LauriHeimonen

Ennakkoluulottomuus monitieteellisen ilmasto-ongelman ratkaisun avainasia!

IPCC:n omaksumissa ilmastomallitutkimuksissa on lähtökohtana pyrkimys todistaa tieteellisesti oikeaksi usko, jonka mukaan ilmaston viimeaikainen lämpeneminen johtuisi ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä. Muut vaihtoehdot näytään sivuutettavan, vaikka ihmisperäiselle lämpenemiselle ei ole näyttöä todellisuudesta pystytty toteamaan, eikä siihen ole pystytty tietokonemallinnuksinkaan. Kioto-protokollan mukaisesti myös Pariisin sopimus on, varovaisuussyistä, tarkoitettu Rion konferenssin mukaiseksi, CO2-päästöjen kustannustehokkaaksi pienentämiseksi mahdollisen, ihmisperäisten CO2-päästöjen uhkaamaksi uskotun lämpenemisriskin varalta; Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Conference on Environment and Development, Having met at Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992, Princible 15, http://www.unep.org/Documents.Multilingual//Default.asp?documentid=78&ar... ” --- Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”


 

Vaikka ihmisperäisten CO2-päästöjen aiheuttamaksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle ei tieteellistä näyttöä olekaan, ja vaikka Kioton protokollan mukaisilla hiilidioksidin päästövähennyksilläkin etujen sijasta on saatu aikaan vain menetyksiä, julkisuuden kielenkäytössä annetaan ymmärtää, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen ilmaston lämpenemisen estämiseksi on tieteelliset perusteet. Poliitikkojen puheiden perusteella epätieteelliseen ennakkoluuloon ihmisperäisten hiilidoksidipäästöjen aiheuttamasta lämpenemisestä perustuvat myös Pariisin sopimukseen kuuluvat ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaukset, kuten aikaisemmissa blogeissani olen osoittanut.


 

Tässäkin puheenvuoroketjussa on ennakkoluulottomien, monitieteellisyyttä ymmärtävien tutkijoiden blogeja ja kommentteja, joissa tekijät omista näkulmistaan poikkitieteellisesti asiaa tarkastellen tulevat johtopäätökseen, jonka mukaan IPCC:n ilmasmastomallein luoma käsitys ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä on olennaisesti liioiteltu ja jopa täysin väärä. Jo neljä vuotta sitten olen itse US:n blogiketjussani otsikolla 'Ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu?' tätä asiaa perusteellisesti käsitellyt, mihin tälläkin hetkellä olen sitoutunut; http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi .


 

Tuossa blogissani mm. totean:

”Toimiivuudeltaan saavutettavissa olevan ratkaisun löytämisen ensimmäisenä edellytyksenä on, että ymmärretään, hallitsevatko lämpenemistä ihmisen toimet vai luonnolliset tekijät. Ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen rajoitusten toimimattomuutta lämpenemisen hillitsemisessä osoittavat mm. seuraavat kolme todellisuuteen sidoksissa olevaa asiaa, joista jokainen yksinkin riittää vakuuttamaan, etteivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt viimeaikaistakaan lämpenemistä hallitse.


 

Ensinnäkään IPCC:n omaksumin, hypoteettisin ilmastomallilaskelmin saaduille, ihmisperäisiä kasvihuonekaasupäästöjä lämpenemisestä syyttäville tuloksille ei todellisuudesta tehdyillä havainnoilla ole voitu asianvaatimaa tukea löytää.

Toiseksi ei ole mitään asianmukaista näyttöä siitä, että ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuakaan hallitsisivat.

Kolmannneksi hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousunkaan ei voida todeta ilmaston lämpenemistä hallitsevan.”


 

Em. blogin johtopäätöksenä olen kirjoittanut:


 

”Keskeisin kysymys tällä hetkellä on siinä, miten päättäjät yksinkertaisella tavalla saadaan ymmärtämään se, etteivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmaston lämpenemistä hallitse, ja ettei senvuoksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä pystytä ilmaston lämpötilaan käytännössä vaikuttamaan.


 

Siinä ei tarvita muuta kuin edellä kuvailemistani kahdesta asiasta jomman kumman ymmärtämistä:


 

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitsee luonnollinen lämpeneminen, missä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus ei ole todellisuudesta tehdyin havainnoin todettavissa.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ylläpitävät yhdessa kaikki ilmakehään tulevat hiilidioksidiemissiot ja kaikki ilmakehästä muuhun ympäristöön tapahtuvat hiilidioksidiabsorptiot. Laskelmien mukaan ihmisperäisten hiilidioksipäästöjen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden tason ylläpidossa on nykyisellään korkeintaan noin 4 %.


 

Kun ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät lämpenemistä hallitse, ainoaksi, toimivaksi ratkaisuksi sen suhteen, mitä ihminen voi tehdä, jää luonnollisiin ilmastonmuutoksiin varautuminen ja niihin sopeutuminen. Hiilidioksidipäästöjen toimimattomaksi osoittautuneen vähentämisen sijasta nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen varautumiseen ja siihen sopeutumiseen pitää poliitikkojenkin päätöksissään ensisijaisesti huomionsa kohdistaa.


 

Mitä energiapolitiikkaan tulee, siinä ei ole sijaa hiilidioksidipäästöjen toimimattomiksi osoittautuneille rajoitustoimenpiteille. Etusijalle on pantava riittävän puhtaasti tuotetun, kilpailukykyisen energian saannin turvaaminen.”

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Ei tuohon mielipideilmastoon ole oikein pystytty vaikuttamaan, näyttäisi vaan usko ihmisperäiseen ilmastomuutokseen vahvistuvan kansan keskuudessa.

Poliitikot etunenässä toitottavat tuota kuinka nyt päästään käytännön toimiin, kun nyt on kansainvälisesti sitova ilmastosopimus.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset