LauriHeimonen

Ilmastotiede politiikan pakko-otteessa?

YK:n, EU:n ja Suomenkin poliitikot uskovat, että viimeaikainen ilmaston lämpeneminen johtuu kasvihuonekaasuna toimivan hiilidioksidin pitoisuuden noususta ilmakehässä. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisen nousun taas uskotaan aiheutuneen ihmisperäisten, lähinnä fossiilisista polttoaineista peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen kasvusta. Tämä käsistys perustuu ilmastomallilaskelmiin, joille todellisuudesta ei kuitenkaan asianmukaista näyttöä ole olemassa. Perusteena pidetään lähinnä poliittista konsensusta.


 

Kuka hyvänsä ennakkoluuloton, asiaan paneutuva voi kyllä helposti ymmärtää, 1) että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisen nousun uskottu vaikutus ilmaston lämpenemiseen ei ole todellisuudesta tehtävin havainnoin todettavissa, 2) että ihmisperäisten, fossiilisten polttoaineiden päästöistä syntyneen hiilidioksidin osuus ilmakehän viimeaikaisessa hiilidioksidipitoisuuden nousussa on ollut korkeintaan vain noin 4%, ja 3) että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden todettavissa oleva nousu seuraa ilmaston lämpenemistä eikä päinvastoin. Uhkaaviksi koetut ilmastonmuutokset ja sään ääri-ilmiöt ovat olleet luonnollisia. Ihminen ei ole ainakaan toistaiseksi voinut luonnollisiin ilmastonmuutoksiin vaikuttaa; niiden kanssa pärjätään, kun niihin opitaan riittävästi varautumaan ja tarpeen mukaisesti sopeutumaan.


 

Pidän arvossa amerikkalaisen professorin Judith Curry näkemystä, jonka mukaan myös ilmasto- ja energiaongelmat saavat ratkaisunsa yksilöiden kekseliäisyydestä eikä ylempien yhteisöjen määräävistä näkemyksistä tai UK:n julistuksista; http://judithcurry.com/2016/12/12/shifting-sands-of-the-climate-debate :


 

”I expect that climate and energy policy will be a winner in the Trump administration relative to the Obama administration. Any solutions will come from innovations in the private sector and state and local governments — not from federal decrees or U.N. Proclamations.”


 

Ymmärrän tuon Judith Curry'n näkemyksen niin, että tutkijoiden ja poliitikkojen päättäjinä tulee oppia itsekin ymmärtämään tarvittavat totuudet ilmastosta ja energiapolitiikasta, eikä vain uskoa siihen, mitä institutionaaliset elimet julistavat. Kun katsoo, miten Pariisinkin sopimus on syntynyt, myös Suomi ja EU näyttävät olevan uskonvaraisesti täysin sitoutuneena siihen, mitä YK:nkin taholta uskon hallitsemana julistetaan.


 

YK:n poliitikkojen perustaman, hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC tehtäväksi on yksipuolisesti annettu ihmisperäiseksi uskotun ilmaston lämpenemisen tieteellisen taustan selvittäminen. Kun asiasta ei todellisuudesta ollut näyttöä löydettävissä, on turvauduttu ilmastomallitutkimuksiin. Niissä varsinaisena ongelmana on näyttänyt olevan asianmukaisten muuttujien löytäminen. Kehäpäätelmin on sitten haettu sellaiset muuttujat, jotka ilmastomallilaskelmien aloitusajankohtana tuottaisivat tavoitteena olevan tuloksen. Pääasiallisena tavoitteena on ollut näillä laskelmilla osoittaa se, että fossiilisista polttoaineista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt hallitsisivat viimeaikaista ilmaston lämpenemistä. Näille kehäpäätelmin saaduille muuttujille ei kuitenkaan ole olemassa todellisuudesta havaintoihin perustuvaa näyttöä. Niihin perustuvilla ilmastomalleilla ei myöskään ole pystytty ennustamaan tulevia ilmaston lämpötiloja eikä määrittelemään menneitä ilmaston lämpötiloja. Niinpä IPCC'n omaksumilla ilmastomalleillakaan ei ole asianmukaista tieteellistä näyttöä tälle ihmisperäiseksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle pystytty osoittamaan. Tämä todettiin jo myös Rion konferenssissa 1992. Siitä huolimatta, varovaisuusperiaatteen mukaisesti, uskotun riskin pienentämiseksi katsottiin tarpeelliseksi ryhtyä 'kustannustehokkaasti' leikkaamaan ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä. Tästä ensin seurasi Kioto-protokollan mukaiset hiilidioksidin päästöleikkaukset, joista kokemusten mukaan, 'kustannustehokkuuden' sijasta, seurasi vain menetyksiä. Pariisin sopimus on tälle vain jatko, mille siis ei liioin ole olemassa mitään tieteellisiä perusteita.


 

Judith Curry toteaa edelleen; https://judithcurry.com/2016/12/21/the-tragedy-of-the-horizon : 'A transition away from fossil fuels by the end of the 21st century is not unlikely, independently of a climate change driver. The key issue is whether and how fast climate change should drive the transition away from fossil fuels.


 

Tulkitsen tämän Judith Curry'n toteamuksen niin, että joka tapauksessa jossakin vaiheessa on pakko luopua fossiilisista polttoaineista. YK:n poliitikot epätieteellisesti väittävät, että ilmaston lämpenemisriskin pienentämiseksi sen on tapahduttava mahdollisimman pian ihmisperäisiä hiilidiksidipäästöjä 'kustannustehokkaasti' leikkaamalla. Eija-Riitta Korhola taas toteaa, että esim. Kioto-protokollan mukaisilla päästöleikkauksilla on syntynyt vain menetyksiä. Hän pitää energian tuotannossa parhaana keinona fossiilisten polttoaineiden korvaamista päästöttömillä tai vähemmän päästöjä tuottavilla menetelmillä sitä mukaa kuin energian saatavuuteen ja sen kilpailukykyyn liittyvät tekijät sitä edellyttävät. Tämä antaa myös paremmat edellytykset vaihtoehtoisten, kilpailukykyisten energiantuotantomenetelmien kehittämiselle. Eija-Riitta Korholan näkemys johtaa arvoon arvaamattomaan, kun opitaan vielä ymmärtämään, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksilla ei ilmaston lämpenemiseen ole mitään olennaista, todettavissa olevaa vaikutusta lämpenemisen torjunnassa.


 

Poliitikot ovat hukassa, kun niitä johdetaan harhaan ilman näyttöä olevilla, tieteellisinä pidetyillä väitteillä. Olen ymmärtänyt, että usein näillä väitteillä on puhtaasti ideologinen tausta. Ne näyttävät myös osin johtuvan tarvittavan, monitieteellisen näkemyksen puutteesta. Ennakkoluulottomuus on kuitenkin sellainen avainasia, joka voi johtaa toimivaan tulokseen, kun asia ymmärrettävänä kohdalle osuu. Olen miettinyt, mikä voisi olla sellainen asia ilmasto-ongelmassa, mikä kohdalle osuessaan saisi maallikonkin helposti ymmärtämään totuuden.


 

Jokainen poliitikko ymmärtää, että järvessä vedenpinta nousee, kun järveen valuma-alueelta tulee enemmän vettä kuin järvestä yhteensä poistuu. Vertauskuvallisesti tämän kanssa tosiasia on, että kun ilmakehään tulee yhteensä enemmän hiilidioksidia, kuin mitä ilmakehästä hiilidioksidia yhteensä poistuu, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee. Samalla tavalla kuin valuma-alueelta pienestä ojasta järveen tuleva vesi ei juurikaan koko valuma-alueelta tulevan veden aiheuttamaan veden pinnan nousuun vaikuta, samalla tavalla fossiilisista polttoaineista peräisin oleva hiilidioksidin viimeaikainen vain noin 4%:n osuus hiilidioksidin kokonaispäästöissä ei merkittävästi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuun vaikuta. Tämä siis osoittaa, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksilla ei liioin ole merkittävää vaikutusta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta hallitsevat luonnolliset tekijät; https://judithcurry.com/2011/08/04/carbon-cycle-questions/#comment-198992 .


 

Kun ilmastonmuutosuhasta puhutaan, en koe sitä sillä tavalla kuin maailman laajuisesti sen nykyiset poliittiset päättäjät kokevat. Varsinaisena uhkana näen Pariisin sopimukseen liittyvät toimenpiteet, joilla turhaan ihmisperäisiä hiilidiksidipäästöjä leikkaamalla yritetään torjua uhkia, joita en ymmärrä olevan olemassakaan. Niistä oman käsitykseni mukaan seuraa vain sellaisia menetyksiä, joita käsittääkseni kukaan poliitikoista ei olisi valmis vastuulleen ottamaan, kun asian totuudellisesti käsittäisi. Varsinaisena ratkaisuna tähän näen jo edellä esittämäni Eija-Riitta Korholan esittämän menettelyn. Sen mukaan hiilidioksidipäästöjen leikkaamisen sijasta fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa pyritään korvaamaan muilla energiantuotantomenetelmillä sitä mukaa kun fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energian saanti ja kilpailukyky sitä edellyttävät.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (96 kommenttia)

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

Kun ei vain unohdeta fossiilisen polttamisesta aiheutuvia sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Savukaasut tietenkin täytyy oppia puhdistamaan samaan tapaan, mitä jo Suomessa tehdään.

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

Saasteisiin kuolee yli 8 miljoonaa, ilmansaasteisiin yli 3 miljoonaa vuodessa.
Suomessa on satoja polttolaitoksia missä ei ole tietoakaan savukaasujen puhdistuksesta ja monissa isommissakin vain pitkä piippu.
Lisäksi tietenkin omatoiminen jätteen ym. poltto.
Takkatuli ja saunan uuni on Suomessa pyhä asia niihin ei saa puuttua.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kts. kommentti #10

Kiinassa on pakko ruveta rajoittamaan saastuttamista. Hiilidioksidi ei ole saaste, eikä sitä myöskään veroteta, kun muulle saastuttamiselle laki määrää veron.

Käyttäjän Juha-PekkaVaarala kuva
Juha-Pekka Vaarala

Kiina sitä, Kiina tätä. Ja pointtisi oli? Kiinako on maailman paras, ihanin, mahtavin valtio ikinä vai mikä?
Mitä on saaste tai milloin jostakin aineesta tulee saaste?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #14

Nyt ei pidä kielenkäytössä yhdistää hiilidioksidia ja saastetta.

Kun on oletettu hiilidioksidin ilmastoherkkyyden olevan jopa kolme kertaa korkeampi kuin mitä se on todellisuudessa ja on oletettu olevan kerrannaisvaikutuksia sen lisäksi, mitä ei todellisuudessa ole ilmennyt, eikä mitattu, ei satelliittimittauksissa eikä muissa mittauksissa, voidaan vain todeta mallinnusten olleen pielessä.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Hohhoijaa. Kasvihuoneilmiö on ikivanhaa perusfysiikkaa:

" ...fossiilisista polttoaineista peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen kasvusta. Tämä käsistys perustuu ilmastomallilaskelmiin, joille todellisuudesta ei kuitenkaan asianmukaista näyttöä ole olemassa."

Judith Curry:
https://www.skepticalscience.com/translation.php?l...

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Että tämmöistä - ensinnäkin luot harhaanjohtavaa vastakkainasettelua tiedemiesten ja poliitikkojen näkemysten välille ikäänkuin valtaosa tiedemiehistä olisi sitä mieltä, että ilmastonmuutos on harhakuva. Katsotaanpa vaikka NASAn sivuilta, jolla nyt tiedemiehiä riittää. Siellä kerrotaan, että 97% tiedemihistä on sitä mieltä, että ihminen on suurelta osin vastuussa ilmastonmuutoksesta:'
"Multiple studies published in peer-reviewed scientific journals1 show that 97 percent or more of actively publishing climate scientists agree: Climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities."

Tämä on siis tiedemiesten näkemys ja NASA ei ole poliittinen toimija vaan USAn ilmailu- ja avaruusvirasto, jonka vastuulla tämänkin asian tutkiminen on.

Tästä seuraa että kuulut yhdessä Korholan ja Curryn kanssa melkoiseen vähemmistöön - tuollaisia prosentteja harvemmin näkee.

Esität väitteen: "Tämä käsistys perustuu ilmastomallilaskelmiin, joille todellisuudesta ei kuitenkaan asianmukaista näyttöä ole olemassa. Perusteena pidetään lähinnä poliittista konsensusta."
Jos 97% asiaa tutkivista ovat kanssasi eri mieltä, niin esitätkö ne vertaisarvioidut tieteelliset näytöt oman kantasi tueksi? Lisäksi varmaan kerrot, montako vastaavaa löytyy vastustajaltasi suhteessa teihin. Lisäksi olisi mukava tietää millä tieteellisellä perusteilla ammutte alas 97%:n enemmistön kannan - ne ei ilmeisesti vaan tajua?

HUOM! Tässä ei nyt ei puhuta poliitikoista vaan tiedemiehistä. Miksi poliitikkojen pitäisi uskoa 3%:n mielipiteeseen vastoin 97%:a, kerroppa se?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Eikös Uudensuomen ohjeissa sanota että "Valheellisen tai perättömän tiedon levittäminen on kiellettyä."

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Ilmastonmuutos on totta, ihmisen vaikutus muutokseen on olematonta. Virallinen totuus hyväksyy vain CO2 vaikutuksen ilmastonmuutokseen, muita tekijoitä ei haluta edes tutkia.

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen

"Varsinaisena uhkana näen Pariisin sopimukseen liittyvät toimenpiteet, joilla turhaan ihmisperäisiä hiilidiksidipäästöjä leikkaamalla yritetään torjua uhkia, joita en ymmärrä olevan olemassakaan"
.........................

Sinä et ymmärrä, mutta onneksi maailman enemmistö ja varsinkin tiedemiesten ylivoimainen enemmistö ymmärtää.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kyllähän ilmastotiede on politisoitunut. Asiaa pitäisi lähestyä monitieteellisemmin ja hyväksyä tosiasiat hiilidioksidin ja hiilenkierron suhteen.

Aamun uutisissa sanottiin Kiinan asettavan lain, joka verottaa saastuttamista. Hiilidioksidi ei tietenkään kuulu verotettavien listalle, kun puhutaan veden ja ilman saastuttamisesta. Myös melusaaste kuuluu listalle.

Käyttäjän Juha-PekkaVaarala kuva
Juha-Pekka Vaarala

Ilmastotiede on monitieteellistä ja ei ole politisoitunutta. Keinot ilmaston lämpenemistä vastaan ovat puolestaan polittisen päätöksenteon alaisia, kuten Kiinan esimerkillä juuri esitit.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Hallitusten ei pitäisi sekaantua energiatuotantoon. On jo nähty mihin johtaa yhden poliittisesti päätetyn energiatuotantotavan nosto muiden edelle. Sekasortoon energiamarkkinoilla ja osaoptimointiin.

Olisi huomattavasti hyödyllisempää käyttää rahat vähäpäästöisen edullisen energian kehittämiseen, millä voidaan korvata vähitellen hupenevat fossiiliset polttoaineet.

Käyttäjän Juha-PekkaVaarala kuva
Juha-Pekka Vaarala

Nykyinen ilmaston lämpeneminen johtuu ilmakehän koostumuksen muutoksesta, eli co2:n lisääntymisestä, ja sen kerrannaisvaikutuksista. Ei siis maapallon akselikallistumasta, magneettikentän sekoilusta, auringosta tai jostain "tuntemattomasta" syystä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Ilmasto on lämmennyt jo 200 vuotta, ja hiilidioksidin määrä on noussut reilulla 100 ppm:llä, joka näkyy lämpötiloissa hitusen. Ehkä puolet lämpötilan noususta on aiheutunut hiilidioksidista. Tulevaisuudessa hiilidioksidi vaikuttaa vielä vähemmän lämpötilaan. Eikä mitään kerrannaisvaikutuksia ole näkynyt.

Turha on syöttää mitään lämmön karkailusta, kun asia on nyt tieteellisissä julkaisuissa varmistettu ja todistettu, että viimeaikainen "hiatus" on myös tosiasia ja että käytössä olleet ilmastomallinnukset ovat olleet pielessä.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Aika jälkeenjäänyttä vedota johonkin alle 20 vuoden hiatukseen, sellainen on vain cherry-pickingiä, joka vetoaa vain ilmastotiedettä tuntemattomiin. Tuo denialistien roskatieteellinen väite on kumottu jo monesti ja ajat sitten.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #16

Pointti oli tietenkin tuo lämpötilan nousu viime pikku jääkaudesta, mikä on aivan luonnollista.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Hiatukset seuraavat täysin ENSOn syklejä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #17

Syklistä puuhaa tuo näyttäisi olevan. Lämpötila on myös noussut pienestä jääkaudesta, etten sanoisi luonnollista tietä.

Sen sijaan mitään kiihtyvää trendiä ei ole näköpiirissä lämpötilan nousun suhteen.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #19

Tuo on USA:n äärioikeiston poliittista roskaa.

Trendit näkyvät kaikista tuuteista:

https://www.skepticalscience.com/trend.php

Hiatus portaat:

https://skepticalscience.com/graphics.php?g=47

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #21

Trendit näkyvät kun sinne on leivottu olematonta lämpöä sisään.

Joissakin on enemmän ja joissakin on vähemmän. UAH:n datasetti on melko puhdas.

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

Hiilidioksidin lisääntyminen johtuu lämpötilasta vai lämpötilan nousu hiilidioksidista ?
Mitä vahinkoa siitä olisi ilmastolle jos polttamalla tehtyä energiaa vähennettäisinn radikaalisti, liikenne lienee ainoa jossa se on välttämätön toistaiseksi ?
Minä muistan ajan kun lehmiä lypsettäessä tehtiin savut, kärpäsetkin tiesi että henki siinä menee jos savuun lentää.
Minkä ihmeen takia ihmisen ja eläinten hyvinvointi on tuomittavaa kun se ei kiinnosta pätkääkään.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kyllä se on pääasiassa tuo ensimmäinen vaihtoehto.

Palokaasuissa on paljon muutakin kuin hiilidioksidia, häkää, nokea, oksideja, jotka ovat haitallisia.

Hiilidioksidi raskaana kaasuna pyrkii olemaan kasvien käytettävissä ja on siten hyödyllinen. Keväällä kun kasvu lähtee käyntiin hiilidioksidi pakkaa loppumaan. Ilmakehä on vain hiilidioksidin välivarasto.

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Jokivertauksesi logiikka on outoa. Kyllä se vajaa 4% ylijäämäkin pikkuhiljaa ilmakehään kumuloituu. Esimerkiksi juurikin 100-150 vuodessa.

Ilmeisesti ajattelet maan ja meren luovuttavan valtavia määriä enemmän CO2:a, mitä ne vuosittain sitovat?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Vastaan myös tuohon kysymykseen. Nythän meret ja kasvillisuus sitovat jo noin puolet ihmisen lisäämästä ilmakehän hiilidioksidista. Miksi ei kaikkea? Kyllä lämmennyt ilmasto on siinä vaikuttamassa, lämpimämmät meret etenkin. Hiilen kierto on lisääntynyt niin maalla, meressä, kasvillisuudessa ja ilmakehässä. Maapallo on vihertynyt. Sahal vihertyy reunoistaan. On aivan luonnollista että lisääntynyt hiilen kierto on ollut vaikuttamassa hiilidioksidin pitoisuuteen ilmakehässä. Ilmakehän hiilidioksidi pitää nähdä välivarastona, josta sitten kasvikunta sitä saa tarvitessaan.

Ranskan toimesta on esitetty 4/1000 liikettä jolloin lisättäisiin vuosittain maaperän hiiltä. Ehdotuksesta on oltu pääasiassa hiljaa. http://4p1000.org/understand

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Kas. Jonkin vanhemman kuulemisen muistiinpanot olen lukenut, kaiketi Wegmanin raportin 2010, mutta tästä ei ollut tietoa. Pitänee katsoa.

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Curryn blogissa ainakin oli linkki Scott Adamsin hauskaan kirjoitukseen:

http://blog.dilbert.com/post/154082416051/the-non-...

(Curry nähdäkseni on palannut uudelleen skeptisemmälle linjalle)

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

"Kuka hyvänsä ennakkoluuloton, asiaan paneutuva voi kyllä helposti ymmärtää, 1) että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisen nousun uskottu vaikutus ilmaston lämpenemiseen ei ole todellisuudesta tehtävin havainnoin todettavissa, 2) että ihmisperäisten, fossiilisten polttoaineiden päästöistä syntyneen hiilidioksidin osuus ilmakehän viimeaikaisessa hiilidioksidipitoisuuden nousussa on ollut korkeintaan vain noin 4%, ja 3) että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden todettavissa oleva nousu seuraa ilmaston lämpenemistä eikä päinvastoin. Uhkaaviksi koetut ilmastonmuutokset ja sään ääri-ilmiöt ovat olleet luonnollisia. Ihminen ei ole ainakaan toistaiseksi voinut luonnollisiin ilmastonmuutoksiin vaikuttaa; niiden kanssa pärjätään, kun niihin opitaan riittävästi varautumaan ja tarpeen mukaisesti sopeutumaan."

En ole vielä kenenkään nähnyt kommenteissaan kumoavan näitä tosia-asioina pitämiäni toteamuksiani.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Tiede on kumonnut kaikki nuo harhasi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #39

Olkiukkojen ja valheiden kavalkaadi heti alusta alkaen.

Ivar Giaever (Norwegian: Giæver, IPA: [ˈiːvɑr ˈjeːvər]; born April 5, 1929) is a Norwegian-American physicist who shared the Nobel Prize in Physics in 1973 with Leo Esaki and Brian Josephson "for their discoveries regarding tunnelling phenomena in solids".

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #40

Tiede on kumonnut kaikki nuo harhasi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #41

Löysitkö yhtää tosiasioiden kanssa yhtäpitävää faktaa tuosta höpövideosta?

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

2) edelleen odotan jotain vakuuttavampaa todistetta harvinasemmalle näkemyksellesi, että luonto antaa enemmän, kuin ottaa.

1-3) Ongelmasi on itse esittää se vaihtoehto, muuten poissulkemisen menetelmällä vastaus on kasvihuonekaasut. Ylimalkainen "syy on jokin muu, luonnollinen syy" ei ole vaihtoehto ollenkaan.

Edellä oleva on luultavasti myös vastaus siihen, miksi CO2:n katsotaan olevan se syy ja lämpötila seuraus (toki myös toisnpäin, mutta etenkin näin).

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Riittäisikö blogistani tämä osa:

"Jokainen poliitikko ymmärtää, että järvessä vedenpinta nousee, kun järveen valuma-alueelta tulee enemmän vettä kuin järvestä yhteensä poistuu. Vertauskuvallisesti tämän kanssa tosiasia on, että kun ilmakehään tulee yhteensä enemmän hiilidioksidia, kuin mitä ilmakehästä hiilidioksidia yhteensä poistuu, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee. Samalla tavalla kuin valuma-alueelta pienestä ojasta järveen tuleva vesi ei juurikaan koko valuma-alueelta tulevan veden aiheuttamaan veden pinnan nousuun vaikuta, samalla tavalla fossiilisista polttoaineista peräisin oleva hiilidioksidin viimeaikainen vain noin 4%:n osuus hiilidioksidin kokonaispäästöissä ei merkittävästi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuun vaikuta. Tämä siis osoittaa, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksilla ei liioin ole merkittävää vaikutusta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta hallitsevat luonnolliset tekijät; https://judithcurry.com/2011/08/04/carbon-cycle-questions/#comment-198992."

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #37

Opiskepa vaikka perudkoulun ympäristöopin kirjasta, mistä kasvihuoneilmiössä on kyse.
Analogiasi ns. Kusee.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen Vastaus kommenttiin #38

Sehän tässä nykyisyydessä hankalaa onkin, että peruskoulussa aivopestään lapsiamme uskomaan hiilidioksidihumppaan. Kova homma pitää lasten käsitykset jotenkin oikeilla raiteilla. Tulee mieleen teiniliitot ja kiihkoilevat wannapeekommunistit omalta oppikouluajalta.

Käyttäjän Juha-PekkaVaarala kuva
Juha-Pekka Vaarala

Aivan se ja sama, mitä sinä pidät tosiasioina.

Veritasium: 13 misconceptions about climate change
https://youtu.be/OWXoRSIxyIU

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Hohhoijaa:
Ivar Giaever (Norwegian: Giæver, IPA: [ˈiːvɑr ˈjeːvər]; born April 5, 1929) is a Norwegian-American physicist who shared the Nobel Prize in Physics in 1973 with Leo Esaki and Brian Josephson "for their discoveries regarding tunnelling phenomena in solids".

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Segelstadin ja Salbyn väitteet eivät ole tainneet olla suosittuja sitten vuosikymmenen vaihteen. Mikä kielii niiden potentiaalisista heikkouksista, näinkin kilpaillulla alalla.

Mutta, lainataan tutulta debunk-sivustolta seuraava pähkinä:
"Jääkauden jälkeen CO2-pitoisuus on korrelloinut lämpötilamuutoksen kanssa karkeasti suhteessa 22 ppm/1K. Keskiajan lämpökauden ja Pienen jääkauden välinen ero oli noin 10 ppm/1K.

Vuoden 1850 jälkeen globaali pintalämpötila on noussut 0,7 astetta, ja edellsiten nojalla voisi odottaa CO2-pitoisuuden nousseen sellaisen 7-15 ppm. Kuitenkin pitoisuus on nousut hurjat 100 ppm. Se ei oikein natsaa sen kanssa, että merien nouseva lämpötila kaasuttaa ilmakehää (sen 96 % edestä).

Kun et oikein Heimonen ole valmis itse perustelemaan yhtään mitään, vaan haluaisit muitten tekevän työsi, niin tähän voisit vastata

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Se, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu ja ilmaston lämpeneminen korreloivat keskenään ei vielä ei kerro siitä, kumpi on syy ja kumpi seuraus.

Juha Pekka Lunkan kirjassa Maapallon ilmastohistoria on mm. maininta "100 miljoonan vuoden ajalta kerätty geologinen aineisto ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta osoittaa, että kymmenien miljoonien vuosien aikavälillä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on seurannut ilmastonvaihteluja"

On myös todettu, että jäätiköitymiskausien ja niiden välisten lämpimien kausien aikana viimeisen noin 800 000 vuoden aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit ovat seuranneet ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin.

Olen itse jo edellä mainitsemassani kommentissani Judith Curry'n ketjuun esittänyt, kuinka viimeaikaista hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitsee valtamerien pintavesien lämpeneminen, missä ihmisperäisten, fossiilisista polttoaineista peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen osuus on korkeintaan vain noin 4%; tätä neljää prosenttia tukee myös Tom V. Segalstad'in ansiokas esitys http://www.CO2web.info/ESEF3VO2.htm .

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Veisaat vanhoja hsrhaisia virsiä, joita tälle foorumille on pulpahtanut lukuisia kertoja vuosien varrella:
http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/28002-muna-v...

Vsnhoista muutoksista ei voi päätellä nykyisiä syitä.

Curryn viime vuosien kirjoitukset ovay täysin lukijan vastuulla:

https://www.skepticalscience.com/skeptic_Judith_Cu...

Tom Victor Segalstad (born 1949) is a Norwegian geologist. He has taught geology and geophysics at the University of Oslo, Norway, and at Pennsylvania State University, United States.

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Et nyt taaskaan vastannut kysymykseen. Meidän lähihistorialliset tietomme ovat paljon paremmat verrattuna johonkin miljoonan vuoden takaisiin aikoihin. Eli uudelleen: mikä olisi aiheuttanut tuollaisen liki satakertaisen vasteen verrattuna vain joidenkin satojen vuosien takaiseen tilanteeseen?

Kiitos tutkimuksesta, oli monin tavoin mielenkiintoinen ja epäilemättä sympatisoin Segalstadia poliittisissa näkemyksissään ja epäluottamuksessaan Mannin & kumppaneihin. Mutta tiede on hieman eri asia, kuin politiikka.

Tuo 4% on niin paljon ristiriidassa kouluopetuksen kanssa, etten sitä itse ole valmis nielemään. Ei ilmakehä niin onneton lämpöarvoltaan ole, mitä Segalstad antaa ymmärtää. Ilman sitä täällä palelisi. Mitä radikaalimpia ajatuksia esittää, sitä vahvemmat perusteet niille tulee olla.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #55

Maapallon ihmisten ruokkiminen jo vaatii maataloudelta paljon. Paljon enemmän maaperän muokkausta ja suurempia satoja kuin koskaan aikaisemmin. Tästä päästään lyhyellä tarkastelulla siihen, että toisesta suuresta hiilen varastosta on päässyt karkaamaan ilmakehään hiiltä.

Asiasta kyllä tiedetään esim. TUM:ssa (Technische Universität München). http://www.soil-science.com/index.php?id=wiesmeier

Käyttäjän olliripatti kuva
Olli Ripatti

Ihmiskunta on tilastoinut sääilmiöitä jossain määrin tilastollisesti ja ehkä jopa tieteellisesti noin 100 vuoden ajan.
Jos 4,5 miljardia vuotta vanhan maapallon tilasta tehdään johtopäätöksiä sadan vuoden tilastojen perusteella, niin tilanne on sama, jos sata vuotiaaksi elävän ihmisen kuntoa arvioitaisiin yhden 70 sekunnin tarkkailujakson perusteella.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Olet täysin pihalla. Nykyinen lämpeneminen on poikkeuksellinen nopeaa vanhoihin muutoksiin verrattuna poislukien katastrofit.

Käyttäjän olliripatti kuva
Olli Ripatti

Kukaan ei pysty sanomaan onko aiemmin ollut muutamien kymmenien vuosien mittaisia lämpimiä jaksoja koska näin lyhytkestoisista jaksoista tuskin jää mitään merkkejä jälkipolville. Tällainen ylireagointi on sen vuoksi vähän niin kuin "hohhoijaa".

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

166 vuotta ja lämpötila on noussut o.7°, hui kamalaa. Toi on niin olematon määrä että ei sitä oikeasti pystytä mittaamaan millään tavalla glopaalin keskilämmön muutokseksi.
Sikäli sopii hyvin viimisen 20v lämpenemättömyyden kanssa, meinaan kun ton huiman 0.7° pätkii 20v osiin niin saadaan yhtä olematon "trendi".
Olisko suhteellisuuden taju pikkasen kadoksissa tämänkin blokkauksen kommentoijillakin.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Olet pihalla. Keskilämpötila on laskennallinen suure. Anomaliat voivat olla suurempia tai pienempiä eri alueilla.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Joo ei tuo 0,7°C mihinkään riitä, piti keksiä kainalosauvateorioita ja rukata lämpötilalukemia uuteen uskoon. Ja saa tuon 0,7°C näyttämään graafisesti upealta kun oikein yrittää.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Täällä tuskin ratkaisua syntyy. Ilmastonmuutoksen kieltäjillä eli tiedemiehistä siis noin kolmella prosentilla on käytännössä yksi mahdollisuus, tutkimuksiin perustuen osoittaa 97%:n enemmistön näkemys vääräksi. Näin tiedeyhteisö toimii.

Nythän Trumpin hallinnossa on kieltäjiä vaikka kuinka, joten tutkimusrahoitustakin järjestynee. Onhan siellä varapressa, joka tämän kieltämisen vuoksi on myös sitä mieltä, ettei tupakan haittoja terveydelle ole todistettu riittävästi.

Kunnes kumovat tutkimukset ovat pöydässä ja vertaisarvioitu, niin näillä mennään. Toivottavasti myös poliitikkopiireissä, vaikka öljyalan lobbauskoneisto jenkeissä on melkoinen. Amerikan kongressista 34% on sitä mieltä, että koko ilmastonmuutos on huuhaata. Jännä että edustajat pääyvät tällaiseen prosenttilukuun verrattuna tiedemiesten kolmeen prosenttiin.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Luku on yli 56 %. Oheisena lista ilmastonmuutoksen "kieltäjistä". http://billmoyers.com/2015/02/03/congress-climate-...

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Asiaa on tutkittu uudemman kerran vuotta myöhemmin 3/2016, silloin se oli laskenut mainitsemaani 34 prosenttiin. Suunta on oikea. Kaikki ovat muuten republikaaneja, myös tuossa aiemmassa mainitsemassasi tutkimuksessa.

http://grist.org/climate-energy/surprise-a-third-o...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #62

3/2016 näytti vielä siltä että Hilary Clinton voittaa presidentinvaalit.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #65

Mahtavatko juuri republikaanit olla nähneet jonkun ilmestyksen vai olisiko sittenkin kysymys USA:n öljy- ja autoteollisuuden lobbauksesta ja tuesta? Tieteellä ei selvästikään tässä vaikuta olevan mitään merkitystä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #69

Vähän on ennenaikaista sanoa. Suomen kannalta katsottuna melko omituinen tilanne.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #69

Sen verran vielä lisään, että vuonna 2007 republikaaneista 68% kielsi evoluution olemassaolon. Joten vahvat on tieteelliset pohjat kannoissa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #74

Joo ei me voida millään ymmärtää tällaista amerikkalaista hapatusta. Ilmeistä kuitenkin on, että siellä Heartlandissa on kunnon väkeä.

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä Vastaus kommenttiin #74

@74 "Vuonna 2007 republikaaneista 68% kielsi evoluution olemassaolon".

Aivan varmasti. Vihreillä on jonkinlainen psykopaattinen suhtautuminen konservatiiviseen, kristilliseen oikeistoon. Ei ole väliä, onko väite totta, kunhan se pönkittää omaa fantasiaa hyvän ja pahan taistelusta ja antaa elämälle tarkoituksen.

Itse asiassa sama taitaa päteä virheiden kohdalla moneen muuhunkin asiaan.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #84

Tuomo,
katsoppa vaikka tuolta ennenkuin suuremmalti leimaat tätä oman fantasian pönkittämiseksi ja kuvailet psykopaattisesti suhtautuvaksi. Asiaa on tutkittu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support_for...

Syytöksesi ei ole aiheellinen ainakaan kohdallani, kerroin tutkimusten tuloksen - väite on totta. Kohtuuton väittämä.
Demokraateistakin näitä löytyy, mutta vähemmän.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Toi 97% konsensus on upotettu mariaanien hautaan jo vuosia sitten mutta joku sen sieltä välillä pilkkii hetkeksi esille.

Kertoos muuten mitä tarkoitat ilmastonmuutoksella ja miten sen voi kieltää.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Ainakin NASA on edelleen tuon luvun takana, en tiedä sitten upottajista. Itse uskon ennemmin NASA:n tietoja.

http://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Lauri taitaa olla ainoa ketä on sisällä.
Tosta huimasta 0.7asteesta kun ottaa pois sen 0.5° jonka verran met office ilmoitti lämpötilan pudonneen niin ollaan sellaisissa lukemissa että kukaan ei pysty sellaista mittaamaan. Uskossaan vahvat tietenkin tutisee peloissaan että se on menoa nyt.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Olet pihalla tuon asian ytimestä ja mittaamisesta ylipäätänsä. Ja Googleta vaikka ENSO.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Niin sanotut ilmastodenialistit esittävät mielellään, että tieteilijät olisivat erimielisiä ihmisten aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, vaikka tällaista erimielisyyttä ei ole.

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Niinhän tuollaiset asteen desimaalit ovat aika vähän. Ja sen takia tutkijat ovat nähneet paljon vaivaa ja mieluummin erehtyneet arvioissaan sinne varovaiselle puolelle.

Tietääksemme asiat alkavat näkyä kunnolla vasta jonkin 30 vuoden päästä ja silloin on jo ikävä alkaa päättää toimista. Näin Currykin ajateli vielä Climategaten aikoihin. Nyt siis on palannut tuuliviirinä takaisin päättämättömyyden tilaan.

Riippuu valtiosta, minkä etua ajattelee - Australian on pakko hyötyä muutoksesta, koska nyt sen yllä ilma seisoo vuoden läpeensä. Ilman sateita. Siksi Abbotkin oli haluton tekemään paljon mitään. Suomen hyötyminen on vähän niin ja näin - ehkei siitäkään aivan puolueetonta tietoa ole tarjolla. Tai ainakaan Yle sellaista tarjoa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

El Niño/La Niña vaikuttaa joka kerta Australian säätilaan kuivuusjaksoillaan.

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Joo, en niin tarkkaan tiedä. Mutta itselleni on selvää, että melkein mikä tahansa muutos ilmaviroissa lupaa mantereelle paljon vehreämpää tulevaisuutta.

Australian yllähän on enimmän osan aikaa ns. seisova ilmapyörre.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn
Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Pikkasen imbesilli vaikutelma.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Tuo video on imbesilli olkiukko kumotessaan keksimänsä harhaisen väitteen.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Suomi on ajautunut demokratiassaan tilaan jossa hyvä bisnes tarkoittaa valtion tukien keräämistä omiin taskuihin valheisiin perustuvilla skenaarioilla ilmaston lämpenemisestä. Tuulen tukeminen sähkön tuotantoon syöttötariffi/takuuhinta lailla on huijaus, tarkoitushakuinen petos oman edun saamiseksi lain suojassa. Poliitikkoja kusetettiin ilmastonmuutoksen hyväksi tehtävän työn vaatimalla tuella, nyt töppäyksestä ei saisi puhua mitään, eikä poliitikot omaa töppäystään myönnä koskaan. Ilmasto muuttuukin kylmempään suuntaan.

http://tieku.fi/luonto/antarktiksen-jaa-paksunee

"Vastoin kaikkia ennakko-odotuksia näyttää siltä, että Antarktiksen jääpeite kasvaa useita miljardeja tonneja joka vuosi."

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Nyt on jo myöhäistä haukotteluun, Skotlanti on menettänyt suurimman osan kansallismaisemastaan ja villieläinten erämaasta kansainväliselle sijoituspääomalle.

" George Herraghty10:04am Mon 26 Dec 16
A RECORD FOR THE WIND INDUSTRY?

Despite:
Over 5,000,000 trees felled to make room,
Hundreds of miles of bulldozed tracks,
Our finest landscapes trashed by multinationals,
Giant pylons scarring our beautiful countryside,
Thousands of tons of concrete dumped on our fragile upland ecosystems,
Millions of birds and bats needlessly slaughtered,
Wind farms visible from 60% of Scotland,
Tourists deterred by industrialised landscapes,
Amongst the highest energy bills in Europe,
Countless millions extorted from the poorest bill payers,
Multinationals and landowners trousering millions,

During our coldest nights so far, in February 2016, when we needed power most, despite all this, wind's contribution to the National Grid, to the nearest round figure was -

ZERO!!! (0.15% precisely)"

http://www.heraldscotland.com/opinion/14987691.We_...

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Vasta linkin avattuani ymmärsin, mitä "tieku.fi" tarkoittaa. Tieteen Kuvalehti! (älä tilaa, suomeksi ilmestyy parempikin tiedelehti)

Eli jo vanha juttu: Antarktiksen jäämassa kasvaa vielä toistaiseksi, mutta vuosi vuodelta vähemmän. Tätä menoa se kääntyy absoluuttiseksi häviöksi 20-30 vuodessa. Näin päättyisi 10 000 vuotta kestänyt mannerjään paksuneminen

Kertoo Nasa itse v 2015.
https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-ma...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Grönlannin jääpeite on normaalia paksumpi. Eli tilanteet vaihtelevat. Mitään suurta vaihtelua ei kuitenkaan globaalisti tapahdu. Himalajan jäätikötkin tekevät paluutaan.

https://sunshinehours.files.wordpress.com/2016/12/...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #79

Mantereen jäätiköt syntyvät lumisateista, jotka lisääntyvät kun ilmaston lämpeneminen lisää veden haihtumista.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #80
Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #81

Että oikein säät ja ilmasto sotketaan. Hohhoijaa

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #83

the Greenland Ice Sheet is well above normal!

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen Vastaus kommenttiin #80

Menneinä aikoina on pitänyt melko lämmintä keliä kun etelämantereen jääpeite on kasvanut melkoisen paksuksi.
Jos nyt siis joku väittää että siellä jää vähenee niin sehän tarkoittaa ilmaston kylmenemistä ja sitä kautta haihtumisen vähenemistä.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen Vastaus kommenttiin #80

Noinkos se viimeinenkin jääkausi alkoi? Lämpenemisellä?

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä Vastaus kommenttiin #79

No jos vaihdetaan tuo ilmaisuun "ohentunut vähemmän tänä talvena", niin Luojalle kiitos pienistä iloista.

Et sinä Aro noin hölmö ole

http://climate.nasa.gov/vital-signs/land-ice/

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #82

Tuossa vielä lisää hyviä uutisia!

"Ice sheets may be more resilient than thought, say Stanford scientists
Stanford study suggests that today's ice sheets may be more resilient to increased carbon dioxide levels than previously thought." http://news.stanford.edu/2015/09/03/sea-level-rise...

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Meinaatko että Etelämantereen keskilämpötila muuttuu plussan puolelle 20-30 v päästä? Melkoinen unelma sulla kun nykyään vuoden keskilämpötila taitaa olla -37°C .

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #87

Tuollaisiin kysymyksiin ei tule vastausta.

Tuo 20 - 30 vuotta tulee Nasan sivustoilta suoraan, minkälaista kriittisyyttä ihmisille opetetaan nykyään, uskotaanko kaikki noin vain pureskelematta.

Ei siis mikään ihme, että poliitikot ovat hukassa kun ei ole pienintäkään suhteellisuuden tajua asioista.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Nasan rahoitushakemusta varten tehty kirjoitus, jossa povataan Etelämantereen alkavan sulamaan 20 - 30 vuoden kuluttua, on varmaan saanut lisää potkua määräraha-anomusten läpimenolle?

Sitten noita samoja kirjoituksia lukevat poliitikot täällä päättävät tuulivoimaloiden rahoituksesta, jolloin kaikkein vähävaraisimmat ihmiset joutuvat osallistumaan kansainvälisten sijoitusrahastojen tuottojen takaajiksi.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Valtava kommenttimäärä tähän blogiin on mielestäni osoitus siitä, miten tärkeäksi keskustelijat kokevat sen, että viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen merkitys ja syyt tulkitaan asianmukaisesti.

Keskustelusta käy myös ilmi, miten vaikeaa monitieteellisestä ilmastonmuutoksesta on saavuttaa yksimielistä käsitystä. Siitä huolimatta mielestäni toimivan ratkaisun aikaansaamimiseksi edellytyksiä on olemassa. Yksi avainasia tähän on ennakkoluulottomuus, kuten tässä blogissani olen esittänyt: ”Ennakkoluulottomuus on kuitenkin sellainen avainasia, joka voi johtaa toimivaan tulokseen, kun asia ymmärrettävänä kohdalle osuu.” Näin voi kokea kuka hyvänsä. Tässä asiassa ennakkoluulottomuus – niinkuin itse sen käsitän – näyttää kuitenkin kommentoijien joukossa olevan vielä yllättävän vähäistä. Kun itsekin 1980-luvulla kuuntelin akateemisia luentoja, joiden mukaan jääkairausnäytteistä tehdyt analyysit osoittivat jääkausien ja niiden välisten lämpimien kausien aikana korrelaation ilmaston lämpötilan ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden välillä, oli vaihtoehtona otettava huomioon ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä mahdollisesti aiheutuva ilmaston lämpeneminen. Epävarmuus tästä todettiin kuitenkin jopa YK:n konferenssissa Riossa 1992; lainaus aikaisemmasta blogistani:
Vaikka ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotusta, viimeaikaisesta lämpenemisestä tieteellistä näyttöä todellisuudesta ei ollut olemassa, Rion konferenssissa 1992 hyväsyttiin varovaisuusperiaate, jonka mukaan ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen kustannustehokkaisiin rajoituksiin on varmuuden vuoksi ryhdyttävä; 'Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Conference on Environment and Development, Having met at Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992, Princible 15, http://www.unep.org/Documents.Multilingual//Defaul... ” --- Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”'

Poliitikot ovat esimerkiksi Pariisin sopimusta perustelleet tieteellisellä näytöllä, vaikka sellaista ei ole olemassakaan, kuten tästä blogistanikin käy ilmi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Olet täysin pihalla. Tieteellä on käytännössä yksimielinen käsitys siitä, että ensimmäistä kertaa maapallon historiassa ihminen on syyllinen globaaliin ilmaston lämpenemiseen. Lukemasi hömppäsaitit eivät muuta asiaa.

On uskomaton höpöä viitata vuoden 1992 ilmastokokouksen julkilausumaan. Tuon jälkeen tuhannet vertaisarviodut tutkimukset ovat osoittaneet ihmisen syylliseksi ilmaston lämpenemiseen. Toisekseen vaihtoehtoisia syitä ei ole pystytty osoittamaan.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Olisko mitenkään mahdollista saada se asteluku joka on viimisen 166 vuoden lämpenemisestä se ihmisen aikaansaama? Ymmärrän toki että vastaus on vaikea kun puhutaan pilkun oikeanpuolisista numeroista mutta joku hattuvakiokin riittää.

"Toisekseen vaihtoehtoisia syitä ei ole pystytty osoittamaan."

Ei sustakaan skeptisyys ole kokonaan karannut vaikka toisin koitat koko ajan vakuuttaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset