LauriHeimonen

Avainkysymys: miten poliitikot saadaan ymmärtämään totuus ilmastonmuutoksesta?

Avainkysymys: miten poliitikot saadaan ymmärtämään totuus ilmastonmuutoksesta?


 

Jo Rion konferenssissa 1992 kävi ilmi, että YK:n poliitikot eivät pysty perustelemaan sokeaa uskoaan, jonka mukaan viimeaikainen ilmaston lämpeneminen olisi aiheutunut ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä. Edelleenkin kuitenkin uskottiin, että tästä huolimatta olisi riski olemassa ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamasta, katastrofaalisesta kasvihuoneilmiöstä. Tämän vuoksi sitten pidettiin asianmukaisena varovaisuussyistä ryhtyä kustannustehokkaasti leikkaamaan ihmisperäisiä hiilidiokdidipäästöjä. Tähän perustuivat myös Kioto-protokollan mukaiset leikkaukset, mistä oli seurauksena vain menetyksiä. Myöskään Pariisin sopimukselle ei ole mitään todellisuudesta tehtyihin havointoihin perustuvaa näyttöä. Taustalla ovat vain IPCC:n omaksumat, hypoteettiset ilmastomallitulokset, joille todellisuudesta ei näyttöä ole olemassa.


 

Kysymyksen, miten poliitikot saadaan ymmärtämään totuus ilmastonmuutoksesta, olen esittänyt myös Judith Curry'n ketjussa Climate etc https://judithcurry.com/2017/01/09/skin-in-the-game/#comment-834222 : ”Judith Curry, you are right, as you focus on weather events and natural climate changes instead of minimal climate warming caused by anthropogenic CO2 emissions. However, the key question is, how you can make even politicians as decision makers believe that they are wrong.”


 

Kun kansanedustajaltamme olen esim. TV:ssä nähnyt kysyttävän, miten hän ihmisperäiseksi uskomansa lämpenemisen perustelee, hän vetoaa ilmatieteen asiantuntijoihin. Ilmatieteen laitoksen edustajillakaan en kuitenkaan ole nähnyt olevan asianmukaista, tieteellistä näyttöä ihmisen aiheuttamaksi väitetystä, uhkaavaksi uskotusta ilmaston lämpenemisestä.


 

Näyttää siltä, että ns. institutionaalisilta tutkijoilta – olivatpa he sitten akateemikkoja, valtiollisten tutkimuslaitosten tai ns. ilmastopaneelien asiantuntijoita – näyttää puuttuvan sen selvittäminen, ovatko ihmisperäiset hiilidioksidipitoisuuden päästöt ilmaston lämpenemisen syynä vai eivätkö ole. Asiaa seuranneena olen saanut sen käsityksen, että lähtökohtaisesti sokeasti uskotaan, mitä YK:n poliitikot ja niiden perustama kansainvälinen ilmastopaneeli hypoteettisten ilmastomallitulosten perusteella sanoo.


 

Vaikka Eija-Riitta Korhola ei ole kantaa siihen ottanutkaan, onko ilmaston viimeaikaisen lämpenemisen syynä ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt vai ei, lähinnä Kioto-protokollan mukaisiin, toimimattomiin päästöleikkauksiin liittyen, hän on mielestäni asianmukaisesti esittänyt, miten tässä olisi nyt syytä edetä: ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaamisen sijasta pitäisi välittömästi keskittyä siihen, miten fossiilisilla polttoaineilla tuotettu energia kustannustehokkaasti korvataan vaihtoehtoisilla, kilpailukykyisillä energiantuotantomenetelmillä, ennenkuin fossiilisten polttoaineiden saanti liikaa vaikeutuu.


 

Olen jo aikaisemmin täällä puheenvuorossani kirjoittanut: ”Eija-Riitta Korholan näkemys johtaa arvoon arvaamattomaan, kun opitaan vielä ymmärtämään, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksilla ei ilmaston lämpenemiseen ole mitään olennaista, todettavissa olevaa vaikutusta lämpenemisen torjunnassa.”


 

Tässäkin US:n puheenvuoroketjussa meitä on useita, jotka omista näkökulmistamme ennakkoluulottomina ja monitieteellisen kokemustaustan omaavina ongelmanratkaisijoina pidämme ihmisperäiseksi uskottua, ilmaston viimeaikaista lämpenemistä perustelemattomana. On useita todellisuudesta tehtyihin havaintoihin perustuvia, pragmaattisen logiikan tuloksena syntyneitä käsityksiä, joiden mukaan väitetty, ihmisperäisiin, lähinnä fossiilisista polttoaineista aiheutuviin hiilidiksidipäästöihin perustuva ilmaston lämpeneminen on väärä.


 

Olen kommentissani https://judithcurry.com/2017/01/09/skin-in-the-game/#comment-834222 mm. todennut, miten itsenäisesti ajattelevien tutkijoiden näkökulmista katsottuna Pariisin sopimuksen perusteille ei ole näyttöä todellisuudesta: ”The Paris agreement is not based on any evidence in reality. There the influence of model-based anthropogenic CO2 emissions on climate warming is overestimated and deeply uncertain. For instance, as far as I am aware, Svante Arrhenius has not regarded climate sensitivity – i. e. any doubling of CO2 content in atmosphere – as any threatening climate warming. Judith Curry et al. have halved the climate sensitivity adopted by IPCC by using observed temperatures instead of climate model results. Scafetta and Lindzen have claimed that climate sensitivity is less than 1C or 0.5C. According to Wojick, Arrak and Cripwell it can not be distinguished from zero.” Tämän mukaan Pariisin sopimuksen kohtaloksi pitäisi tulla siitä nopea luopuminen. Ongelmana on vain se, miten poliitikot saadaan ymmärtämään totuus.


 

Omasta, monitieteellisten ongelmien ratkaisemiseen liittyvästä näkökulmastani näen asian näin:


 

1) Institutionaaliset tutkijat, joiden näkemyksiin poliitikot päätöksensä perustavat, näyttävät virheellisesti olettavan, että koko viimeaikainen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu johtuu ihmisperäisistä hiilidioksididipäästöistä. He eivät näy ymmärtävän dynaamista tasapainoa, johon kaikki hiilidioksidipäästöt ilmakehään ja hiilidioksidiabsorptiot ilmakehästä hiilidioksidinieluihin yhdessä hakeutuvat. Tämä sitten määrää, mille tasolle ilmakehän hiilidioksidipitoisuus hakeutuu. Kun viimeaikoina hiilidioksidin kokonaispäästöissä fossiilisista polttoaineista peräisin olevan hiilidioksidin osuus on ollut vain noin 4 %, on sen osuus sekä viimeaikoina tapahtuneessa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa että myös ilmakehän hiilidioksidin kokonaismäärässä korkeintaan tuo sama eli noin 4 %; viitttaan edelliseen linkkiini.


 

2) Toinen asia, mitä haluan tähän dynaamiseen tasapainoon liittyen korostaa on se, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen ja kokonaispäästöjen sekä kokonaisabsorptioiden hiilidioksidinieluihin säilyessä nykyisyydellään, dynaamisen tasapainon vallitessa ihmisperäisen hiilidioksidipitoisuuden osuus ilmakehässä ei muutu. Kun se muutenkin on minimaalinen, Pariisin sopimusten kaltainen päästöjen leikkaus tarpeettomana tuottaa vain menetyksiä, mikä poliitikkojenkin päätöksentekijöinä on ymmärrettävä. Nämä menetetyt varat ovat sitten poissa muuualta, esim. toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin varautumiseksi ja niihin sopeutumiseksi.


 

3) Kolmanneksi on syytä ymmärtää, että kautta aikojen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousutrendit ovat seuranneet ilmaston lämpötilan nousutrendejä eikä päinvastoin. Esimerkkinä tästä on mm. Juha Pekka Lunkan toteamus kirjassaan Maapallon imastohistoria, sivu 147: ”100 miljoonan vuoden ajalta kerätty geologinen aineisto ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta osoittaa, että kymmenien miljoonien vuosien aikavälillä ilmakehän hiilidioksidi on seurannut ilmaston vaihteluja.” Viimeisen 800 000 vuoden aikana jäätiköitymiskausiin ja niiden välisiin lämpimiin kausiin liittyen on myös todettu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksien muutostrendien seuraavan ilmaston lämpötilojen muutostrendejä eikä päinvastoin. Kommentissani https://judithcurry.com/2011/08/04/carbon-cycle-questions/#comment-198992 olen todennut, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikojen nousutrendin mekanismi selittyy valtamerien pintavesien hiilidioksidinieluina toimivien alueiden viiveellä tapahtuvasta lämpenemisestä ilmaston lämpenemisen jälkeen.


 

Poliitikkojen maallikkoina ei noista edellä esitetyistä tarvitse ymmärtää kuin yksi asia vakuuttuakseen ilmaston viimeaikaisen lämpenemisen syystä. Kuten edellä olen todennut, fossilisista polttoaineista syntyvien hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle ei näyttöä todellisuuudesta ole olemassa. Ne eivät hallitse ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousutrendit seuraavat lämpenemistä eikä päinvastoin. Ilmaston lämpenemistä hallitsevat luonnolliset tekijät.


 

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on vertauskuvallinen tulvivan järven pintaveden tason nousun kanssa. Samoinkuin pieni oja ei hallitse koko valuma-alueen aiheuttamaa järven vedenpinnan nousua, ei myöskään hiilidioksidin kokonaispäästöihin verrattuna vähäinen, ihmisperäinen hiilidioksidipäästö fossiilisista polttoaineista hallitse ilmakehän hiiilidioksidipitoisuuden nousua. Jo tämän pitäisi riittää kenelle hyvänsä todisteeksi siitä, että fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa lisäystä ilmakehän hiilidiksidipitoisuuteen ei ole syytä pitää varteenotettavana ilmaston lämpenemisuhkana.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Olen julkaissut niin monta blogia ilmastonmuutoksen todellisista syistä, että en siihen nyt lisää mitään. Sen sijaan blogin otsikko on ajankohtainen, että miten politiikot saadaan ymmärtämään ilmastonmuutoksen perusasiat. Olen aikaisemmin kirjoittanut ja tullut siihen johtopäätökseen, että vasta kun lämpötilat lähtevät laskuun, niin tapahtuu yleinen herääminen, että mitkä voimat muuttavat ilmastoa. Odotan laskua n. 2-5 vuoden viipeellä.

Sitä ennen Trump saa vipinää ensin energia-asioihin ja myös ilmastonmuutosasiaan. Siitä alkaa kova keskustelu ilmastonmuutoksesta, jossa ehkä media antaa hieman tilaa erilaisille tutkimustuloksille. Ei tämä nimittäin ole pelkkä mielipidekysymys. Vertaisarvioituja tutkimuksia, jotka osoittavat muitakin syitä kuin hiilidioksidin nykyiseen lämpenemiseen, löytyy yli tuhat.

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso

Miksi Antero julkaiset asiasta vain blogeja? Suurin osa poliitikoista turvautuu asiaa tutkivien asiantuntijoiden mielipiteisiin. Niin kuin tietysti pitääkin. En siis ymmärrä mikset siis näytä ilmastotutkijoille, että he ovat väärässä vaan kirjottelet asiasta tänne?

"Vertaisarvioituja tutkimuksia, jotka osoittavat muitakin syitä kuin hiilidioksidin nykyiseen lämpenemiseen, löytyy yli tuhat."
Mikä (/mitkä) näistä tutkimuksista on mielestäsi vakuuttavin ja miksi?

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Olen julkaisua asiasta 12 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta. Luuletko todella poliitikkojen lukevan tieteellisiä julkaisuja ilmastonmuutoksesta? Kirjoitan asiasta tänne US:n sivuille blogeja, joilla pyrin kansantajuisesti kertomaan, mistä ilmastonmuutoksesta on kysymys ja mitkä tekijät toimivat ilmastonmuutoksessa.

Nimelläni löytyy paljon blogeja tältä sivustolta. Mikäli haluat lukea lisää, niin tieteellisiin faktoihin perustuvaa tavaraa löytyy nettisivuiltani:

www.climatexam.com

Kerropa keitä ovat ne suomalaiset asiantuntijat, jotka ovat julkaisseet ilmastonmuutoksesta yleisluontoisempia tieteellisiä artikkeleita? Valtaosa suomalaisista kokoaikaisista ilmastonmuutostutkijoista ovat erikoistuneet hyvin kapealle alueelle eli ilmakehän aerosolien ja epäpuhtauksien vaikutuksien tutkimiseen. Niiden vaikutus on kokonaisuuden ymmärtämisessä marginaalinen.

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso Vastaus kommenttiin #5

Oletko yrittänyt julkaista tutkimuksiasi jossain vähän arvostetuimmissa lehdissä joita tutkimuspiireissä yleensä luetaan? Kaikki julkaisusi tuntuvat olevan hieman epämääräisissä lehdissä. Tarkoituksenani ei ole loukata ja varsinkaan väittää että tutkimuksesi olisivat huonoja, mutta nuo lehdet eivät kovin hyvin tavoita tutkijoita. Tästä syystä olisi hyvä mainostaa tutkimuksiasi tutkijoille joillain muilla tavoin. Harva tutkija kun näitä blogeja lukee.

Poliitikot eivät varmasti tieteellisiä julkaisuja lue eivätkä he niistä mitään ymmärtäisikään. Kuten sanoin, he muodostavat kuitenkin mielipiteen usein vallitsevan tieteellisen käsityksen mukaan eikä blogien perusteella. Ja sitä vallitseva tieteellistä käsitystä muuttamalla on poliitikkoihinkin mahdollisuus vaikuttaa. Oikaiseminen ei varmasti johda toivottuun lopputulokseen (paitsi ehkä Yhdysvalloissa).

En myöskään osaa sanoa näin äkkiseltään yhtään suomalaista asiantuntijaa joka asiasta olisi julkaissut yleisluontoisempia tieteellisiä artikkeleita. Yleensä julkaisut käsittelevätkin jotain pienempää osa-aluetta ja tästä syystä esimerkiksi IPCC toimii tässä tiedon kokoavana tahona jotta asioista saataisiin edes jonniinäkönen järkevämpi kokonaiskuva. + Aerosolien merkitys kokonaisuuden ymmärtämisessä ei todellakaan ole marginaalinen

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Avainkysymys: miten saada kaikenmaailman diletantit ja huuhaahörhöt lopettamaan älyttömän roskatieteen levittäminen?

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Miten saada suutarit ja kansankynttilät pysymään lestissään.

Ilmastokeskustelussa toistuu usein väite, jonka mukaan globaali lämpeneminen muuttaa ilmastoa ääri-ilmiöiden suuntaan niin, että kuivat alueet kuivuvat ja sateiset kastuvat entistä enemmän. Nature-lehdessä julkaistu uusi 1200 viime vuoden ilmastomuutoksia tarkastellut tutkimus ”Northern Hemisphere hydroclimate variability over the past twelve centuries” ei tue väitettä.

Tulokset viittaavat siihen, että ilmastomallit aliarvioivat ilmaston luonnollista sisäistä vaihtelua. Tutkimusaineisto on kerätty pohjoiselta pallonpuoliskolta 196 paikasta, joista jokainen tarjoaa katkeamatonta tietoa vähintään tuhannen vuoden ajalta.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Pitää paikkansa, tuo tutkimus ei mainittua ilmiötä löytänyt. Yhteenvedossa arvioitiin syynä olevan joko se, että lämpeneminen ei ole ollut riittävää ilmiön käynnistämiseksi, tai sitten ilmiön syntymekanismit on arvioitu väärin.

Mutta miten tämä vaikuttaa kokonaiskuvaan? Pitäiskö poliitikkojen nyt lopettaa ilmastonmuutokseen varautuminen, koska Naturessa on tuo yksi paperi? Vai olisiko kuitenkin parempi nojautua johonkin järkevään instanssiin, joka auttaa kokonaiskuvan muodostamisessa.

Tuosta paperi ei muuta sitä tietoa, että lämpeneminen johtaa merenpinnan nousuun, merien happamoituminen vahingoittaa ekosysteemipalveluita jne. Se ei myöskään kiistä sitä, että ääri-ilmiöt yleistyvät ilmaston edelleen lämmetessä. Se, että kaikkia ilmastonmuutoksen seurauksia ei osata tarkkaan arvioida ei tarkoita sitä, että sen aiheuttamaan uhkaan ei kannattaisi reagoida.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Katsos, kun tämä hiilidioksidihumppa ajaa samalla eroon hupenevista fossiilisista polttoaineista. On siis yksi syy (tällä kertaa uskon asia) lisää rajoittaa fossilisten käyttöä ja saada helpommin(anekauppa) varoja siirrettyä energiatehokkuuden parantamiseen ja uusien energialähteiden/-muotojen hyödyntämiseen.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Rooman klubi ennusti, että fossiiliset polttoaineet loppuvat vuoden 2000 tienoilla. Eivät loppuneet ja nyt särötystekniikan käyttöönoton myötä loppu on vuosikymmenien päässä. Meillä on hyvää aika tutkia ja panostaa uusiin energiamuotoihin kuten fuusioenergiaan, aaltoenergiaan ja geotermiseen energiaan. Tuulisähkön voi unohtaa saatujen kokemusten perusteella. Jos aurinkosähkö tulee kannattavaksi, sen tulee tehdä se ilman tukia.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Olen ymmärtänyt, että otsikko "Avainkysymys: miten poliitikot saadaan ymmärtämään totuus ilmastonmuutoksesta?" on ajankohtaisesti asianmukainen, olipa sitten ilmastonmuutoksen syy luonnollinen tai ihmisperäinen.

Itse pidän viimeaikaistakin ilmaston lämpenemistä ja sään ääri-ilmiöitä luonnollisina ilmiöinä, joihin pitäisi pyrkiä etukäteen varautumaan ja viimekädessä niihin sopeutumaan.

Olen miettinyt sitä, miten poliitikotkin saataisiin ymmärtämään, että ilmaston lämpenemiseen ja sään ääri-ilmiöihin ei ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaamisella pystytä vaikuttamaan. Kun ilmastotieteilijätkään eivät sitä näytä ymmärtävän, poliitikoille se on tuotava tiedoksi käytännönläheisellä tavalla. Siksi blogini yhteenvetona olen esittänyt:

"Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on vertauskuvallinen tulvivan järven pintaveden tason nousun kanssa. Samoin kuin pieni oja ei hallitse koko valuma-alueen aiheuttamaa järven vedenpinnan nousua, ei myöskään hiilidioksidin kokonaispäästöihin verrattuna vähäinen, ihmisperäinen hiilidioksidipäästö fossiilisista polttoaineista hallitse ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua. Jo tämän pitäisi riittää kenelle hyvänsä todisteeksi siitä, että fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa lisäystä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen ei ole syytä pitää varteenotettavana ilmaston lämpenemisuhkana."

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Suosittelen blogistia käyttämään 9 min elämästään tämän videon katsomiseen.

https://www.youtube.com/watch?v=9rcGAH2HZlU

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Olikohan tuossa unohtunut, miten lähteistä ilmakehään tulevien hiilidioksidipäästöjen ja ilmakehästä nieluihin menevien hiilidioksidiabsorptioiden välinen hakeutuminen dynaamiseen tasapainoon säätävät ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #12

Jos nielut hakeutuisivat tasapainoon emme sadan vuoden aikana mittaisi ilmakehän co2-pitosuuden muutosta 300->400 ppm

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #13

Tässä blogissani olen mm. todennut:" Kommentissani https://judithcurry.com/2011/08/04/carbon-cycle-qu... olen todennut, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikojen nousutrendin mekanismi selittyy valtamerien pintavesien hiilidioksidinieluina toimivien alueiden viiveellä tapahtuvasta lämpenemisestä ilmaston lämpenemisen jälkeen."

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #14

Kuluneen 400 000 vuoden aikana lämpötila on vaihdellut 10 C-astetta ja hiilidioksidi 100 ppm. Nyt esiteollisen ajan jälkeen lämpötila on noussut asteella mutta co2 on noussut 120 ppm. Logiikkasi ei toimi.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #15

Jääkairausnäytteistä saatuja arvoja ei voida verrata nykyisiin mittaustuloksiin.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #16
Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #17

Esimerkiksi jääkairausnäytteistä arvioidut ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet ovat useiden satojen vuosien keskiarvoja.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset