee kiistattomaan laskuun. Nythän se on ollut tasaisella vuodesta 1998 lähtien ja IPCC:n sekä tietokonemallien virhe on noin 50 %. Ei hetkauta ykkösmedioita. Laskuun lähdetään vuoden 2020 jälkeen.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #29

"Aurinko on pääpeluri maapallon ilmastossa, koska 99,97 % maapallon energiasta tulee taivaalta."

Näinhän tämä, miksi on niin vaikea uskoa kaikkein loogisimpaan näkemykseen?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #32

Perehdypä kasvihuoneilmiöön.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ollila on julkaissut ilmastotieteen kannalta marginaalisissa lehdissä ja niitä on siteetannut lähinnä hän itse.

Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala Vastaus kommenttiin #46

Ja ketähän Te itse siteeraatte ? Lauri Gröniä.

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

#26 - "Miksi Ollilla ei ole juhlittu ja ylistetty henkilö tiedemiespiireissä?"

Ehkä siksi, että hänen tuloksensa eivät ole aina poliittisesti sopivia, täysin hyväksytyn konsensuksen mukaisia. No, hän on erittäin hyvässä seurassa, monet muutkin nykyään arvostetut tiedemiehet ovat olleet ensimmäiset muutaman kymmenen vuotta aliarvostettuja, koska he eivät ole muokanneet tuloksiaan vastaamaan senhetkisiä dogmeja.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #52

Herrastelija kehuu toista harrastelijaa ymmärtämättä tieteestä hölkäsen pöläystä.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #54

Lauri, pidätkö itseäsi ilmastoharrastelijana. Mitä näyttöä sinulla on tästä?

Käyttäjän SeppoKoski kuva
Seppo Koski

Ja kun tästä "ihmisen aiheuttamasta" ilmastonmuutoksesta on tullut uskonto niin on ymmärrettävää ettei uskostaan voi luopua. Ei pappikaan voi myöntää ettei jumalaa ole, niin kuin hän sen ymmärtää.
Ollila on ilmastopoliittisesti oppositiossa, sanoi mitä tahansa.
Ei Al Gorekaan ole tiedemies mutta sai aikaan itselleen hyvän bisneksen kun levitti kauhutarinoita ilmaston lämpenemisestä. Napajäätikköhän pitäisi olla jo sulanut!

Olisi se kiva saada vastaus Lauri Gröniltä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Totuus on joka tapauksessa, että kukaan ei olisi havainnut ilmastossa elinaikanaan minkäänlaista varsinaista muutosta, jos asiasta ei olisi puhuttu tuutin täydeltä.

Toki muistan jo lapsuudestani, että vanhemmat ihmiset puhuivat lapsuuden kesistään kuumina ja pitkinä verrattuna "nykyisiin", mutta sellainen kuuluu ihmisen luontoon.

Itse en ole havainnut mitään johdonmukaista pitkää muutoslinjaa oman elämäni aikana Suomen ilmastossa.

Käyttäjän JuhaniVehmaskangas kuva
Juhani Vehmaskangas

Länsi-Suomen asukkailla lienee erilaisia omia havaintoja?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

"Itse en ole havainnut mitään johdonmukaista pitkää muutoslinjaa oman elämäni aikana Suomen ilmastossa."

Minä kyllä olen. Aloitin talviverkkokalastuksen viime vuosituhannen puolella. Tuli tavaksi virittää pyydykset itsenäisyyspäivänä, alkutalvella kala liikkui hyvin ja saaliit olivat hyviä. Sitten alkoi yleistyä talvet, joilla kantava jää tuli vasta joulukuun lopulla. Ja muutamana viime talvena ei jäille ole ollut menemistä missään vaiheessa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Ja muutamana viime talvena ei jäille ole ollut menemistä missään vaiheessa."

Mitäs ongelmaa viime talvena oli? En tosin tiedä missä päin kalastat, mutta jäät olivat Suomen järvissä paksuja.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #42

Merellä kalastan. Viime talvena nostin veneen joulukuun puolivälissä, jäistä ei ollut vielä tietoakaan, mutta moottorihuolto oli menossa talveksi kiinni.

Petteri Hiienkoski

Hälytyskellojen on syytä soida aina kun tieteen nimissä ryhdytään leimaamaan toisinajattelijoita tai jopa sulkemaan heitä yhteisön ulkopuolelle.

Todelliseen tieteelliseen keskusteluun kuuluu aina avoimuus ja se, että päätelmien tueksi esitetään todennettavissa olevia tutkimushavaintoja, joita arvioidaan kriittisesti eri näkökulmista. Sokea auktoriteettiusko ei sovi länsimaisen tiedekäsityksen kanssa.

On täysin perusteltua kyseenalaistaa valtamedian uutisointi ja sen luotettavuus, koska sen uutis- ja ajakohtaisjournalismin on havaittu vääristyneen ja laatutason alentuneen. (http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...)

Ilmastonmuutosuutisointia näyttää valitettavan usein - ei aina - ohjaavan ideologinen palo eli uskominen enemmän kuin faktat ja tarve pyrkiä totuudellisuuteen.

Ilmastonmuutosta ei ole kyetty teoreettisesti mallittamaan tavalla, joka sopisi havaintoihin siinä määrin, että voitaisiin olla asioista varmoja. Ihmisperäisten CO2-päästöjen vaikutuksen määrästä esitetään erilaisia todennäköisyyksiä.

"Totuus"-arvioon vaikuttaa käytännössä demokraattinen argumentti. Sen EI varsinaisesti edes pitäisi kuulua tieteelliseen perusteluun kuinka moni tutkija tai tiedemies on sitä mieltä. Jos enemmistö tutkijoista on jotain mieltä, kuvitellaan että asia on sitten niin, ilman että vaivaidutaan esimerkiksi arvottamaan tutkijan kompenessia tai sitä mihin hän perustaa käsityksensä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Ilmastonmuutoshypetyksellä on todella uskonnonomaisia piirteitä.

Se on asia, josta on tullut dogmi, joka jossain vaiheessa pitää aina muistaa ja ottaa esille. Aivan järkipoliitikot saattavat kansainvälisillä foorumeilla puhua fiksuja asioita ja sitten lopuksi todeta, että "lisäksi tämä ilmastonmuutos".

Se on kuin iltarukous muutoin järkiperäisesti vietetyn päivän jälkeen. Se on kuin kansalaisten rahoja nielevä kirkkoinstituutio, jonka kustannuksia ei kyseenalaisteta lainkaan, koska se on asia, jota ei kuulu kyseenalaistaa. Ilmastonmuutosdogmin kyseenalaistavat ovat kuin kirkosta eronneet muutamia vuosikymmeniä sitten - hyljeksittäviä epäkansalaisia.

Ja maapallon luonnollisesta vaihtelusta poikkeavan ilmastonmuutoksen todeksi osoittaminen on toistaiseksi yhtä helppoa kuin Jumalan todeksi osoittaminen.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Kas, onko joku todistanut Jumalankin olemassaolon? Tämä uutinen meni minulta ohi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Hiirnkoski. Ai että ei kyetty mallintamaan. Perehdypä kasvihuoneilmiöön.

Kuikka. Kohta 1/6.

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

Luultavasti taas yksi leikkaa-liimaa-menetelmällä tehty salaliitoteoriapätkä (katsoin vain alusta pari minuuttia). Nuo YouTuuban salaliittoteoriat ovat viihteenä huonoja, suosittelen ennemminkin Person of Interest-sarjaa (Suomessa kai nimellä Kohde, kammoan noita käännöksiä). Löytyy Netflix:istä. Se on paljon laadukkaammin tehty.

Käyttäjän JaniMtt kuva
Artturi Määttä

Hirveätä kuraa tuo video tuotannollisesti, mutta haarp ja kemikaalivanat valitettavasti todellisuutta. Kannattaa muistaa, että KAIKKI mainstreamin kautta jaettu informaatio on mennyt ensin suodattimien läpi. Mutta helpompi ja mukavampi elää suodatetun "tiedon" luomassa pumpulissa. Katsella kauniita isolla rahalla tuotettuja silmäkarkkeja. Uskoa ja luottaa kaiken olevan ihan hyvin ja kunnossa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Tämä spekulointi ja vatulointi päättyy viimeistään siinä vaiheessa, kun ISA (International Standard Atmosphere ) tullaan, -eli tulisi päivittää (radioluotaus/välitön mittausperiaate) uudelleen.

ISA -standardista puuttuu oleellisia parametreja, kuten vesihöyrypitoisuus. Tähän asti ilmakehän lämpötilagradientteja on mitattu vain painetta vasten.

ISA -standardi näyttää lämpötilagradienttia n. 6,5°C/km tropopaussiin mentäessä, joka näyttäisi olevan lineaarinen. Tämä oletus on kuitenkin virheellinen, sillä lämpötilagradientit eivät todellakaan ole lineaarisia.

Mittauksissa tulee ottaa huomioon myös CO2:n ym. kasvihuonekaasujen korrelaatiot suhteessa lämpötilagradientteihin.

Periaatteessa tällaisia mittauksia voidaan suorittaa myös laboratorio-olosuhteissa, sääkaapeissa. Muutama ajo ja korrelaatiot saadaan selville hyvinkin nopeasti.

Vastaavia ajoja on suoritettu avaruustutkimuksen yhteydessä, lähes 100%:lla varmuudella.

Ihmettelen suuresti, miksi näin ei olla jo tehty vesihöyry- ym. kasvihuonepitoisuuksien korrelaatioista, suhteessa lämpötilagradientteihin?

On myös hyvä muistaa, että lömpötilagradientit eivät ole pelkästään vertikaalisuuntaisia, vaan kasvavat vektorisuureina suuntaan, jossa ne saavuttavat suurimman mahdollisen arvon.

Mielestäni kasvihuonekaasujen merkitystä yleisesti ottaen, -oli se sitten ihmisen tai ns. luonnollista syistä vaikuttanut ilmastonmuutokseen,- on vähätelty ja teoretisoutu jo liiaksikin.

Erilaisilla ilmastopaneeleilla ja medialla tulee olla asianmukaista tietoa ilmastonmuutoksesta. Miksi ilmasto lämpenee tai jäähtyy, se ei ole yksinkertainen yhtälö.

Yhdenlaisen totuuden julistaminen, ei ole tieteellisesti validi ja ei lukeudu myöskään tieteen metodeihin.

Käyttäjän seppoviljakainen kuva
Seppo Viljakainen

https://www.youtube.com/watch?v=MsioIw4bvzI

Tällaiset ´pläjäykset´ panevat ´ilmastoamatöörin ´ ihmettelemään....

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Niin. Ilmastonmuutoksen trendi näyttäisi riippuvan vain mielipiteistä...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Abstract One of the ingredients of the anthropogenic global warming hypothesis is the existence of large positive feedback in the climate system. An example is polar ice that, once melted, turns into blacker water that will increase radiation absorption and this reinforces the melting. This causes a run-away scenario with a point of no return. Here it is shown that the polar ice can also have negative feedback aspects, where a melting of polar ice will cause it to reappear.

Arktisen alueen positiiviseksi mielletty takaisinkytkentä jääpeitteen vähenemisen seurauksena on tyypillinen esimerkki, jolla perustellaan CAGW -teoriaa, se ei pitänyt paikkaansa. Mikään näistä perusteluista ei pitänyt paikkaansa.

4. Discussion We have studied here the idea of the effect of phase changes when ice melts and water freezes into ice. The common idea is that these changes, through albedo changes, add positive feedback to the system; once ice disappears the effect is amplified by more heat absorption. Contrary to this belief, we see that phase changes in fact can create negative feedback. The effects are two-fold: 1) The albedo of ice is lower than that of water at polar regions, as caused by the Fresnel effect, where water reflects all incoming radiation when the angle is at grazing incidence (with the sun close to the horizon). 2) Ice effectively blocks heat transport from lower layers of the ocean to the surface. The surface can then not radiate out the heat and the planet warms up, melting the ice. http://file.scirp.org/pdf/ACS_2017011915270391.pdf

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Kaikkihan me loppujen lopuksi olemme samassa veneessä; toiset meistä haluavat käyttää äyskäreitä, jos siihen tulee vettä, toiset istuvat ja ihmettelevät: "mitä alarmisteja nuo ovat, eihän vene vielä ole uppoamassa".

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Mika, moni äyskäröijä on tuhonnut veneestä paljon tarpeellista. Sen lisäksi osa on äyskäröinyt veneen laidan ulkopuolelta aluksen sisään (EU:n hiilivuoto, josta syystä EU kasvattaa ilmakehän hiilidioksisipitoisuutta globaalisti).

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Trumpista puhumattakaan, Sille ei taida äyskäri riittää, se haluaa asentaa veneeseen pumpun, joka pumppaa vettä veneeseen.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Ilmastonmuutoksen kompleksisuutta lisää vielä se, että kansainväliset ilmasto-paneelit keräävät dataa eri lähteistä ja julkaisevat ne sitten omien analyysiensa saattelemana. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että julkaistujen tilastojen ennustettavuutta on edelleen äärimmäisen vaikeaa toteuttaa.

Keskiarvoistaminen ja tilastolliset poikkeamat ja jakaumat suuresta data-määrästä, eivät kerro todellista trendiä sen paremmin, kuin yksittäinen tutkimus.

Aiemmin viittaamani ISA -standardin päivitys radio-luotaamalla, on oleellinen tekijä. Suomessa valmistettujen (Vaisala Oyj) radiosondien antureiden resoluutiot ja toistettavuudet ovat avaruudessa tehtyihin satelliitti-mittauksiin verrattuna, huomattavasti luotettavammat.

Korrelaatiot saadaan selville muutamilla luotauksilla.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Kommenttini vielä muutamin lisäyksin.

Ilmastonmuutoksen kompleksisuutta lisää vielä se, että kansainväliset ilmasto-paneelit keräävät dataa eri lähteistä ja julkaisevat ne sitten omien analyysiensa saattelemana. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että julkaistujen tilastojen ennustettavuutta on edelleen äärimmäisen vaikeaa määritellä.

Keskiarvoistaminen ja tilastolliset poikkeamat ja jakaumat suuresta data-määrästä, eivät kerro todellista trendiä sen paremmin, kuin yksittäinen tutkimus.

Aiemmin viittaamani ISA -standardin päivitys radio-luotaamalla, on oleellinen tekijä.

Suomessa valmistettujen (Vaisala Oyj) radiosondien antureiden resoluutiot ja toistettavuudet ovat avaruudessa tehtyihin satelliitti-mittauksiin verrattuna, huomattavasti luotettavammat.

Korrelaatiot saadaan selville muutamilla luotauksilla.

Mittausten jatkeeksi voidaan lisätä myös freonit. Ei tämä olen sen ihmeellisempää.

Auringon aktiivisuudella so. protuperanssit / magneettiset myrskyt on oma vaikutuksensa maan nettolämpöön.

Hyvin pitkällä aikavälillä, maa loittenee auringosta, samalla akselisuunnan kääntyessä jyrkemmäksi.

Toisaalta auringon energia myös ehtyy ja se alkaa laajentumaan, jolloin lämpötila nousee jyrkästi maan päällä. Mutta tämä skenaario on vasta n. mrd:n vuosien päässä.

Listan jatkeeksi voidaan lisätä myös avaruuden taustasäteily, joka muodostaa sadepisaroiden ytimiä, lisäten pilvisyyttä.

Maan oma terminen aktiviteetti, yhteyttäminen jne.

Ilmastonmuutoksen trendin yhtälö, ei ole yksinkertainen ja monia teorioita on esitetty puolesta ja vastaan.

Ihmisen vaikutus ja ns. luonnollinen vaikutus ilmastonmuutokseen yhdessä vaikuttavat summana, joka on epälineaarinen integraaliyhtälö, koko vaikutuksen yli.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Jo otsikko "Totuus ihmisen aiheuttamaksi uskotusta ilmastonmuutoksesta" kertoo, ettei koko blogissa ole totuuuden häivää. Edes koko uransa ilmastonmuutosta tutkineet tiedemiehet eivät kuvittele tietävänsä totuutta asiasta, mutta he sentään epäilevät ihmisen olevan vahvasti asiaan vaikuttamassa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Ilmakehästä havaintoihin perustuvia lämpötila-mittauksia voidaan esittää myös osittais-derivoimalla, ottamalla huomioon ilmakehässä olevat epäpuhtaudet ja kasvihuonekaasut kertoimilla:

∂T/∂km = (∂H%/∂km k1) (∂CO2/∂km k2) (∂P/∂km k3) (∂CRad./∂km k4) (∂n/∂km kn)

∂H% = vesihöyry
∂CO2 = CO2
∂P = Paine
∂CRad. = kosminen taustasäteily
∂n = muut kasvihuonekaasut, kuten CFC-yhdisteet eli freonit

Lämpötila-trendi = ∂T/∂km eli ilmastonmuutoksen trendi kultakin vaikuttavalta epäpuhtaudelta ja kasvihuonekaasulta.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Kummaa kun kukaan ei tiedä mikä on milloinkin maapallon "oikea" lämpötila mutta silti ollaan vaatimassa että se pitäisi johonkin vakioda. Ja lisäksi kaikki jatkuvan muutoksen estämisyrityset on maksanut hirveetä määrät rahaa ja jopa lisännyt saastuttamista.
Vihreät haukkuu trumppiakin kilpaa vaikka jenkit on vähentänyt päästöjään toisin kuin moni euroopan maa ja aasialaiset.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

"Oikeaa lämpötilaa" ei ole olemassa, on vain lämpötilamuutokset ja mihin suuntaan muutokset ovat menossa, se tässä on tärkeintä. Lämpötilan vakioimisesta'kaan ei ole kysymys.

Jos ilmaston lämpötilamuutoksissa on havaittavissa nouseva trendi, syynä on kasvihuoneilmiön voimistuminen.

Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilmiö joka myös vaihtelee. Jos vaihteluväli on jyrkästi nouseva, on syytä olla huolissaan ja silloin kasvihuoneilmiö ei ole enää normaali ja sen estämiseksi on tehtävä jotakin. Se voi johtaa ennen näkemättömiin seurauksiin. Jokainen voi kuvitella minkälaisiin.

Kasvihuonekaasut ja myöskin saasteet ovat sellaisia yhdisteitä jotka kiihdyttävät kasvihuoneilmiötä ja ainoa oikea tapa on silloin vähentää niiden pitoisuuksia varsinkin, jos ja kun ihminen niitä aiheuttaa.

Kasvihuoneilmiön voimistumiseen vaikuttaa oleellisesti populaation kasvu ja sitä kautta teollisuuden päästöt. Jos näissä päästöissä havaitaan, -kuten on jo havaittu,- kasvihuoneilmiötä lisääviä pitoisuuksia, niitä tulee rajoittaa.

Paljonko se tulee maksamaan se riippuu siitä, kuinka nopeasti ja kuinka tehokkaasti nämä rajoitukset tullaan tekemään. Se että nämä rajoitukset lisäisivät saasteita, se on väärä pelko.

Jälleen kerran.

Yksi hyvin tehokas tapa tuoda esiin ilmaston lämpenemisen trendi, on suorittaa mittauksia radiosondeilla ja indikoida kaikkien oleellisten kasvihuokaasujen korrelaatiot suhteessa lämpötilamuutoksiin ja tehdä päivitys ISA (International Standard Atmosphere) standardiin.

Muutama luotaus ja olemme huomattavasti viisaampia ja kaikki spekulaatiot voidaan silloin unohtaa.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Lämpötila ei ole ollut menossa ~20 vuoteen yhtään mihinkään ja hyvä niin. Huonoa taas se että jos se lähteekin laskuun seuraavaksi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Tuota roskaa levitetään vuodesta toiseen. Valtaosa maapallolle jäävästä energiasta sitoutuu meriin ja sateisiin.

https://skepticalscience.com/graphics.php?g=46

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

#78

Tästä olen osittain samaa mieltä. Roskaa todellakin levitetään kaiken aikaa.

Mutta se missä määrin kasvihuonekaasut ja maan nettolämpö yhdessä vaikuttavat ilmakehän lämpötiloihin, se selviää vain ISA-standardia päivittämällä, -johon tulisi kuulua myös vesihöyrypitoisuus kaikkien muiden kasvihuonekaasujen lisäksi, jotka kaikki yhdessä korreloivat ilmakehän lämpötilagradientteihin.

Tämän lisäksi on hyvä muistaa, että lämpötilagradientit eivät kasva vain yhdensuuntaisina vertikaalimuutoksina, vaan vektorisuureina joka suuntaan, jossa ne saavuttavat maksimaalisen arvonsa.

Ilmakehän todelliset lämpötilagradientit eivät selviä pelkästään painetta vasten mittaamalla.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

#77

Ja millähän kompetenssilla tällaisia väität? Kahdenkymmenen vuoden aika-periodilla saavutetaan vain kahdenkymmenen vuoden aika-periodi. On myös oltava empiiristä näyttöä.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

RSS datasta sen näkee ilman kompetenssiakin.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #82

#82

RSS-data on validi, mutta vain yhdenlainen validi muiden julkaisujen joukossa...

Jani Paananen

Näin tavallisen tallaajan näkökulmasta sellaista kuin ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ei ole olemassakaan. Toki päästöillä voi olla sitä kiihdyttävä vaikutus,mutta suoraan ihmistä siitä ei voi syyttää.Ilmasto on muuttunut aika ajoittain koko maailmanhistorian ajan ja tulee muuttumaan.Ilmaston muutoksella tulee todennäköisesti olemaan merkittävä vaikutus pitkällä aika välillä ihmiskunnan mahdollisuuksiin selviytyä maapallolla.Ihmisen valtakausi on suhteessa koko maailmanhistoriaan kestänyt kovin lyhyen aikaa ja sinäkin aikana olemme saaneet todistaa erään jos toisenkin lajin sukupuuttoon kuolemista. Kun ihmisen ahneudella ei ole rajoja voidaan myös ilmastonmuutoksesta löytää mahdollisuus rikastuttaa tiettyjen tahojen elämää. Ilmastonmuutoksella sinänsä ei ole väliä kuinka paljon se muuttuu,se tulee muuttumaan joka tapauksessa vaan kyse on ihmisen kyvyistä ja mahdollisuuksista sopeutua tilanteeseen. Esimerkkinä tiedämme joidenkin lajien selvinneen täällä miljoonia vuosia ja sinäkin aika ilmasto on muuttunut merkittävästi aika ajoittain. Ilmaston muutosta suurempi uhka ovat liikakansoittuminen ja ihmiskunnan mahdollisuus tuhota itsensä ydin(voima)asein. Lisäksi miksi pelätä lajitoveria rajan takana kun suurempiakin uhkia on olemassa esimerkiksi tiedettävissä olevat asteroidit ja muut taivaan kappaleet jotka voivat tuhota elämän maapallolta silmänräpäyksessä. Näin on tapahtunut menneisyydessä ilmeisesti ennenkin??!??. Miksi siis keskittyä turhanpäiväiseen ekoautoiluhömpänpömppään yms diipadaapaan. Meidän ei pitäisi pitää ihmiskunnan ja itsemme olemassa oloa itsestään selvyytenä..kuten jo totesin aikaisemmin,lajeja on kuollut sukupuuttoon ennenkin. Ihmisen keksittyä rahan..rakensimme itsellemme ilmastonmuutostakin pahemman helvetin! Eläköön ihmiskunnan ahneus..

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset